Відмінності між версіями «Волошин Володимир Степанович»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 82: Рядок 82:
 
===== WEB-технології та WEB-дизайн (1 семестр) =====
 
===== WEB-технології та WEB-дизайн (1 семестр) =====
 
[https://drive.google.com/file/d/11mAXw-Jigs8WV8Fd1MKoa3SGsdZAHmxd/view?usp=sharing Лабораторна робота №1]
 
[https://drive.google.com/file/d/11mAXw-Jigs8WV8Fd1MKoa3SGsdZAHmxd/view?usp=sharing Лабораторна робота №1]
 +
<br />
 +
[https://drive.google.com/file/d/1ow-vzcTY55A3273jBsSMTI1g-ZKazLxa/view?usp=sharing Лабораторна робота №2]
 +
<br />
 +
[https://drive.google.com/file/d/1gQ8lFuMon65KSp3H9qFXOy4fH4fMR-0s/view?usp=sharing Лабораторна робота №3]
 +
<br />
 +
[https://drive.google.com/file/d/1R4_SdyWxA4r91RC77o5U9gMK67gCxLe4/view?usp=sharing Лабораторна робота №4]
 +
<br />
 +
[https://drive.google.com/file/d/1gefdVxnqKXT5pdIaOQMnHrsQNAX420cY/view?usp=sharing Лабораторна робота №5]
 +
<br />
 +
[https://drive.google.com/file/d/1-JvjNe72H14Y9T4NyApFw8XoICA-Oxfv/view?usp=sharing Лабораторна робота №6]
 
<br />
 
<br />
  
 
== Контакти ==
 
== Контакти ==
 
v.s.voloshin@nuwm.edu.ua
 
v.s.voloshin@nuwm.edu.ua

Версія за 13:53, 7 листопада 2019

Біографія

Волошин Володимир Степанович

Народився 9 травня 1984 року у Львівській області. У 2001 році із золотою медаллю закінчив середню загальноосвітню школу № 18 м. Рівне. У 2006 році з відзнакою закінчив факультет документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю "Економічна кібернетика". Після завершення навчання в університеті працював викладачем Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. У 2014 році захистив дисертацію на тему "Інформаційне забезпечення прогнозування обсягів виробництва машинобудівного підприємства в умовах невизначеності" в Одеському національному політехнічному університеті і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Автор понад 50 науково-методичних праць, в тому числі: 11 статей у наукових фахових виданнях України; 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз. Викладає дисципліни: "Web програмування", "Технологія комп’ютерних мереж", "Мережеві Web-технології", "Інформаційні системи та технології", "Програмні засоби обробки інформації", "Корпоративні інформаційні системи", "Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах", "Технології управління контентом".

Наукові інтереси

Інформаційні системи та технології.

Список основних наукових праць

Монографії

1.Волошин В.С. Інформація як стратегічний інструмент розвитку підприємства / В.С. Волошин, О.В. Дейнега, Л.О. Шелюк // Сучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: Монографія / заг. ред. М.Х. Шершуна. – Рівне: «Волинські обереги», 2015. – С. 128-132.
2.Волошин В.С. Маркетингові інформаційні системи як засіб автоматизації прогнозування на ринку послуг сільського зеленого та екологічного туризму в Україні / В.С. Волошин, О.В. Дейнега // Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: Монографія / заг. ред. М.Х. Шершуна. – Рівне: Видавець Олег Зень, 2016. – С. 195-200.

Статті


1. Волошин В.С. Фінансові аспекти функціонування регіональних виробничих систем лісового сектору промисловості / В.С. Волошин // Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір", 2018. № 3 (31). URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua /files/1803/wholetext.pdf. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США), Universal Impact Factor (Австралія), ResearchBib (Японія).
2. Волошин В.С. Застосування інформаційних систем у лісовому секторі економіки України / В.С. Волошин // Інфраструктура ринку. 2018. № 23. С.364-368. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/23-2018. Журнал індексується і реферується в зарубіжній базі даних Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46713).
3. Voloshin V. Information system of accounting as a way to reduce uncertainty on the market building services / V. Voloshin // Наукові записки Національного університету «Острозька академія. Серія «Економіка». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – №3 (31). – С. 200-203. Журнал індексується і реферується в зарубіжній базі даних РІНЦ (Росія).
4.Волошин В.С. Формування віртуального ринку для нарощування потенціалу інформаційних систем машинобудівних підприємств / В.С. Волошин // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №1. – С. 191-193. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ.
5.Волошин В.С. Інформаційне забезпечення прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу / В.С. Волошин, О.В. Дейнега // Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір", 2014. – №4 (16) – С.34-37. Журнал індексується і реферується в зарубіжних базах даних EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), CiteFactor (США), Universal Impact Factor (Австралія), ResearchBib (Японія).
6.Волошин В.С. Активные прогнозы как инструмент повышения обоснованности управленческих решений предприятий в условиях динамической рыночной среды / В.С. Волошин, О.В. Дейнега, М.А. Мереминский // Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник". Серия: Экономические науки. – Белгород: ООО Руснаучкнига, 2014. – №47 (243) – С.57-60.
7.Волошин В.С. Оцінювання техніко-економічних характеристик автоматизованих систем управління машинобудівних підприємств / В.С. Волошин // Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Випуск 10 (37). Ч. 1. – Луцьк, 2013. – С. 108-113.
8.Волошин В.С. Оцінювання корисності економічної інформації в процесі прийняття управлінських рішень / В.С. Волошин // Вісник НУВГП. – Рівне: НУВГП, 2012. – С. 41-46.
9.Волошин В.С. Використання системного підходу в процесі прийняття управлінських рішень / В.С. Волошин // Економічні науки. Серія «економіка та менеджмент». – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – С. 215-219.
10.Волошин В.С. Оцінка ризику в прийнятті управлінських рішень машинобудівних підприємств / В.С. Волошин // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Львів: ЛУБП, 2011. – С. 228-232.
11.Волошин В.С. Усовершенствование архитектуры автоматизированных информационных систем машиностроительных предприятий для прогнозирования рыночных параметров их деятельности / В.С. Волошин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. – №8. – С. 33-35.
12.Волошин В.С. Оценка эффективности автоматизированных информационных систем прогнозирования рыночных параметров деятельности машиностроительных предприятий / В.С. Волошин // Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник". Серия: Экономические науки. – Белгород: ООО Руснаучкнига, 2013. – №33 (172) – С.91-95.
13.Волошин В.С. Застосування методики віртуального ринку при прогнозуванні ємкості ринку товарів / В.С. Волошин, О.В. Дейнега // Економічні науки. Серія «економіка та менеджмент». – Луцьк: ЛНТУ, 2008. – С. 88-95.
14.Волошин В.С. Оцінювання потенціалу розвитку машинобудівних підприємств регіону / В.С. Волошин, О.В. Дейнега // Економічні науки. – Серія "Регіональна економіка". Збірник наукових праць. ЛНТУ. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – С. 82-87.

Методичне забезпечення

Інформатика і комп'ютерна техніка

Завдання на самостійну роботу
Лабораторна робота №1
Текст для форматування
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №8
Дані до лабораторної роботи №8
Лабораторна робота №9-10

Проектування та розробка інформаційних систем

Методичні вказівки для виконання курсової роботи
Лабораторна робота №1
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №8
Лабораторна робота №9
Лабораторна робота №10

WEB-технології та WEB-дизайн (1 семестр)

Лабораторна робота №1
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Лабораторна робота №6

Контакти

v.s.voloshin@nuwm.edu.ua