Відмінності між версіями «Безтелесна Людмила Іванівна»

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
 
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 29: Рядок 29:
 
* Безтелесна Л.,Похно В. Оцінка тенденцій функціонування регіонального ринку праці // Вісник ПВНЗ "ЛУБП".-№2.- 2018.- 16с.
 
* Безтелесна Л.,Похно В. Оцінка тенденцій функціонування регіонального ринку праці // Вісник ПВНЗ "ЛУБП".-№2.- 2018.- 16с.
 
* Борсук В.М., Безтелесна Л.І. Оцінка ролі освіти населення у людському розвитку // Збірник тез  VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне, 2018.-  С. 273-275.
 
* Борсук В.М., Безтелесна Л.І. Оцінка ролі освіти населення у людському розвитку // Збірник тез  VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне, 2018.-  С. 273-275.
* Безтелесна Л.І. Євроінтеграція вищої освіти України: оцінка досягнень і проблем //Тези Міжнар.наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції». – Львів- 2018- С.6-9. (17-18 травня). ЛУБП;    * * Бурченя О.П., Безтелесна Л.І. Оцінка процесу реалізації роздержавлення редакцій державних та комунальних друкованих періодичних засобів масової інформації. // Збірник тез  VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів
+
* Безтелесна Л.І. Євроінтеграція вищої освіти України: оцінка досягнень і проблем //Тези Міжнар.наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції». – Львів- 2018- С.6-9. (17-18 травня). ЛУБП;     
 +
* Бурченя О.П., Безтелесна Л.І. Оцінка процесу реалізації роздержавлення редакцій державних та комунальних друкованих періодичних засобів масової інформації. // Збірник тез  VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів
 
'''2017 рік'''
 
'''2017 рік'''
 
* Безтелесна Л.І., Пивоварчук Л.В. Кадрова політика в середній освіті України: оцінка трансформацій // Вісник КНЕУ. -2017.С. 108-116.
 
* Безтелесна Л.І., Пивоварчук Л.В. Кадрова політика в середній освіті України: оцінка трансформацій // Вісник КНЕУ. -2017.С. 108-116.
Рядок 86: Рядок 87:
 
* Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці // Статистика України, 2012. – 1(56). – С. 22-27. Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 
* Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці // Статистика України, 2012. – 1(56). – С. 22-27. Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 
* Сучасне трактування суті та тенденції обліку людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: * * * Збірник наукових праць. Випуск 3(59)  Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –С. 17 – 25.  Фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
 
* Сучасне трактування суті та тенденції обліку людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: * * * Збірник наукових праць. Випуск 3(59)  Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –С. 17 – 25.  Фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
* Оцінка впливу кількості науково-педагогічних працівників на соціально-економічний розвиток регіонів України. // Формування ринкової еконо-міки: * * * Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: * КНЕУ, 2012 – 660, [4] с., С.83-93. Фахове видання. (співавтор Печенюк А.В.).
+
* Оцінка впливу кількості науково-педагогічних працівників на соціально-економічний розвиток регіонів України. // Формування ринкової економіки: * * * Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: * КНЕУ, 2012 – 660, [4] с., С.83-93. Фахове видання. (співавтор Печенюк А.В.).
 
* Теоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсів // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660, [5] - с., 93-103. фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
 
* Теоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсів // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660, [5] - с., 93-103. фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
 
* Механізми забезпечення перспективи дрібних аграрних господарств // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Випуск 2(58)  Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –с.3-5.
 
* Механізми забезпечення перспективи дрібних аграрних господарств // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Випуск 2(58)  Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –с.3-5.
 
* Розвиток соціального підприємництва як головне завдання сучасної соціальної політики в контексті Євроінтеграції України. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Трансформаційні та інтеграційні процеси в економіці України", Миколаїв 2012.
 
* Розвиток соціального підприємництва як головне завдання сучасної соціальної політики в контексті Євроінтеграції України. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Трансформаційні та інтеграційні процеси в економіці України", Миколаїв 2012.
* Міжнародне оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – * * * * * * Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660с., 5 с. Фахове видання.
+
* Міжнародне оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660с., 5 с. Фахове видання.
 
* Професійний розвиток людських ресурсів в Україні: тенденції та перспективи. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Вісник НУВГП: Випуск ХVIII, №1 – Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2012. - с.170-179. Фахове видання.
 
