Шевчук Ірина Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Шевчук Ірина Володимирівна

Народилася 3 грудня 1973 року в м. Рівне. У 1991 році закінчила Рівненську середню школу № 4. У 1991 році вступила до Українського інституту інженерів водного господарства.

У 1996 році закінчила ВУЗ і отримала спеціальність інженер–еколог.

З 1996 року навчалась в аспірантурі при кафедрі екології. Після закінчення працювала на посаді асистента кафедри екології, з 2006 року - старший викладач кафедри екології.

У 2008 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою: ”Агроекологічна оцінка стану темносірих грунтів Західного лісостепу України та обґрунтування заходів їх покращення” – науковий керівник доктор с-г. наук, професор Клименко Микола Олександрович.

З 2011 року – голова профспілки факультету екології та природокористування.

Основні наукові праці

 • Визначення показників екологічного стану басейну малої річки методом математичного та імітаційного моделювання. Волкова Л.А., Шевчук І.В. УІІВГ, / Збірник наукових праць екологічні проблеми Українського Полісся: Рівне, 1995 р. - с.9
 • Забруднення грунтів Полісся важкими металами. М.О.Клименко, С.І.Веремеєнко, І.В.Шевчук. УДАВГ/міжвідомчий тематичний науковий збірник агрохімія і ґрунтознавство. Харків, 1998 р. - с. 92
 • Органічна речовина в грунтах Лісостепу. Шевчук І.В., РДТУ, м. Рівне, 1998. с. 106-108 /Вісник РДТУ, збірник наукових праць, в.2, ч.1./
 • Характеристика ґрунтового покриву басейну річки Горинь. Клименко М.О., Статник І.І., Шевчук І.В. /Вісник РДТУ, 2000 р., вип.1, ч.3, с. 7-11.
 • Важкі метали в сірих лісових грунтах та їх вплив на якість продукції рослин. / Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. Збірка наукових праць. Луцьк, 1998 р.
 • Клименко М.О., Шевчук І.В. Прогноз динаміки процесів гумусонакопичення за допомогою методів математичного моделювання.Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Випуск 2 (34), Частина 1, Рівне, 2007. -с. 137-144
 • Клименко М.О., Шевчук І.В.Екологічні проблеми темно-сірих лісових ґрунтів Західного лісостепу. Тези IV міжнародної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології», 14-17 березня 2007 року – Житомир: ЖДТУ, 2007.
 • Клименко М.О.Шевчук І.В. Екологічний стан темно сірих лісових ґрунтів Західного Лісостепу на прикладі Рівненської області. Наука. Молодь. Екологія – 2008: Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (22-23 травня 2008 року, м. Житомир). Т.1. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2008.- с. 81-85.
 • Клименко М.О., Шевчук І.В.Біогеохімічна міграція важких металів в темно-сірих лісових ґрунтах. Вісник. НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 3 (43) – Рівне: 2008. –с. 47-53.
 • Клименко М.О , Шевчук І.В.Методика визначення інтегрального показника агроекологічного стану темно-сірих лісових ґрунтів. Вісник. НУВГП. Збірник наукових праць. Частина 1. Випуск 2 (46) – Рівне: 2009. – с. 35-42.
 • Клименко М.О., Шевчук І.В. Вплив агроекологічних факторів на врожайність, економічну та енергетичну ефективність вирощування сільськогосподарських культур. Вісник. НУВГП. Збірник наукових праць. Частина 1. Випуск 3 (47) – Рівне: 2009. – С. 53-58.
 • Колесник Т.М., Шевчук І.В., Буднік З.М. Методичні вказівки до проходження навчальної дослідної лабораторної практики студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Рівне: НУВГП, 2012

E-mail

i.v.shevchuk@nuwm.edu.ua