194 internationalization

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускові кафедри
Водної інженерії та водних технологій
Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки
Кафедра Гідроінформатики
Опитування студентів
Студентські наукові гуртки
Оновлення освітніх компонентів
ОПП "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"
Інтернаціоналізація
Рада роботодавців
Студентоцентричне навчання

В межах ОПП "ГТБВІВТ" є можливості для академічної мобільності:

 • Erasmus+
 • DAAD
 • Фонд Фулбрайта
 • Horizon 2020
 • Вишеградський Фонд
 • Національне агенство академічного обміну


НУВГП є членом міжнародних наукових організацій:


Інформацію про можливості мобільності здобувачів та НПП

Участь у міжнародних проектах


Кафедри ННІВГП приймають участь у проектах:

 • «Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine» (ViseGrad Fund);
 • «Towards the circular EcoNomy in Organic farming» (SIU);
 • "Water Harmony-II"( SIU);
 • «Visegrad-Water-Security» (ViseGrad Fund).


В рамках означеної співпраці проф. Рокочинський А.М., доц. Герасімов Є.Г., Клімов С.В., Пінчук О.Л., Дем'янюк А.В. пройшли, а доц. Турченюк В.О. проходить стажування у польських університетах.
Здобувачі та НПП приймають участь у семінарах, конференціях, літніх школах, фестивалях.
Наші викладачі приймають участь в міжнародних освітніх грантах та проектах:

 • Пінчук О.Л. та Герасімов Є.Г. (2019) - Удосконалення якісних показників підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог (Таджикістан) - http://nuwm.edu.ua/viddil-innovacijnoji-dijaljnosti/sektor-ghrantovoji-roboti/dijaljnistj;
 • Приходько Н. (2017) - Літня школа "Вода у стійкому розвитку - поточні виклики та можливості" - Глобальне водне партнерство, на базі Варшавського університету наук про життя - http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201710301257


Ми також приймаємо в себе спеціалістів з закордону на стажування: В рамках місячного стажування у нашому ВНЗ асистент кафедри водної інженерії та гідротехніки Краківського сільськогосподарського університету ім. Гуго Колантая Агнешка Вошь прочитала лекцію студентам-гідротехнікам http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201701301135

Новини інтернаціоналізації ОПП ГТБВІВТ