* Професійний розвиток людських ресурсів в Україні: тенденції та перспективи. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Вісник НУВГП: Випуск ХVIII, №1 – Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2012. - с.170-179. Фахове видання.
 
* Ринок праці // Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270с. (співавтор Юрчик Г.М.).
 
* Ринок праці // Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270с. (співавтор Юрчик Г.М.).
 
'''2011 рік'''
 
'''2011 рік'''
 +
*Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в умовах постіндустріального суспільства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Л. І. Безтелесна; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2011. - 37 c.
 
* Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Випуск 2 (42). – Одеса, 2011.- с. 15-21. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 
* Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Випуск 2 (42). – Одеса, 2011.- с. 15-21. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 
* Методичні рекомендації з переддипломної практики студентів // Рівне: НУВГП, 2011. – 33 с. (співавтор Юрчик Г.М., Олійник О.О.).
 
* Методичні рекомендації з переддипломної практики студентів // Рівне: НУВГП, 2011. – 33 с. (співавтор Юрчик Г.М., Олійник О.О.).
Рядок 99: Рядок 101:
 
* Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Збірник наукових праць. Випуск №4 (49), ч. 1, Серія «Економічні науки». – Полтава. 2011. – с. (співавтор Лихацька В.В.).
 
* Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Збірник наукових праць. Випуск №4 (49), ч. 1, Серія «Економічні науки». – Полтава. 2011. – с. (співавтор Лихацька В.В.).
 
'''2010 рік'''
 
'''2010 рік'''
 +
* Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи : монографія / Л. І. Безтелесна – Рівне.: НУВГП.- 2010. – 320с.
 
* Удосконалення соціального захисту інвалідів в Україні // Вісник НУВГП.- Рівне, 2010.- с. 11-20. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 
* Удосконалення соціального захисту інвалідів в Україні // Вісник НУВГП.- Рівне, 2010.- с. 11-20. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 
* Удосконалення соціального партнерства як складової системи соціального захисту зайнятих // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – с. 22-32. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 
* Удосконалення соціального партнерства як складової системи соціального захисту зайнятих // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – с. 22-32. (Співавтор Юрчик Г.М.)

Поточна версія на 13:12, 24 червня 2020

Біографія

Безтелесна Людмила Іванівна

Освіту здобула у Львівському сільськогосподарському інституті. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Особливості формування та функціонування соціальної інфраструктури сіл” за спеціальністю 08.00.05 – економіка та управління народним господарством і дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему : “Управління людським розитком та його фінансове забезпечення в умовах постіндустріального суспільства” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Працювала 3 роки на посаді молодшого наукового співробітника наукової лабораторії кафедри організації сільськогосподарського виробництва Львівського сільськогосподарського інституту, 8 років завідуючим кафедри фінансів, деканом економічного факультету Національного Університету “Острозька Академія”. З вересня 2002 р. на посаді доцента кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування, а з вересня 2011 р. і до тепер на посаді професора та завідувача кафедри трудових ресурсів і підприємництва (2011-2019 р.). Автор більше 150 науково-методичних праць. Здійснює керівництво роботою аспірантів.

Викладає дисципліни

“Стратегічне управління людськими ресурсами”, “Системи забезпечення надійності персоналу і особистої безпеки” “Управління персоналом”, “Організація праці HR-менеджера”, “Соціальна політика”, “Економіка і менеджмент професійної освіти”.

Наукові інтереси

Людський розвиток, соціальна політика, управління людськими ресурсами.

СПИСОК ПРАЦЬ

2019 рік

 • Безтелесна Л.І. Охорона здоров'я як складова реалізації соціальної політики держави//Інституційна трансформація державного управління охороною здоров'я: Україна та іноземний досвід.Монографія. Волинські обереги.Рівне.2019.С.26-42.
 • Безтелесна Л.І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів.Вісник НУВГП.Економічні науки. Випуск 4(84).2018.- С.24-31.
 • Василів В.Б.,Безтелесна Л.І. Оцінка економічного впливу університету на розвиток регіону. Бізнес Інформ.2019.№5.С.80-85. Index Copernicus
 • Безтелесна Л.І., Литвин Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку праці.Тези доп.міжн. наук.-практ.конф. "Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції". Рівне.НУВГП.2019.С.156=157.
 • Безтелесна Л.І., Давидчук Б.Б. Якість життя працівників легкої промисловості України: оцінка та умови забезпечення.Вісник НУВГП.Економічні науки. Випуск 1(85).2019.- С.14-21.
 • Безтелесна Л.І., Кондратюк Є.С. Людські ресурси банківського сектору національної економіки: кількісна оцінка та вектори управління.Вісник НУВГП.Економічні науки. Випуск 2(86).2019.- С.3-11.
 • Безтелесна Л.І.,Похно О.В. Оцінка тенденцій функціонування регіонального ринку праці.Наукові записки Львівського університету бізнесу і права.- Випуск 20 (2018). С.31-39.
 • Безтелесна Л.І., Савчук І.В. Інституційно-кадрове забезпечення охорони здоров'я населення України та необхідність його реформування. Тези доп.міжн. наук.-практ.конф. "Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції". Рівне.НУВГП.2019.С.161-163.

