Відмінності між версіями «Відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту диесртацій»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 5: Рядок 5:
 
Гулюк Тетяна Миколаївна - провідний фахівець відділу<br />
 
Гулюк Тетяна Миколаївна - провідний фахівець відділу<br />
  
Медвідь Тетяна Сергіївна - провідний фахівець відділу
+
Медвідь Тетяна Сергіївна - провідний фахівець відділу<br />
 +
 
 +
=== Корисні посилання ===
 +
'''Нормативні документи'''
 +
* Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29 квітня 2015 року № 266 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF<br />
 +
* Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23 березня 2016 року № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF<br />
 +
* Постанова Кабінету Міністрів України '''"Про проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії"''' від 06.03.2019 року № 167 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text<br />
 +
* Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12 січня 2017 року № 40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17<br />
 +
* Наказ Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 23 вересня 2019 року № 1220 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19<br />
 +
* Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/57798/<br />
 +
<br />
 +
'''Організаційно-розпорядчі документи НУВГП'''<br />
 +
* Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція) (введено в дію наказом ректора НУВГП від 06.07.2018 року № 408)

Версія за 12:46, 15 лютого 2020

Відділ підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій функціонує у Національному університеті водного господарства та природокористування з 2020 року.

Склад відділу:

Зінкевич Оксана Володимирівна - начальник відділу

Гулюк Тетяна Миколаївна - провідний фахівець відділу

Медвідь Тетяна Сергіївна - провідний фахівець відділу

Корисні посилання

Нормативні документи

  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" від 29 квітня 2015 року № 266 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" від 23 березня 2016 року № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії" від 06.03.2019 року № 167 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text
  • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації" від 12 січня 2017 року № 40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
  • Наказ Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" від 23 вересня 2019 року № 1220 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19
  • Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/57798/


Організаційно-розпорядчі документи НУВГП

  • Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція) (введено в дію наказом ректора НУВГП від 06.07.2018 року № 408)