Відмінності між версіями «Довідник абітурієнта 2020»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Спеціальності магістра: оновлення даних магістрів ННІВГП)
Рядок 137: Рядок 137:
 
{{2|
 
{{2|
 
[[НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ]]
 
[[НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ]]
*[[144 Теплоенергетика (м)]]
+
*[http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/teploenerhetyka-m-2 144 Теплоенергетика]
*[[145 Гідроенергетика (м)]]
+
*[http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/hidroenerhetyka-m 145 Гідроенергетика]
*[[192 Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво)|192 Водогосподарське та природоохоронне будівництво (м)]]
+
* '''194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології''' за освітніми програмами:
*[[192 Гідромеліорація]]
+
**[http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/gidrotech-budivnytstvo-wodna-inzgener-wodni-teshnol-hidroinformatuka-m-copy Гідроінформатика]
*[[192 Гідротехнічне будівництво]]
+
**[http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/gidrotech-budivnytstvo-wodna-inzgener-wodni-teshnol-hidrotekhnichne-budivnytstvo-m Гідротехнічне будівництво]
*[[192 Раціональне використання і охорона водних ресурсів]]
+
**[http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/gidrotech-budivnytstvo-wodna-inzgener-wodni-teshnol-wodna-inzgener-wodni-teshnol-m Водна інженерія та водні технології]
 
|
 
|
 
[[ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ]]
 
[[ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ]]

Версія за 15:36, 26 червня 2020

Ознайомитись із електронним Довідником абітурієнта 2019 можна за посиланням. Запрошуємо переглянути Сайт START.NUWM.EDU.UA для абітурієнтів, де опубліковані освітні програми

Спеціальності бакалавра

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

НАДСЛУЧАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯСпеціальності магістра

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮКоледжі

РІВНЕНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ


ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ


КОСТОПІЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Звернення ректора

Національний університет водного господарства та при-родокористування нещодавно відсвяткував своє 100-річчя, але почуває себе молодим завдяки енергії сердець 13 тисяч студентів, які здобувають вищу освіту за різними спеціальностями. За роки функціонування університету понад 68 тисяч випускників, у т.ч. іноземних, отримали глибокі теоретичні і практичні навички за обраним фахом та впевнено реалізують їх у водогосподарській, будівельні, механіко-енергетичній, транспортній, сільськогосподарській та економічний галузях народного господарства України, близького і далекого зарубіжжя. Разом із фаховою підготовкою в університеті понад 40 років здійснюється підготовка офіцерів запасу для Збройних сил України. Свої знання і досвід сьогодні передають 682 науково-педагогічних працівники, у тому числі 58 докторів наук, професорів, 355 кандидатів наук, доцентів. Серед них 42 – дійсних члени галузевих академій наук України та зарубіжних країн. Університет – найбільший навчальний заклад Рівненщини, до складу якого входять 9 навчально-наукових інститутів, 5 локальних центрів дистанційного навчання, інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут та 5 коледжів. Підготовка та перепідготовка фахівців, у тому числі й іноземних громадян, здійснюється за 56 освітніми програ-мами бакалавра та 54 магістерськими освітніми програмами. Навчання здійснюється за денною, заочною, заочно-дистанційною формами за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Студенти, які на-вчаються за державним замовленням, отримують стипен-дії. Кращим студентам призначаються стипендії Президента України, ВРУ, голови ОДА, міського голови та інші іменні стипендії. Підвищенню рівня професорсько-викладацького складу сприяє діяльність аспірантури і докторантури. Університет сьогодні – це сучасне академічне містечко, де створені всі умови для навчання, проживання, соціаль-ного захисту, побутового обслуговування, відпочинку та дозвілля студентів. На території студмістечка працюють: їдальня, магазин, спортивний корпус з комплексом відкритих майданчиків і стадіоном.

Історію творять особистості, тому хочу звернутися до нинішньої молодої зміни та наголосити: саме від вас залежить майбутнє нашої держави. Ви талановиті, повні завзяття і молодої енергії. Перед вами відкрилися широкі життєві дороги і великі можливості. Тож наполегливо працюйте, сміливо долайте труднощі, твердо йдіть до обраної мети
Вірте в себе і Ваші мрії стануть реальністю!


З повагою
Віктор Мошинський


Витяг з правил прийому

ВИТЯГ ІЗ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО НУВГП У 2019 РОЦІ

Сертифікат, вступні випробування та співбесіди

У 2019 році кожен вступник матиме можливість вибрати не більше 4-ох спеціальностей і на них зможе подати до 7-ми заяв за умови, якщо ці заяви подані на місця державного замовлення. Крім того подання заяви на денну форму навчання і на заочну на ту ж саму спеціальність рахується фактом подання двох заяв. Якщо вступник в своєму електронному кабінеті зазначить, що його заява приймає участь тільки на місця, які фінансуються за кошти фізичних чи юридичних осіб – кількість подання таких заяв не обмежується. Для конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки бакалавра при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується сертифікат ЗНО, виданий у 2017, 2018 та 2019 роках. За результатами співбесіди, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти, мають право на зараху-вання за державним замовленням: особи визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особи яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). За результатами вступних іспитів, які проводить університет, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти, мають право на зарахування за державним замовленням в межах 10% від максимального обсягу державного замовлення:

 1. особи, яких законом визнано учасниками бойових дій, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 2. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 3. особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом МОН України та МОЗ України від 25 лютого 2008 року № 124/95.