2018 рік

 • Безтелесна Л.І., Вовк В.М. Економіко-управлінське обгрунтування якості крізь призму філософсько-правових аспектів// Бізнесінформ.-№11.-2017.- С.18-23. Index Copernicus
 • Безтелесна Л.І.Шляхи поліпшення якості формування людського капіталу на рівні громади// Економічний форум - ЛНТУ.-2018.-№1.-С.294-298. Index Copernicus
 • Безтелесна Л.І. Кадри органів місцевого самоврядування Рівненської області. – С.147-157.- Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад: колект. монографія: За наук. ред.. д-ра екон. наук проф..Сазонця і.Л.-Рівне: Волинські обереги, 2017.- 216с.
 • Безтелесна Л.І., Бурченя О.П. Теоретичні аспекти розробки стратегії управління редакціями друкованих засобів масової інформації.- С.10.- Кол. монографія каф. бухобліку "Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції.-Рівне.-НУВГП.
 • Безтелесна Л., Прокопчук Н. Соціально-економічна доцільність застосування маркетингу персоналу в стратегічному управлінні підприємством // Вісник НУВГП. Серія "Економіка"-.№1.- 2018.- С.15.
 • Безтелесна Л.,Похно В. Оцінка тенденцій функціонування регіонального ринку праці // Вісник ПВНЗ "ЛУБП".-№2.- 2018.- 16с.
 • Борсук В.М., Безтелесна Л.І. Оцінка ролі освіти населення у людському розвитку // Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції» - Рівне, 2018.- С. 273-275.
 • Безтелесна Л.І. Євроінтеграція вищої освіти України: оцінка досягнень і проблем //Тези Міжнар.наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції». – Львів- 2018- С.6-9. (17-18 травня). ЛУБП;
 • Бурченя О.П., Безтелесна Л.І. Оцінка процесу реалізації роздержавлення редакцій державних та комунальних друкованих періодичних засобів масової інформації. // Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів

2017 рік

 • Безтелесна Л.І., Пивоварчук Л.В. Кадрова політика в середній освіті України: оцінка трансформацій // Вісник КНЕУ. -2017.С. 108-116.
 • Безтелесна Л.І Рееміграція населення як індикатор якості управління людським розвитком / Л. І. Безтелесна // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Випуск 17. Серія економічна. Збірник наукових праць з економічних наук. -Львів.- 2017.-С.3-15.
 • Безтелесна Л.І. Cуть та чинники впливу на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів / Л. І. Безтелесна, Либак І.А. // Економіка та суспільство. Електронне фахове наукове видання.- Випуск 9.- 2017.- С.145-151.
 • Безтелесна Л.І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна //Актуальні проблеми економіки. - 2017.- №2 (188) – С.169-175.
 • Безтелесна Л.І. Модернізація управління природно-рекреаційним потенціалом регіону на основі соціометричного підходу / Л. І. Безтелесна, С.С. Скаковська // Глобальні і національні проблеми економіки.- Випуск 20.- 2017.
 • Безтелесна Л.І. Оцінка впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації / Л. І. Безтелесна, О. С. Пляшко, О. П. Бурченя // Бізнес-інформ.-№6.- 2017.- С.55-61
 • Безтелесна Л.І. Державно-ринкове регулювання професійного професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України / Л. І. Безтелесна, В. Б. Василів, А. В. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №3 (189) – С. 228 - 236.
 • Безтелесна Л.І. Стратегічне управління людськими ресурсами -Інформаційно-методичний посібник.- Рівне: Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. - 2017. - 24с.
 • Безтелесна Л.І., Інституційне забезпечення соціальних гарантій держави : монографія / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук – К.: Кондор - Видавництво, 2017. – 196с.
 • Безтелесна Л.І. Конкурентоспроможні людські ресурси: механізм забезпечення в національній економіці : монографія / Л. І. Безтелесна, О.С. Пляшко - К.: Кондор - Видавництво, 2017. – 184с.
 • Безтелесна Л.І., Костюкевич А.М. Управління кадровим потенціалом водогосподарських організацій регіону Полісся: оцінка та перспективи / Л. І. Безтелесна, А. М. Костюкевич // Меліорація та облаштування Українського Полісся : колективна монографія / За науковою редакцією д.т.н. Рокочинського А.М. – Київ-Рівне, Олді-Плюс, 2017.- С.777-782

