Відмінності між версіями «Відділ якості освіти»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(/* Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основн...)
(не показані 2 проміжні версії цього учасника)
Рядок 1: Рядок 1:
  
===== Відділ якості освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).
+
ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. =====
+
 
 +
Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП.  
 
Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.
 
Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.
  
===== До основних принципів забезпечення якості вищої освіти, якими у роботі керується відділ якості освіти, належать:=====
+
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:
 +
 
 +
* реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив НУВГП;
 +
* сприяння розвитку культури якості освіти;
 +
* надання публічної інформацію щодо якості освіти в університеті;
 +
* розробка рекомендацій  щодо можливих шляхів підвищення якості;
 
* реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 
* реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 
* врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
 
* врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
* врахування компетентностей науково-педагогічних працівників;
+
* розробка локальних нормативно-правових документів (положень, порядків), що регламентують реалізацію процедур та заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
* сприяння розвитку культури якості освіти.
+
 
 +
ДОСЯГНЕННЯ ВІДДІЛУ
 +
 
 +
За участі відділу якості освіти було:
 +
* створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 +
* взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
 +
* створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме:
 +
а)призначені координатори забезпечення якості на кафедрах та навчально-наукових інститутів (ННІ);
 +
б)створено науково-методичну раду з якості ННІ;
 +
в)створено раду з якості НУВГП;
 +
* розроблено, разом із експертною групою,  механізми та процедури щодо:
 +
а)започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм;
 +
б)моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм;
 +
в)системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 +
г)вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми;
 +
д)періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 +
* проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами  та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 +
* анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 +
* створено нову web-сторінку на офіційному сайті НУВГП  «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»;
 +
* створено та організовано роботу студентської  організацію «Якість освіти».
 +
 
 +
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ
 +
 
 +
* начальника відділу, Корбутяка В.І., призначено експертом з акредитації освітніх програм  Національного агентства;
 +
* регулярне відвідування працівниками відділу науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо якості освіти та освітнього процесу;
 +
* участь, навчання та успішне складання тестів працівниками відділу на тренінгах, присвячених формуванню мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.
 +
 
 +
ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 +
 
 +
Регулярно працівниками відділу:
 +
* здійснюється моніторинг та аналіз щодо: поточного та підсумкового контролів студентів, перевірки магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату;
 +
* розробляються необхідні механізми та процедури для забезпечення і розвитку системи якості, проводиться документування нормотворчих процесів (створення положень, порядків, інструкцій);
 +
* координується робота науково-методичних рад з якості ННІ, відповідальних за запровадження системи якості в ННІ та кафедрах та ін.
 +
 
 +
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
  
===== Важливим стратегічним напрямом розвитку НУВГП є відповідність Європейським принципам вищої освіти. Тому для відділу якості освіти, як невід’ємної складової університету, покликаної сприяти запровадженню такої політики, є пріоритетним вирішення таких завдань: =====
+
В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська
* брати участь у створенні та запровадженні системи забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
+
Українсько-англійський та англо-український словник термінів вищої освіти / В.І. КорбутякМ.Ф. Малиновська. – Рівне: НУВГП, 2018. – 145с.  
* запровадити студентоцентрований підхід до навчання та викладання;
+
* сприяти розвитку гнучких навчальних траєкторій;
+
* сприяти зростанню рівня інтернаціоналізації, розвитку цифрових методів навчання та нових форм викладання;
+
* сприяти визнанню кваліфікацій, які здобувають студенти, та досвіду вищої освіти, який вони отримують, як головних пріоритетів університету;
+
* долучатися до підготовки студентів щодо майбутніх кар’єр;
+
* підтримувати особистісний розвиток студента;
+
* сприяти побудові широкої та розвиненої бази знань, стимулювати дослідження та інновації в системі якості освіти;
+
* надавати публічну інформацію щодо якості освіти в університеті;
+
* розробляти рекомендації щодо можливих шляхів удосконалення роботи університету (підвищення якості);
+
* розробляти локальні нормативно-правові документи (положення, порядки), що регламентують реалізацію процедур і заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
+
  
Важливим напрацюванням відділу якості освіти є створення Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів.
 
