074 Публічне управління та адміністрування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут права
Nni-p.png
Герб інституту
Випускова кафедра
державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Форма навчання
денна, заочна
Споріднені спеціальності молодшого спеціаліста
інформація відсутня
Отримаємо кваліфікацію
бакалавр з публічного управління та адміністрування
Споріднений напрям спеціаліста (магістра)
інформація відсутня

{{#invoke:Message box|mbox}}

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Предмет та сутність публічного управління
 • Суспільно-економічні теорії публічного управління
 • Теоретичні основи інституційної економіки
 • Державне регулювання економіки
 • Територіальне управління
 • Неурядові організації в системі публічного управління
 • Державна служба
 • Публічні засади адміністративної діяльності
 • Комунікації в публічній адміністрації
 • Публічні фінанси
 • Публічне управління соціальним розвитком
 • Інформаційно-комунікаційні основи публічного управління
 • Аналітичне забезпечення публічного адміністрування.


Випускник зможе

Керувати: • установами державного управління місцевого самоврядування • громадськими організаціями, міжнародними фондами • неурядовими організаціями, асоціаціями, консорціумами • відділами PR підприємств різних форм власності


Аналізувати: • діяльність органу публічного адміністрування, нормативно-правові акти • статистичну та фінансову інформацію публічного характеру • політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні та інші події та явища


Розробляти: • прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку • заходи щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування • публічно-адміністративні рішення щодо удосконалення організаційної структури і функціонування місцевих адміністрацій • напрями співробітництва з іноземними партнерами на корпоративному, регіональному, державному рівні


Організовувати: • публічні заходи, презентації, конференції, громадську діяльність, експертизи, моніторинг • надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки • процедури щодо аналізу, прогнозування, планування, організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю


Забезпечувати: • функціонування діяльності корпорацій, регіонів, територій, держави • функціонування громадських, неурядових міжнародних організацій, асоціацій, спілок, об’єднань • взаємодію засобів масової інформації з громадськістю, корпораціями, органами державного та місцевого самоврядування, неформальними групами, різними верствами населення • публічно-адміністративну роботу керівника органу державної влади та місцевого самоврядування


Контролювати діяльність: • органів державної влади, діяльність корпорацій, діяльність громадських організацій • якість виконання різноманітних завдань керівників управлінських структур, що пов’язані з національною економікою та публічним управлінням


Зможе працювати: •на посадах керівників вищої та середньої ланки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських, неурядових організаціях, корпораціях різних форм, видів та напрямів діяльності

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Більш детальну інформація про навчальний процес, працевлаштування випускників, життя та дозвілля студентів Ви можете знайти у презентації.

074 "Публічне управління та адміністрування"