2016 рік

 • Безтелесна Л.І. Стимулювання розвитку соціального підприємництва / Безтелесна Л.І., Мазорчук Р. // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез V Міжн. наук.-практ. конф. (14 квітня 2016 р.). – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 197–201.
 • Безтелесна Л.І. Активізація розвитку інноваційного підприємництва / Безтелесна Л.І., Ящук Ю // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез V Міжн. наук.-практ. конф. (14 квітня 2016 р.). – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 396–398.
 • Безтелесна Л.І. Академічна мобільність як механізм розвитку людських ресурсів / Безтелесна Л.І. // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С.22-27.
 • Безтелесна Л. І. Академічна мобільність як інструмент реалізації стратегічного управління людськими ресурсами / Л. І. Безтелесна // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 1(73). – С. 11-20.
 • Безтелесна Л.І. Соціально-економічна безпека України: управлінський аспект забезпечення/ Л. І. Безтелесна // Збірник тез І Мужнародної науково – практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» 21-22 квітня 2016р. м. Рівне: НУВГП, 2016. С. 16-17
 • Безтелесна Л.И., Анализ институционального обеспечения реализации социальных гарантий государства в сфере образования / Л.І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук // International Journal of New Economics and Social Sciences, № 2 (2) 2016
 • Безтелесна Л. І. Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників : монографія / Л. І. Безтелесна, А. В. Печенюк. – Рівне : НУВГП, 2016. – 198 с.
 • Безтелесна Л. І. Децентралізація як процес удосконалення фінансового забезпечення реалізації соціальних гарантій держави / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 12-19.

2015 рік

 • Безтелесна Л.І. Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів / Безтелесна Л.І. // Соціально-трудові відносини: теорія і практика.- Збір. наук. праць.- К.,- КНЕУ.- 2015.- №2(10)-С.91-98
 • Безтелесная Л.И. Академическая мобильность как инструмент развития человеческого потенциала в глобальном мире / Безтелесная Л.И. // Труды международной научно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в условиях вступления мировой экономики в режим турбулентности».- Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2015.- С.24-30.
 • Безтелесна Л.І. Порівняльна оцінка регіонального управління за критерієм людського розвитку/ Безтелесна Л.І., Паламарчук О.В. // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IV Міжнар. наук.-практ. Конф. 23.04.2015.- Рівне: НУВГП, 2015. - С.154-157.
 • Безтелесна Л.І. Аналіз молодіжного ринку праці регіону / Безтелесна Л.І., Сафанюк Ю.О. // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез IV Міжнар. наук.-практ. Конф. 23.04.2015.- Рівне: НУВГП, 2015. - С.181-183
 • Безтелесна Л.І. Децентралізація як механізм поліпшення якості формування людського капіталу / Безтелесна Л.І. // Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії. - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 листопада 2017 р. (Рівне-Луцьк). стор. 70-72.
 • Безтелесна Л.І. Оцінка інноваційного потенціалу персоналу підприємств як необхідна умова трансформації національної економіки / Безтелесна Л.І. // Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 листопада 2015 р.- Львів:ЛКА, 2015.- 282с. С.38-41.
 • Безтелесна Л.І. Управління продуктивністю – головне завдання сучасного менеджменту/ Безтелесна Л.І. // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика матеріали ХХ Міжнар. науково- практичної конференції (25-26 травня 2015 р.) – Луцьк: Вежа - Друк, 2015.- С. 143-144.
 • Безтелесна Л.І. Теоретичні та практичні аспекти управління людськими ресурсами в економіці знань / Безтелесна Л.І. // Материалы пятой межд.науч. -практ. конф. "Наука и бизнес". Тема конференции "Наука и бизнес". 9-10 февраля 2015 года. - Днепропетровск,- 183с. С.107-111.
 • Безтелесная Л.И., Байжолова Р.А., Мадиярова Д.М., Рыспекова М.О.,.Учкампирова А.Б. Экономика труда. Учебное пособие. – Ровно-Астана: НУВХП. – 2015. – 167с.
 • Безтелесна Л. І. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку : монографія / Л. І. Безтелесна, І. Л. Сазонець ; за наук. ред. Л. І. Безтелесної. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 184 с.

