103 Науки про землю (геологія)

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
Кафедра інженерної геології та гідрогеології
Форма навчання
денна
Колишній напрям підготовки
6.040103
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр-геолог
Контактна інформація
м. Рівне, вул. Чорновола, 43, корп. № 5, к. 501
kaf_hydro@nuwm.edu.ua
тел. 096-307-66-08

{{#invoke:Message box|mbox}}

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Фізика землі
 • Загальна геологія
 • Загальна гідрологія
 • Гідрогеологія
 • Геотектоніка
 • Інженерна геодинаміка
 • Основи геохімії та гідрохімії
 • Меліоративна гідрогеологія
 • Мінералогія
 • Механіка грунтів
 • Петрографія
 • Історична геологія з основами палеонтології
 • Структурна геологія та геокартування
 • Геологорозвідувальна справа
 • Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин
 • Регіональна геологія
 • Економічна геологія
 • Геоінформаційні системи та бази даних
 • Динаміка підземних вод


ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ


Розробляти:

 • проекти на геологічне вивчення надр;
 • проекти свердловин на воду.Здійснювати пошуки і розвідку:

 • твердих корисних копалин;
 • підземних вод.Провадити:

 • геологічну зйомку територій;
 • геологічний супровід видобування корисних копалин;
 • інженерно-геологічні вишукування під будівництво;
 • моніторинг режиму підземних водОцінювати: ресурси і запаси твердих корисних копалин і підземних вод


Вести інспекторський державний геологічний контроль: за веденням робіт з геологічного вивчення та використанню надр.


Керувати:

 • приватним геологічним підприємством чи підрозділом державного підприємства.Випускник зможе працювати: техніком-геологом; техніком-гідрогеологом; техніком картографом; техніком-лаборантом; асистентом геолога; асистентом гідрогеолога; асистентом геохіміка; асистентом геолога нафтогазорозвідки; асистентои геофізика; асистентом професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт; керівником приватного підприємста в галузях геолорозвідки; помічником керівника структурного підрозділу державного підприємства Державної служби геології та надр України, Державної агенції водних ресурсів України, у, науково-дослідних інститутах, проектних і вишукувальних організаціях, гірничодобувних підприємствах.