Відмінності між версіями «Відділ якості освіти»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(Інформаційні матеріали щодо якості освіти постійно оновлюються та розміщуються за посиланням)
(/* Відділ якості освіти – структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основн...)
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 1: Рядок 1:
  
===== Відділ якості освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП), що займається забезпеченням якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті. =====
+
===== Відділ якості освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).
 +
Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. =====
 
Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.
 
Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.
 
У своїй роботі відділ якості освіти керується положеннями статті 16, п.п. 1, 2 Закону України «Про вищу освіту», Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, презентованими у травні 2015р. на Міністерській конференції у м. Єреван, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями вченої ради Університету, наказами та розпорядженнями ректора, нормативними документами із охорони праці та пожежної безпеки, Статутом університету та Положенням про відділ якості освіти НУВГП.
 
  
 
===== До основних принципів забезпечення якості вищої освіти, якими у роботі керується відділ якості освіти, належать:=====
 
===== До основних принципів забезпечення якості вищої освіти, якими у роботі керується відділ якості освіти, належать:=====

Версія за 13:19, 14 лютого 2020

===== Відділ якості освіти є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Основний напрям діяльності – забезпечення якості вищої освіти та якості освітнього процесу в НУВГП. ===== Дата створення відділу – 23 грудня 2015 року.

До основних принципів забезпечення якості вищої освіти, якими у роботі керується відділ якості освіти, належать:
 • реагування на розмаїтість системи вищої освіти, навчальних закладів, програм і студентів;
 • врахування потреб та очікувань студентів, усіх інших залучених сторін та суспільства;
 • врахування компетентностей науково-педагогічних працівників;
 • сприяння розвитку культури якості освіти.
Важливим стратегічним напрямом розвитку НУВГП є відповідність Європейським принципам вищої освіти. Тому для відділу якості освіти, як невід’ємної складової університету, покликаної сприяти запровадженню такої політики, є пріоритетним вирішення таких завдань:
 • брати участь у створенні та запровадженні системи забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • запровадити студентоцентрований підхід до навчання та викладання;
 • сприяти розвитку гнучких навчальних траєкторій;
 • сприяти зростанню рівня інтернаціоналізації, розвитку цифрових методів навчання та нових форм викладання;
 • сприяти визнанню кваліфікацій, які здобувають студенти, та досвіду вищої освіти, який вони отримують, як головних пріоритетів університету;
 • долучатися до підготовки студентів щодо майбутніх кар’єр;
 • підтримувати особистісний розвиток студента;
 • сприяти побудові широкої та розвиненої бази знань, стимулювати дослідження та інновації в системі якості освіти;
 • надавати публічну інформацію щодо якості освіти в університеті;
 • розробляти рекомендації щодо можливих шляхів удосконалення роботи університету (підвищення якості);
 • розробляти локальні нормативно-правові документи (положення, порядки), що регламентують реалізацію процедур і заходів щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Важливим напрацюванням відділу якості освіти є створення Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів. Відділ якості освіти долучився до процесу розробки Концепції освітньої діяльності та розвитку НУВГП. Працівниками відділу було проведено моніторинг зарубіжного та національного досвідів щодо питань організації Центру незалежного оцінювання знань студентів.

Відділ якості освіти доклав зусиль до колективного створення Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування, затвердженого ректором НУВГП, що є важливим для подальшого розвитку діяльності університету. Цей документ розширить фінансові можливості вишу на шляху становлення академічної та фінансової автономії. Відповідно і надалі відділ якості освіти залучатиметься до реформування та збільшення прозорості у системі якості вищої освіти та забезпечення якості освіти в НУВГП зокрема.

Відділ якості освіти на сайті НУВГП

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp

Документи щодо якості освіти в НУВГП

http://nuwm.edu.ua/sp/dokumenti

Інформаційні матеріали щодо якості освіти постійно оновлюються та розміщуються за посиланням

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/materials