2014 рік

 • Безтелесна Л. І. Аналіз професійного розвитку працівників залізничного транспорту (на прикладі ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень") / Л. І. Безтелесна, І. Кухар // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С. 26-34.
 • Безтелесна Л. І. Трудонадлишковий ринок праці регіону: аналіз тенденцій та перспектив / Л. І. Безтелесна, Л. Іщук // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С. 35-46.
 • Безтелесна Л.І. Інтерналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського капіталу / Безтелесна Л.І. // Вісник Хмельницького національного університету - 2014 - №3.- С.83-86.
 • Безтелесна Л.І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації / Безтелесна Л.І. // Зб.наук.праць - К, КНЕУ.- 2014.- №1(7).- С. 103-108.
 • Безтелесна Л.І. Стратегічне управління людськими ресурсами як основа модернізації системи управління регіональним розвитком в Україні / Безтелесна Л.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2014.- Вип.3(107).- С.153-159.
 • Безтелесна Л.І. Удосконалення мотивації та стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників / Безтелесна Л.І., Печенюк А.В. // Вісник Донецького національного університету. Серія В «Економіка і право». – 2014. – №2. - С.14-19.
 • Безтелесна Л.І. Молодіжне безробіття: оцінка масштабів та напрями мінімізації / Безтелесна Л.І. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика. - №1 (7)- Київ: КНЕУ, 2014. - С.103-108.
 • Безтелесна Л.І. Забезпечення професійного розвитку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: регіональний аспект / Безтелесна Л.І. // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014.

– Вип. 2(66). – С. 35-46.

 • Безтелесна Л.І. Механізм стимулювання розвитку соціального підприємництва в Україні / Безтелесна Л.І. // Наукові записки ЛУБП.-№14.- 2015.- 10с.
 • Безтелесна Л.І. Стимулювання екпорту освітніх послуг як перспектива розвитку національної економіки/ Безтелесна Л.І. // збірник тез 1 Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка та управління національним господарством:стан, тенденції та перспективи"- Одеса - 2014.- С.16-19.
 • Безтелесна Л.І. Активізація гуманітарної політики як нагальна потреба сучасного державного управління в Україні / Безтелесна Л.І. // зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф."Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення" 24-25 квітня 2014.- Рівне.- С.77-79.

2013 рік

 • Удосконалення регулювання розвитку більш чистого виробництва продуктів харчування в Україні/Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природного ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Випуск 19. №3. ст. 137-145.
 • Сільський ринок праці Рівненської області: сучасний стан та перспективи розвитку/ Вісник НУВГП. Випуск №3(63). Економічні науки. Рівне:НУВГП, 2013 С. 3-12.
 • Розробка стратегії розвитку АПК регіону//Вісник НУВГП. Випуск №3(63). Економічні науки. Рівне: НУВГП, 2013 С.450-458. (співавтор Настевич О.П.).
 • Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України // Україна: аспекти праці, 2013. - №5. – С. 21-27. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць Випуск 4 (44). – Одеса, 2013.- С. 15-21. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти. // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» №1/2013 частина ІІ,с.174-177.

2012 рік

 • Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні // Україна: аспекти праці, 2012. - №4. – с. 38-44. Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М., Максимчук Т.С.).
 • Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці // Статистика України, 2012. – 1(56). – С. 22-27. Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Сучасне трактування суті та тенденції обліку людських ресурсів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: * * * Збірник наукових праць. Випуск 3(59) Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –С. 17 – 25. Фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
 • Оцінка впливу кількості науково-педагогічних працівників на соціально-економічний розвиток регіонів України. // Формування ринкової економіки: * * * Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: * КНЕУ, 2012 – 660, [4] с., С.83-93. Фахове видання. (співавтор Печенюк А.В.).
 • Теоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсів // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660, [5] - с., 93-103. фахове видання. (співавтор Пляшко О.С.).
 • Механізми забезпечення перспективи дрібних аграрних господарств // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Випуск 2(58) Серія «Економіка». – Рівне, 2012. –с.3-5.
 • Розвиток соціального підприємництва як головне завдання сучасної соціальної політики в контексті Євроінтеграції України. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Трансформаційні та інтеграційні процеси в економіці України", Миколаїв 2012.
 • Міжнародне оцінювання результативності функціонування систем охорони здоров’я // Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: у 2 т. – Т. 1. К.: КНЕУ, 2012 – 660с., 5 с. Фахове видання.
 • Професійний розвиток людських ресурсів в Україні: тенденції та перспективи. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць. Вісник НУВГП: Випуск ХVIII, №1 – Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2012. - с.170-179. Фахове видання.
 • Ринок праці // Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 270с. (співавтор Юрчик Г.М.).

