6.060101 Будівництво

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
ННІ Будівництва та архітектури
Файл:Coding Shots Annual Plan high res-5.jpg
Герб інституту
Випускова кафедра
автомобільних доріг, основ та фундаментів
водопостачання, водовідведення та бурової справи
міського будівництва та господарства
промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
технології будівельних виробів і матеріалознавства
теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна
Споріднені спеціальності молодшого спеціаліста
5.05130111 · 5.06010101
5.06010102 · 5.06010104
5.06010106 · 5.06010107
5.06010109 · 5.06010110
5.06010111 · 5.06010112
5.06010115 · 5.06010113
5.06010114 · 5.06010301
5.06010103 · 5.05060103
5.7010101
Отримаємо кваліфікацію
технік-будівельник
Споріднений напрям спеціаліста (магістра)
7.06010101 · 7.06010102
7.06010103 · 7.06010104
7.06010105 · 7.06010107
7.06010108 · 8.06010101
8.06010102 · 8.06010103
8.06010107 · 8.06010108
8.17020201

{{#invoke:Message box|mbox}}

Напрямок підготовки існує на різних кафедрах

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: Автомобільних доріг, основ та фундаментів)

 • Вишукування (геодезичні, геологічні)
 • Будівельна механіка
 • Будівельне матеріалознавство
 • Проектування автомобільних доріг
 • Дорожні машини і обладнання
 • Основи автоматизації виробничих процесів у будівництві
 • Технологія будівництва автомобільних доріг
 • Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг
 • Організація та планування дорожнього виробництва
 • Транспортні розв'язки
 • Економіка будівництва і експлуатації автомобільних доріг
 • Аеродроми


Випускник зможе

Керувати: · виробничим або проектним підрозділом, підприємством, організацією в галузі будівництва


Аналізувати: · стан організації руху та дорожнього середовища · стан доріг та аеродромів


Розробляти: · проекти автомобільних доріг та транспортних розв'язок · проекти організації будівництва та проекти виконання робіт · земляне полотно автомобільних доріг та різні типи дорожніх одягів


Організовувати: · трудову діяльність підрозділу, підприємства · інженерні розрахунки дорожніх споруд · конструювання аеродромних покриттів


Забезпечувати: · проведення розрахунків та економічну оцінку проектів · призначення необхідних технічних засобів регулювання руху при проектуванні або реконструкції


Контролювати: · якість організації та виконання робіт


Зможе працювати: · техніком-будівельником, майстром та виконробом будівельного виробництва, майстром виробничої лабораторії, виконавцем робіт в будівельних та проектних організаціях, дорожньо-експлуатаційних організаціях, в органах управління та організації дорожнього руху, науково-дослідних установах.ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: водопостачання, водовідведення та бурової справи)

 • Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля
 • Хімія води і мікробіологія, основи фізичної і колоїдної хімії
 • Інженерна гідравліка
 • Насосні і повітродувні станції
 • Бурова справа
 • Міські інженерні мережі
 • Водопостачання (системи подачі та розподілу води, водозабірні споруди, водоочисні споруди)
 • Водовідведення (каналізаційні мережі і споруди, очищення стічних вод)
 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Організація, планування та управління системами водопостачання і водовідведення
 • Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення
 • Об'єктно-орієнтовне проектування у водопостачанні і водовідведенні
 • САПР систем водопостачання і водовідведення

Випускник зможе

Керувати: · будівельним підрозділом, організацією, підприємством; управлінням комунального господарства


Аналізувати: · технологічні процеси і режими


Розробляти: · технологічні карти, технічну документацію · виробничі плани, технологічні режими, календарні графіки випуску продукції


Організовувати: · роботу автоматизованих інформаційних систем, баз даних · застосування прогресивних методів і технологій


Забезпечувати: · керівництво трудовою діяльністю підрозділу · прийняття рішень з питань корегування технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій


Контролювати: · технологічні операції та режими, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки


Зможе працювати: · техніком-будівельником, проектувальником, лаборантом, техніком з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства в органах державної влади, управліннях водопровідно-каналізаційного господарства, будівельних організаціях та фірмах, промислових підприємствах.ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: міського будівництва та господарства)

 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельні конструкції
 • Житлово-комунальне господарство
 • Енергоефективні будівлі та споруди
 • Міське зелене будівництво
 • Міський транспорт
 • Міські вулиці та дороги
 • Міські інженерні мережі
 • Міські інженерні споруди
 • Інженерна підготовка міських територій
 • Інженерне забезпечення будівництва
 • Планування і благоустрій міст
 • Планування міст і транспорт
 • Реконструкція міської забудови
 • Утримання міської забудови

Випускник зможе

Керувати: · виробничим або проектним підрозділом, організацією, управлінням в галузі будівництва та житлово-комунального господарства


Аналізувати: · проекти планування та благоустрою міст · пропускну спроможність проїжджої частини вулиці


Розробляти: · схему функціонального зонування міської території · проекти планування і благоустрою житлових утворень, міських вулиць, інженерних мереж


Організовувати: · трудову діяльність підрозділу, організації · обстеження та діагностику будівель і споруд · утримання міської забудови


Забезпечувати: · проведення обстежень будівель, споруд та комунікацій з визначенням показників її технічного стану · складання планів технічного та санітарного обслуговування будівель


