051 Інформаційні технології у бізнесі

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Інститут економіки та менеджменту
8QctT2JZ2h4.jpg
Кафедра економічної кібернетики
Випускова кафедра
економічної кібернетики
Форма навчання
денна, заочна
Отримаємо кваліфікацію
магістр з інформаційних систем в бізнесі
Кафедра "ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ"

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

  • Корпоративні інформаційні системи
  • Інформаційний менеджмент
  • Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах
  • Стохастичні процеси та моделі в економіці
  • Інтелектуальні моделі в бізнесі
  • Технології управління контентом

Випускник зможе

Керувати: · підрозділом економічного аналізу, прогнозування та планування;проектами інформатизації підприємств;підрозділом фінансово-економічної безпеки; системою електронного документообігу підприємства.


Розробляти: ·автоматизовані інформаційні системи;менеджмент стратегії інформаційної діяльності.


Забезпечувати: ·інформаційну діяльність підприємства;адміністрування баз даних;вибір та налагодження програмного забезпечення;обробку інформації та надання інформаційних послуг.


Здіснювати: ·послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;ведення Інтернет-бізнесу;створення та підтримку Web-ресурсів підприємства.


Зможе працювати:

  • керівником інформаційно-аналітичного підрозділу, фа-хівцем з інформаційних технологій, аналітиком з дослі-дження фінансових ринків, інспектором страхової компанії або кредитного відділу, брокером.
  • в інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств, службах статистики, банках, страхових компаніях, товар-них та фінансових біржах, органах державної влади та місцевого самоврядування, фірмах, які займаються Інтернет-бізнесом.