2011 рік

 • Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в умовах постіндустріального суспільства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Л. І. Безтелесна; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2011. - 37 c.
 • Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Випуск 2 (42). – Одеса, 2011.- с. 15-21. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 • Методичні рекомендації з переддипломної практики студентів // Рівне: НУВГП, 2011. – 33 с. (співавтор Юрчик Г.М., Олійник О.О.).
 • Формування системи управління професійним розвитком науково-педа-гогічних працівників // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. Випуск 4(56) Серія «Економіка». – Рівне, 2011. –с. 27-33. Фахове видання. (співавтор Печенюк А.В.).
 • Забезпечення фінансової доступності вищої освіти в контексті людського розвитку: аналіз і прогноз // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Збірник наукових праць. Випуск №4 (49), ч. 1, Серія «Економічні науки». – Полтава. 2011. – с. (співавтор Лихацька В.В.).

2010 рік

 • Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи : монографія / Л. І. Безтелесна – Рівне.: НУВГП.- 2010. – 320с.
 • Удосконалення соціального захисту інвалідів в Україні // Вісник НУВГП.- Рівне, 2010.- с. 11-20. Фахове видання. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 • Удосконалення соціального партнерства як складової системи соціального захисту зайнятих // Формування ринкової економіки: зб. наук. Праць. – Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – с. 22-32. (Співавтор Юрчик Г.М.)
 • Прогнозування та регулювання зайнятості населення регіону // Монографія. -Рівне: НУВГП, 2010. – 222с. (співавтор Юрчик Г.М.).

2009 рік

 • Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення // Економіка України. – 2009. - №7. – с. 4-12.Фахове видання.
 • Удосконалення фінансування соціальних послуг // Вісник Донецького націо-нального університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск. Том 1. - 2009. – с. 63-70.Фахове видання.

2008 рік

 • Людський розвиток регіонів України: методологія, аналіз і прогноз // Вісник соціально-економічних досліджень : [зб. наук. праць]. – 2008. - №32. – Одеса : ОДЕУ. – с. 27-33.Фахове видання.
 • Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення // Україна: аспекти праці. – 2008. - №8. – с. 34-39.Фахове видання.

2007 рік

 • Сутність і типологія механізмів управління людським розвитком // Формування ринкової економіки. Спец. випуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. - К. : КНЕУ, 2007.- Т. 2 (ч.1). - с. 40-47.Фахове видання.
 • Удосконалення фінансового механізму управління людським розвитком // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проб-лемы управления челове-ческими ресурсами и марке-тингом в контексте стратегии развития Украины : [cб. науч. трудов в 3 т.].- Т.1/ НАН Украины. Ин-т экон. промыш. – Донецк, 2007.- с. 119-128.Фахове видання.
 • Напрями удосконалення соціального захисту дітей-сиріт в Україні // Вісник НУВГП. Економіка. – Ч.2 [зб. наук. праць]. - Рівне, 2007. Випуск 4(40). - с. 15-19. Фахове видання. (співавтор Потапчук А.).
 • Ефективність управління соціальними ризиками найманих працівників // Україна: аспекти праці.- 2007. - №6. – с. 17-24.Фахове видання. (співавтор Мартинюк С.).