Брати участь в конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів мають право:

 1. особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи із 01 грудня 2018 року включно;
 2. громадяни України, які в рік вступу здобули повну за-гальну середню освіту за кордоном (за умови вступу на контракт).

Брати участь за результатами фахового вступного ви-пробування мають право особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, окрім спеціальності 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Брати участь за результатами фахового вступного випробування та зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (2017, 2018 та 2019 років) мають право особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Конкурсний відбір

1. Зарахування на навчання до Університету, незалежно від джерел фінансування, здійснюється на конкурсній основі відповідно до конкурсного балу.

2. Конкурсний бал (КБ) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти розраховується за формулою:

КБ = РК× ГК×СК× (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А + К5×ОУ),

де П1, П2, П3 – оцінки ЗНО або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів;

А – середній бал документа про освіту,

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти предметів ЗНО (наведені в таблиці «Перелік конкурсних предметів»);

К4 = 0,1; К5 = 0,05;

РК – регіональний коефіцієнт (РК=1,04 – для ВНЗ які знаходяться в Рівненській області);

ГК – галузевий коефіцієнт (ГК=1,02 – враховується тіль-ки для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається державою особлива підтримка (табл. 1));

СК – сільський коефіцієнт (СК=1,02 – враховується тільки для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, виняток СК=1,05 – для спеціальностей, яким надається особлива підтримка (табл. 1)).

Таблиця 1

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

Код Найменування спеціальності
015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології)
101 Екологія
103 Науки про Землю
106 Географія
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
145 Гідроенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
201 Агрономія
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до на-казів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодь-спорт України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок (К5×ОУ) встановлюється рівним 10 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Всім учасникам Всеукраїнської олімпіади НУВГП, яка проводиться в лютому-квітні 2019 року, нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного предмета (на вибір вступника) в обсязі 20 балів за умови вступу на спеціальності, яким державою надається особлива підтримка (табл. 1).

3. Конкурсний бал для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційних рівня «Молодший спеціаліст» розраховується за формулою: - для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072«Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: Конкурсний бал (КБ) = Бф +П1, де Бф – результат фахового вступного випробування, яке проводиться в письмовій формі; П1 – (за шкалою від 100 до 200) – оцінка ЗНО з української мови і літератури. Для всі інших спеціальностей університету: Конкурсний бал (КБ) = Бф. 4. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в табл. 1.

Терміни подачі документів

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ для вступу на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра:

 1. від осіб, які не складають вступні випробування і не проходять творчі конкурси при вступі на основі повної загальної середньої освіти – з 10 липня по 22 липня;
 2. від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіду при вступі на основі повної загальної середньої освіти – з 10 липня по 16 липня;
 3. від осіб, які мають складати фахові вступні випробування при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» – з 10 липня по 22 липня.

Строки проведення вступних випробувань

Терміни проведення вступних іспитів, фахових випробувань за програмою підготовки бакалавра:

 • на основі повної загальної середньої освіти – з 17 липня по 22 липня;
 • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Молодший спеціаліст” – з 23 липня по 30 липня.

Терміни проведення творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти – з 01 липня по 10 липня (на місця державного замовлення) з 01 липня по 22 липня (на місця за кошти фізичних та юридичних осіб). Терміни проведення співбесід – з 17 липня по 19 липня.

Оприлюднення списку рекомендованих та зарахування:

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти.

Терміни оприлюднення списку рекомендованих:

 • не пізніше 26 липня.

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

 • на місця державного замовлення – до 18.00 години 31 липня;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 08 серпня.

Терміни зарахування вступників:

 • на місця державного замовлення – не пізніше 12.00 години 01 серпня;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

Терміни оприлюднення списку рекомендованих:

 • не пізніше 01 серпня.

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

 • на місця державного замовлення – до 18.00 години 06 серпня;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 18.00 години 08 серпня.

Терміни зарахування вступників:

 • на місця державного замовлення – не пізніше 07 серпня;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

До приймальної комісії подаються такі документи:
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. документа, що посвідчує особу;
 2. військово-облікового документа для військовозобо-в'язаних (при вступі на денну форму навчання);
 3. документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 4. документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (при вступі на денну форму навчання);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування вступники зобов'язані подати особисто оригінали:

 • документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
 • сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Адреса приймальної комісії: м. Рівне,
вул. М. Карнаухова, 53а,
навчальний корпус № 7, ауд. 729
тел. (0362) 63-32-22,

Години роботи: 9.00 – 17.00
обідня перерва: 13.00 – 14.00
Вихідні: субота, неділя

www.nuwm.edu.ua
rc@nuwm.edu.ua