Контролювати: · якість роботи міського транспорту · стан та параметри будівель, споруд, мереж тощо


Зможе працювати: · техніком-будівельником, техніком-проектувальником, майстром будівельних організацій та шляхів сполучення, молодшим інженером архітектурно-планувальних управлінь в управліннях містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства, міського транспорту, науково-дослідних організаціях.ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд)

 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельне матеріалознавство
 • Метрологія і стандартизація
 • Металознавство і зварювання
 • Будівельні конструкції
 • Сучасні будівельні конструкції та методи їх розрахунку
 • Автоматизоване проектування
 • Сучасні технології зведення будівель та споруд
 • Діагностика, паспортизація та відновлення будівель та споруд
 • Управління та кошторисна справа
 • Обстеження та випробування
 • Технологія будівельного виробництва
 • Металеві конструкції
 • Залізобетонні та кам'яні конструкції
 • Конструкції з деревини і пластмас

Випускник зможе

Керувати: · виробничим або проектним підрозділом, підприємством, організацією в галузі будівництва


Аналізувати: · раціональні конструктивні рішення · сферу застосування будівельних віробів і конструкцій при зведені будівель і споруд


Розробляти: · проекти будівель і споруд різного типу та призначення · нові ресурсо- та енергозберігаючі конструкції


Організовувати: · трудову діяльність подірозділу, підприємства · застосування прогресивних методів і технологій


Забезпечувати: · здійснення менеджменту будівельного виробництва і маркетингу будіндустрії · ведення технічної документації, пов'язаної з використанням, організацією та плануванням робіт


Контролювати: · якість будівельного виробництва


Зможе працювати: · техніком-будівельником, техніком-лаборантом, техніком-проектувальником, майстром та виконробом будівельних підприємств і організацій, експертом з питань якості будівництва, продавцем-консультантом в будівельних та проектних організаціях, промислових підприємствах, будівельних лабораторіях, науково-дослідних інститутах.ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: технології будівельних виробів і матеріалознавства)

 • Будівельне матеріалознавство
 • Будівельні конструкції
 • Архітектура будівель і споруд
 • Технологія будівельного виробництва
 • Фізична хімія та хімія силікатів
 • Металознавство і зварювання
 • Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 • В’яжучі речовини
 • Бетони і будівельні розчини
 • Технологічні лінії виробництва бетонних і залізобетонних виробів
 • Технологія опоряджувальних, тепло- та гідроізоляційних матеріалів
 • Технологія керамічних та автоклавних будівельних виробів
 • Сучасні методи випробувань і контролю якості будівельних виробів і матеріалів

Випускник зможе

Керувати: · виробничим або проектним підрозділом, підприємством, організацією в галузі будівництва


Аналізувати: · сировинні суміші, технологічні процеси і режими виготовлення будівельних виробів і матеріалів · сферу застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій при зведенні будівель і споруд


Розробляти: · рецептури будівельних композиційних матеріалів · транспортно-технологічні схеми, технологічні карти, технічну документацію на виготовлення будівельних матеріалів і виробів


Організовувати: · трудову діяльність підрозділу, підприємства · застосування прогресивних методів і технологій


Забезпечувати: · технологічний супровід процесів виготовлення і використання будівельних виробів і матеріалів · ведення технічної документації, пов'язаної з виконанням, організаціює та плануванням робіт


Контролювати: · якість будівельних матеріалів, виробів і робіт


Зможе працювати: · техніком-будівельником, техніком-технологом, техніком-лаборантом, техніком-проектувальником, майстром виробництва, продавцем-консультантом в будівельних та проектних організаціях, промислових підприємствах, торгових закладах, науково-дослідних та експертних організаціях.ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ (кафедра: теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки)

 • Опалення
 • Теплопостачання
 • Вентиляція
 • Кондиціювання повітря
 • Газопостачання
 • Санітарно-технічне обладнання будівель
 • Холодильні установки та теплові насоси
 • Комп’ютерні технології розрахунку систем ТГПІВ
 • Основи проектної справи
 • Монтаж систем ТГПІВ
 • Економіка будівництва
 • Інженерна геологія
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна теплофізика
 • Теплогенеруючі установки

Випускник зможе

Керувати: · будівельним підрозділом, організацією, підприємством з будівництва та експлуатації систем тепло-газопостачання та вентиляції


Аналізувати: · процеси споживання теплової енергії · системи формування мікроклімату


Розробляти: · системи газопостачання населених пунктів · проекти організації робіт з тепло-, газопостачання, вентиляції та кондиціювання


Організовувати: · експлуатацію систем тепло-, і газопостачання та вентиляції · застосування прогресивних методів і технологій


Забезпечувати: · керівництво трудовою діяльністю підрозділу · використання енергоефективного обладнання будівель і споруд


Контролювати: · наладку і паспортизацію систем тепло- і газопостачання та вентиляції, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки


Зможе працювати: · техніком-будівельником, проектувальником, лаборантом, інженером з теплогазопостачання, вентиляції та кондиціювання повітря, інженером з технічного нагляду, з експлуатації устаткування газових об’єктів в органах державної влади, підприємствах з будівництва та експлуатації систем теплопостачання, газопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, в будівельних організаціях та фірмах, промислових підприємствах, проектно-конструкторських установах.