2006 рік

 • Проблеми і механізми розвитку соціально-трудового партнерства у діяльності вітчизняних корпорацій // Вісник НУВГП. Випуск 3(35).- Збірник наукових праць. Економіка – Рівне.- 2006.- с. 3-10.Фахове видання.
 • Ринкові механізми управління людським розвитком // Монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 310 с.
 • Удосконалення системи регулювання зайнятості населення // Социально-экономические аспекты промышленной по-литики. Управление челове-ческими ресурсами: государ-ство, регион, предприятие: Сб.науч.тр. в 3т. –т.2.- ИЭП НАН Украины. Донецк. - 2006.-Т.2.-с.24-32.Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Методологічні аспекти прогнозування зайнятості населення // Журнал «Україна: аспекти праці». -2006. №3. –с.42-48. Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Прогнозування зайнятості населення регіону: методологія та практика // Вісник НУВГП. Випуск 4(36). Збірник наукових праць. Економіка – Ч.1.- Рівне.- 2006.- -с. 241-252.Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Методологічно-інформаційні аспекти прогнозування зайнятості населення // Журнал „Україна: аспекти праці“. - 2006. -№ 7.- с. 13-17.Фахове видання. (співавтор Юрчик Г.М.).
 • Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників // Журнал „Україна: аспекти праці“.- 2006.-№1. – с. 42-48.Фахове видання. (співавтор Міщук Г., Мартинюк С.).

2005 рік

 • Формування системи оцінки якості вищої освіти в цілях людського розвитку // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та прак-тики.Т.1. Сучасні технології управління людськими ресурсами. - К.: КНЕУ.-2005.-с.34-43. Фахове видання.
 • Пошук ефективних механізмів управління житловим господарством // Журнал «Економіка України» - 2005.- №7(254), -с.94-95.
 • Дефіцит кваліфікації на ринку праці // Вісник НУВГП. Випуск 4 (32). Збірник наукових праць. Економіка. – Рівне.- 2005.- с. 18-24. Фахове видання. (співавтор Мартинюк С.).
 • Організація управлінської праці // Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. - Рівне: НУВГП. -2005. -71 с.
 • Державне регулювання зайнятості // Підручник. - Рівне: НУВГП. -2005. -71 с. (співавтор Юрчик Г.М.).

2004 рік

 • Ресурсне забезпечення розвитку підприємництва в регіоні // Зб. тез рег.міжвуз.наук.-практ.конф. «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». -2004. –с.47-50.
 • Попередження безробіття у процесі набуття прав власності // Вісник Східно-укр. нац. універс. ім. В. Даля, м. Луганськ,№1(71) ч.2. 2004. -с.17-19.
 • Розвиток соціального партнерства у подоланні бідності та трудової міграції // Вісник Технологічного ун-ту Поділля №3΄2004 /т.1. с.160-164. Фахове видання.
 • Формування продуктивної сільської зайнятості в цілях людського розвитку регіонів України // Журнал «Україна: аспекти праці» - 2004. №6, -с.8-10. * * * Фахове видання. (співавтор Орлов М.В.).
 • Фінансові ресурси для досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття // Тези доп. міжн.наук.-практ. конф. «Реформування фін.-кред. системи і стимулювання економічного зростання». –Луцьк: Волинь. Держ.ун-т ім. Л. Українки, 2004. –с.24-26.
 • Заробітна плата як головне джерело формування ресурсів для сталого людського розвитку // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки. – 2004.-№5.- С.85-89. Фахове видання.
 • Соціальна політика як чинник забезпечення людського розвитку // Мат.всеукр.наук.-практ. конф. «Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці». -2004. –с.83-84. Фахове видання.
 • Соціальна політика України у контексті людського розвитку // Зб. наук. праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. Випуск 9.-2004. -–с. 195-198. Фахове видання.
 • Механізм реалізації регіонального проекту забезпечення житлом викладачів університету // Економічні проблеми адаптації та розвитку вищої школи в умовах ринку: Збірник наукових праць. Ч.ІI./ – Донецьк: Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Алчевськ: ДГМІ, 2004. – с.72-80.Фахове видання.
 • Формування нового механізму мотивації працівників базового центру зайнятості // Журнал „Економіка та держава“. – 2004.- №7. – с. 19-22.Фахове видання. (співавтор Чобода О.Л.).
 • Управління витратами підприємства у забезпеченні розвитку людського потенціалу // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сб. науч. тр. В 2т./ НАН Украины. Институт экономики промышленности. - 2004. - с.44-52.Фахове видання.
 • Механізми формування соціально-трудового партнерства у вітчизняних корпораціях // Тез. доп. наук.-практ. конф. «Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі» -ТАНГ, - Тернопіль. - 2004.-с. 162-165.
 • Особливості та механізми інвестування людського розвитку в Україні // Вісник НУВГП. Випуск 4 (28). Збірник наукових праць. Економіка.Ч.3.- 2004. – Рівне. - с. 231-239.Фахове видання.
 • Ментальність суб’єктів – проблема трансформації в освіті відповідно до умов Болонського процесу // Науковий журнал «Менеджер». Вісник ДДУУ: - Донецьк, 2004. – №3 (29). – с. 198-199.
 • Механізм забезпечення сталої конкурентоспроможності великого промислового підприємства // Журнал ”Економіст”.-2004.-№ 12(218).- с.40-43.Фахове видання. (співавтор Чигир Н.).
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління зайнятістю» для студ. спец. 8.050109 «УПЕП» // Рівне: НУВГП, 2004. – 12 с.
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та менеджмент професійної освіти» для студ. спец. 8.050109 «УПЕП» // Рівне: НУВГП, 2004. – 12 с. (співавтор Рощик І.А.).
 • Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна політика» для студ.спец. 7.050109 і 8.050109 «УПЕП» // Рівне: НУВГП, 2004. – 31 с.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з курсу "Державне регулювання зайнятості" для студ. денної і заочної форми 8.03050501 "УПЕП" // Рівне: НУВГП, 2004. – 36 с.

