Швець Оксана Михайлівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Швець Оксана Михайлівна

Народилась 6 квітня 1976 року в с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області.

В 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний технічний університет (тепер НУВГП) за спеціальністю «Землевпорядкування».

З 1999 по 2002 р. навчалась в аспірантурі кафедри «Агрохімії та ґрунтознавства» НУВГП .

З 2005 по 2019 р. працювала на кафедрі землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

2017 - 2018 р.р. навчання в Інституті післядипломної освіти НУВГП за спеціальністю 081 "Право".

З 2019 р. працює на кафедрі правових природоохоронних дисциплін Навчально-наукового інституту права НУВГП на посаді доцента.

У жовтні 2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук, спеціальність - адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертаційного дослідження: Адміністративно-правовий захист ерозійно-небезпечних земель в Україні.

Сфера наукових інтересів – природоохоронне законодавство, правовий захист земель з ерозійно небезпечними ґрунтами, правове забезпечення землеустрою, забезпечення публічної безпеки та порядку.

Автор понад 45 наукових та методичних праць.

Список основних наукових праць

  • Швець О.М. Якісна оцінка землі як елемент її раціонального використання. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Технічні науки. Випуск 3(67). Рівне: НУВГП, 2014, С.347 - 352.
  • Швець О.М. Модель землеустрою на сільськогосподарських землях з ерозійно небезпечними грунтами. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” - 2012, випуск 1(23) - С. 294 - 297.
  • Швець О.М., Дмитрів О.П., Черняга П.Г., Модель системи охорони сільськогосподарських земель від водної ерозії. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”2011, випуск 1(21). – С. 248 - 251.
  • Швець О.М. Визначення потенційної небезпеки прояву ерозійних процесів за допомогою ГІС-технологій.Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2014, випуск І(27). С. 137-140.
  • Швець О.М. Основні форми та методи діяльності органів державної влади по захисту ерозійно небезпечних земель. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. №1. Том 3. С. 101-105.
  • Швець О.М. Ерозійно небезпечні землі, як об’єкт адміністративно-правового захисту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 50. Т. 3. С. 184-189.
  • Швець О.М. Нормативно-правове забезпечення використання та охорони ерозійно небезпечних земель в Україні, як елемент їх адміністративно-правового захисту. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 6. Т. 3. С. 145-150.
  • Швец О.М. Государственный контроль как основное средство административно-правовой защиты эрозионно опасных земель в Украине. Legea si viata. №.4/2. 2019. С. 203-207 (Республіка Молдова).
  • Міщук І.В., Швець О.М. Суб’єкти адміністративно-правового захисту ерозійно небезпечних земель: проблеми та перспективи. Електронне наукове фахове видання Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя, 2019 №2. С. 150 - 154.
  • Швець О.М. Адміністративна відповідальність у сфері захисту ерозійно небезпечних земель. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2019 №4 (287). С. 136 – 140.

E-mail

o.m.shvets@nuwm.edu.ua