Відмінності між версіями «Відділ якості освіти»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 20: Рядок 20:
 
* створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 
* створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 
* взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
 
* взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
* створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме:
+
* створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме: призначено координаторів забезпечення якості на кафедрах та навчально-наукових інститутів (ННІ); створено науково-методичну раду з якості ННІ; створено раду з якості НУВГП;
а)призначені координатори забезпечення якості на кафедрах та навчально-наукових інститутів (ННІ);
+
* розроблено, разом із експертною групою,  механізми та процедури щодо: започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм; моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм; системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми; періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
б)створено науково-методичну раду з якості ННІ;
+
в)створено раду з якості НУВГП;
+
* розроблено, разом із експертною групою,  механізми та процедури щодо:
+
а)започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм;
+
б)моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм;
+
в)системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
+
г)вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми;
+
д)періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
+
 
* проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами  та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 
* проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами  та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 
* анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 
* анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;

Версія за 13:37, 14 лютого 2020

ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив НУВГП;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання публічної інформацію щодо якості освіти в університеті;
 • розробка рекомендацій щодо можливих шляхів підвищення якості;
 • реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 • врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
 • розробка локальних нормативно-правових документів (положень, порядків), що регламентують реалізацію процедур та заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

ДОСЯГНЕННЯ ВІДДІЛУ

За участі відділу якості освіти було:

 • створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 • взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
 • створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме: призначено координаторів забезпечення якості на кафедрах та навчально-наукових інститутів (ННІ); створено науково-методичну раду з якості ННІ; створено раду з якості НУВГП;
 • розроблено, разом із експертною групою, механізми та процедури щодо: започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм; моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм; системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми; періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 • проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 • анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 • створено нову web-сторінку на офіційному сайті НУВГП «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»;
 • створено та організовано роботу студентської організацію «Якість освіти».

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 • начальника відділу, Корбутяка В.І., призначено експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства;
 • регулярне відвідування працівниками відділу науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо якості освіти та освітнього процесу;
 • участь, навчання та успішне складання тестів працівниками відділу на тренінгах, присвячених формуванню мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Регулярно працівниками відділу:

 • здійснюється моніторинг та аналіз щодо: поточного та підсумкового контролів студентів, перевірки магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату;
 • розробляються необхідні механізми та процедури для забезпечення і розвитку системи якості, проводиться документування нормотворчих процесів (створення положень, порядків, інструкцій);
 • координується робота науково-методичних рад з якості ННІ, відповідальних за запровадження системи якості в ННІ та кафедрах та ін.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська Українсько-англійський та англо-український словник термінів вищої освіти / В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська. – Рівне: НУВГП, 2018. – 145с.


Відділ якості освіти на сайті НУВГП

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp

Документи щодо якості освіти в НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti

Інформаційні матеріали щодо якості освіти постійно оновлюються та розміщуються за посиланням

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/materials