2003 рік

 • Реалізація нової концепції управління регіональною програмою зайнятості населення // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Ринок праці та зайнятість: Зб.наук.пр. /НАН України. Ін-т економіки промисловості. Т.3.– Донецьк, 2003. –с.108-114. Фахове видання.
 • Специфікація прав власності як передумова до сталого людського розвитку в Україні // Журнал «Україна: аспекти праці» - 2003. №6, -с.25-29. Фахове видання.
 • Механізми державного регулювання зайнятості населення // Зб.матер.міжн.наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку ринку праці та політика зайнятості населення в умовах трансформації економіки України». Східно-укр.нац.універс. ім. В. Даля, м. Луганськ, 2003. -с.17-19.
 • Підприємництво в контексті людського розвитку // Журнал «Економіка України» - 2003. №12, -с.62-68. Фахове видання.

2002 рік

 • Фінансові засади формування людського капіталу в Україні: сучасний стан та умови реформування // Наукові записки. Серія «Економіка». Зб.наук. праць. Випуск 3, -НУ ОА. – Острог, 2002. -с. 6-14. Фахове видання.

2001 рік

 • Студент і викладач: мотиви та цілі сторін // Ситуаційна методика навчання: український досвід. – Київ: Центр інновацій та розвитку. – 2001. -с.71-75.
 • Підприємництво як функціональна роль та умова поліпшення якості людського капіталу // Вісник НУ «ЛП» №417 Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 2001. – с.7-11. Фахове видання.
 • Чому віддати перевагу: здоров’ю населення чи соціальним впливам? // Фінанси: Ситуаційні вправи : навч. посіб. - К. : Навч.-метод. центр „Консорціум із удос-коналення менеджмент-освіти в Україні”, 2001. –с. 17-22.
 • Макроекономічні чинники конкурентоспроможності продукції сільсько-господарського виробництва // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Випуск ІІ, 2001. – с.28-34. (співавтор Козак Л.В.).
 • Роль місцевих органів влади в соціально-економічному розвитку регіону // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Випуск ІІ, 2001. – с.243-246.
 • Оцінка ролі домогосподарства у процесі формування людського капіталу // Наукові записки. Зб. Наук. пр. кафедри економ. аналізу ТАНГ. Випуск 9. –Тернопіль, 2001. –с.90-92. Фахове видання.
 • Стратегія розвитку ринку освітніх послуг з економіки України // Современная экономическая наука и образование в Украине: теория, методоло-гия, практика : [ сб. науч. тр. Прилож. №1(16) к науч. журн. ”Персонал”]. - К. : МАУП. - №5(65). – 2001. – С.166-168.
 • Ринок освітніх послуг України: результати становлення та найближчі перспек-тиви // Наукові записки. Серія «Економіка». Зб.наук. праць. Випуск 2, -НУ ОА. – Острог, 2001. - с. 5-9. Фахове видання.

2000 рік

 • Реформування системи освіти – умова покращення якості людського капіталу // Україна у ХХI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: /мат.допов./ V Міжн. конгресу укр. економістів,м. Львів, 22-26 травіня 2000 р.. /в 2 ч./ . –НАН України. ІРД, -Львів, 2000. - с. 105-107.
 • Особливості теоретичних засад визначення людського капіталу // Наукові записки Острозької академії. Серія «Економіка». Т.3, ч.2, – Острог, 2000. –с.4-9. Фахове видання.