Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Збірник наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування" ("Вісник НУВГП") (англ. Bulletin of National University of Water and Environmental Engineering) із серії наукових журналів, що видаються закладами вищої освіти.
Збірник наукових праць зареєстрований ВАК України як фахове видання з технічних, сільськогосподарських і економічних наук.
Видається з 1999 року.
Виходить 4 рази на рік.

Вихідні дані

  • ISSN 2306-5478 - друкована версія збірника наукових праць, статті друкуються мовою оригіналу (українська, російська, англійська (змішаними мовами))
  • Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (Серія КВ №16920-5690Р, видане Міністерством юстиції України 12 липня 2010 року)
  • Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (Серія РВ № 31, видане Державним комітетом інформаційної політики України 26 квітня 2005 року)

Мета видання

Редакційна колегія

Серія "Технічні науки"

Члени редакційної колегії

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Герасімов Євгеній Генріхович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини НУВГП
Відповідальний редактор секції - Рокочинський Анатолій Миколайович, д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП

Серія "Сільськогосподарські науки"

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Герасімов Євгеній Генріхович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини НУВГП
Відповідальний редактор секції - Веремеєнко Сергій Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри агрохімії, грунтознавства та землеробства НУВГП

Члени редакційної колегії

Серія "Економічні науки"

Головний редактор - Мошинський Віктор Степанович, ректор НУВГП, доктор сільськогосподарських наук, академік Академії економічних наук України, професор
Заступник головного редактора - Савіна Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, проректор НУВГП з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Відповідальний секретар - Зінкевич Оксана Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП

Члени редакційної колегії з України

Акімова Л.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки природокористування (Національний університет водного господарства та природокористування)
Антонюк О.Р., к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Безтелесна Л.І., д.е.н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Вовк В.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Грицюк П.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Національний університет водного господарства та природокористування)
Іляш О.І., д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності (Міжнародний університет фінансів, м. Київ)
Ковшун Н.Е., д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Крисак А.І., д.е.н., завідувач сектору наукової роботи студентів (Національний університет водного господарства та природокористування)
Левицька С.О., д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мальчик М.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу (Національний університет водного господарства та природокористування)
Мамонтова Н.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту (Національний університет «Острозька академія»)
Міщук Г.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Нікитенко Д.В., к.е.н., доцент, начальник відділу організації міжнародної освіти та міграційних питань (Національний університет водного господарства та природокористування)
Осадча О.О., д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Павелко О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Поляков М.В., д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Самолюк Н.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)
Сазонець О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Скрипчук П.М., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування)
Ханін І.Г., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин (Національний університет водного господарства та природокористування)
Чижевська Л.В., д.е.н., професор, професор кафедри обліку і аудиту (Державний університет «Житомирська політехніка»)
Якимчук А.Ю., д.е.н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності (Національний університет водного господарства та природокористування)

Зарубіжні члени редакційної колегії

Клапків Юрій (Klapkiv Jurij), к.е.н., викладач кафедри страхування (Uniwersytet Łódzki, м. Лодзь, Республіка Польща)
Матушак-Флейшман Аліна (Matuszak-Flejszman Alina), д.е.н., професор, продекан факультету товарознавства (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, м. Познань, Республіка Польща)
Ментел Гжегож (Mentel Grzegorz), д.е.н., доцент відділу кількісних методів (Politechnika Rzeszowska, м. Жешув, Республіка Польща)

Посилання

Офіційний сайт збірника наукових праць "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування" http://visnyk.nuwm.edu.ua/
Офіційний сайт Національного університету водного господарства та природокористування http://nuwm.edu.ua/