Чабан Інна Вікторівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Наукова та освітня діяльність

Чабан Інна Вікторівна

Навчання:

 • в 2011 році закінчила магістратуру зі спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція» (Національного університету водного господарства та природокористування);
 • в 2014 році закінчила аспірантуру Київського Національного університету будівництва і архітектури зі спеціальності 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (кафедра теплогазопостачання і вентиляція).

Здобутки:

 • опубліковано 17 наукових праць, зокрема статей та тез доповідей у наукових збірниках України, Польщі та Австрії.
 • куратор наукової роботи студента за тематикою дисертаційної роботи на тему «Забезпечення оптимального температурно-вологісного режиму в приміщеннях фондосховищ музеїв» (третє місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт серед студентів зі спеціальності теплогазопостачання і вентиляція, м. Харків, 2013 р).

Автор:

 • опубліковано 17 наукових праць з них:
 • 8 статей;
 • 2 патенти на винахід;
 • 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів:

Забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в спеціальних приміщеннях невеликих об’ємів, при транспортуванні музейних експонатів та в приміщеннях з відкритими водними поверхнями, що характеризуються надлишками вологи; тепловологісна обробка повітря в комбінованих ударно-пінних апаратах з блоками термоелектричних модулів.

Основні наукові праці:

 1. Довгалюк В.Б., Шадура І.В. ПРОЦЕСИ В КОМБІНОВАНОМУ КОМПАКТНОМУ УДАРНО-ПІННОМУ АПАРАТІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць, вип. 1(61) серія "Технічні науки", Рівне НУВГП, 2013.
 2. Довгалюк В.Б., Шадура І.В. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ УДАРНО-ПІННИЙ АПАРАТ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ. Збірник наукових праць, вип. 4 "Енергоефективність в будівництві та архітектурі" Київ, КНУБА, 2013.
 3. Чабан І.В. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В УДАРНО-ПІННОМУ АПАРАТІ З БЛОКОМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць, вип. 2 (61)) серія "Технічні науки", Рівне НУВГП, 2013.
 4. Довгалюк В.Б., Чабан І.В. ЕФЕКТИВНИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО УДАРНО-ПІННОГО АПАРАТУ. Збірник наукових праць, Збірник наукових праць, вип. 6 "Енергоефективність в будівництві та архітектурі" Київ, КНУБА, 2014.
 5. Пат. України №101290 МПК F24F 3/14/ Пристрій для тепловологісної обробкм повітря/ Довгалюк В.Б., Шадура І.В. заяв. 12.06.12, опубл. 11.03.13, Бюл. № 5/2013.
 6. Chaban I. Combined shock-foam-type air-handling unit for air conditioning systems 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference “Aerosols 2014”, 13th-14th May, 2014 Wroclaw, Poland.
 7. Chaban I. Numerical simulation of processes in combined shock-foam-type air-handling unit with a block of thermoelectric modules, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 5 (9-10) -2014, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna.
 8. Пат. України №106579 МПК F24F 3/14/ Пристрій для обробки повітря/ Довгалюк В.Б., Чабан І.В. заяв. 26.12.13, опубл. 10.09.2014 Бюл. № 17/2014.

E-mail

i.v.chaban@nuwm.edu.ua