Відділ якості освіти долучився до процесу розробки Концепції освітньої діяльності та розвитку НУВГП.
 
Працівниками відділу було проведено моніторинг зарубіжного та національного досвідів щодо питань організації Центру незалежного оцінювання знань студентів.
 
  
Відділ якості освіти доклав зусиль до колективного створення Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування, затвердженого ректором НУВГП, що є важливим для подальшого розвитку діяльності університету. Цей документ розширить фінансові можливості вишу на шляху становлення академічної та фінансової автономії.
 
Відповідно і надалі відділ якості освіти залучатиметься до реформування та збільшення прозорості у системі якості вищої освіти та забезпечення якості освіти в НУВГП зокрема.
 
  
 
=== Відділ якості освіти на сайті НУВГП ===
 
=== Відділ якості освіти на сайті НУВГП ===

Версія за 13:31, 14 лютого 2020

ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив НУВГП;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання публічної інформацію щодо якості освіти в університеті;
 • розробка рекомендацій щодо можливих шляхів підвищення якості;
 • реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 • врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
 • розробка локальних нормативно-правових документів (положень, порядків), що регламентують реалізацію процедур та заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

ДОСЯГНЕННЯ ВІДДІЛУ

За участі відділу якості освіти було:

 • створено та започатковано роботу Навчально-наукового центру незалежного оцінювання;
 • взято участь у розробці рекомендацій щодо створення внутрішньої системи якості в НУВГП;
 • створено інституційне забезпечення реалізації політики якості освіти в НУВГП, а саме:

а)призначені координатори забезпечення якості на кафедрах та навчально-наукових інститутів (ННІ); б)створено науково-методичну раду з якості ННІ; в)створено раду з якості НУВГП;

 • розроблено, разом із експертною групою, механізми та процедури щодо:

а)започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм; б)моніторингу, перегляду, оновлення та закриття освітніх програм; в)системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; г)вільного вибору здобувачами навчальних дисциплін поза межами освітньої програми; д)періодичного опитування здобувачів вищої освіти та випускників;

 • проведено, у рамках Школи лідерства, тренінги та міні-лекції із викладачами та координаторами НУВГП щодо запровадження та розвитку внутрішньої системи якості освіти: правового та інформаційно-методичного забезпечення впровадження системи внутрішнього забезпечення якості; інституційної системи (моделі) забезпечення якості в НУВГП; обов’язків та повноважень координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів та кафедр;
 • анонімне опитування здобувачів вищої освіти та випускників;
 • створено нову web-сторінку на офіційному сайті НУВГП «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»;
 • створено та організовано роботу студентської організацію «Якість освіти».

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

 • начальника відділу, Корбутяка В.І., призначено експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства;
 • регулярне відвідування працівниками відділу науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів щодо якості освіти та освітнього процесу;
 • участь, навчання та успішне складання тестів працівниками відділу на тренінгах, присвячених формуванню мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти.

ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Регулярно працівниками відділу:

 • здійснюється моніторинг та аналіз щодо: поточного та підсумкового контролів студентів, перевірки магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату;
 • розробляються необхідні механізми та процедури для забезпечення і розвитку системи якості, проводиться документування нормотворчих процесів (створення положень, порядків, інструкцій);
 • координується робота науково-методичних рад з якості ННІ, відповідальних за запровадження системи якості в ННІ та кафедрах та ін.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська Українсько-англійський та англо-український словник термінів вищої освіти / В.І. Корбутяк, М.Ф. Малиновська. – Рівне: НУВГП, 2018. – 145с.


Відділ якості освіти на сайті НУВГП

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp

Документи щодо якості освіти в НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti

Інформаційні матеріали щодо якості освіти постійно оновлюються та розміщуються за посиланням

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/materials