Цецик Ярослав Петрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Цецик Ярослав Петрович

Народився 23 грудня 1969 р. у м. Рівне. У 1995 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

З 1998 по 2003 роки працював учителем історії та права у ЗОШ № 25 м. Рівного. В НУВГП працює з 2003 р. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «історія України» захистив у 2008 р. З 2011 р. працює на дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

Наукові інтереси

суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток Волині у 1895 – лютому 1917 рр.

Наукові праці

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць у тому числі у співавторстві монографії. Основні наукові праці

 • Кучерепа М., Цецик Я. Українські національні партії на Волині (1921 – 1939 рр.). У 2 частинах. – Ч. 1 : Монографія.– Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 304 с.
 • Кучерепа М., Цецик Я. Українські національні партії на Волині (1921 – 1939 рр.). У 2 частинах. – Ч. 2 : Документи і матеріали.– Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 292 с.
 • Цецик Я. П. Діяльність УНДО на Волині в контексті зміни політичної тактики партії (друга половина 1935 – 1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С. 104-11
 • Цецик Я. П. Участь українських національних партій у парламентських виборах на Волині 1928 – 1930 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С. 104-113.
 • Цецик Я. П. Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х рр. // Історичний архів. Наукові студії – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2009. – Вип.3. – С.128-131.
 • Цецик Я. П. Початок діяльності Українського національно-демократичного об’єднання на Волині (1925 – 1928 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне: РДГУ, 2009. – Вип.15. – С. 128-134.
 • Цецик Я. П. Роль Української соціалістично-радикальної партії у політичному житті Волині (1926 – 1928 рр.) // Сторінки історії – К.: “Політехніка”. – 2009 – Вип. 28. – С.136-147.
 • Окорський В.П., Цецик Я. П. Климець Н.В. Політико-економічні аспекти діяльності Ревізійного союзу українських кооперативів на Волині // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2009. – Вип. 4 (48). – Економічні науки. – С. 257-263.
 • Окорський В.П., Цецик Я. П. Вострікова Н.В. Порівняльний аналіз економічного розвитку міста Рівне напередодні Другої світової війни з сучасним станом // Вісник НУВГП. – Рівне. – 2009. – Вип. 4 (48). – Економічні науки. – С. 273-278.
 • Цецик Я. П. Участь українського населення Волині та Холмщини у парламентських виборах 1922 року // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріаль-на культура впродовж віків – Т. 2. – Луцьк. – 2010.– С.125-133.
 • Окорський В.П. Цецик Я. П. Діяльність Ревізійного союзу українських кооперативів на Волині: політико-економічні аспекти //Економіка та менеджмент. – Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 3-4. – С. 114-122.
 • Цецик Я. П. Роль Українського національно-демократичного об’єднання у суспільно-політичному житті Волині у 1931 – першій половині 1935 рр. //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії.– Рівне: РДГУ, 2010. – Вип.19. – С. 136-143.
 • Цецик Я. П. Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932 – 1933 рр. //Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип.5. – С.71-74.
 • Цецик Я. П. Вплив Української соціалістично-радикальної партії на політичне життя Волині (друга половина 1935 – 1939 рр.) //Сторінки історії – К.: “Політехніка”. – 2010 – Вип. 30. – С. 144-156.
 • Цецик Я. П. Польсько-українські взаємовідносини на Волині напередодні Другої світової війни: причини конфронтації //Сторінки історії. – К: “Політехніка”. – 2010 – Вип. 31. – С. 116-125.
 • Окорський В.П., Цецик Я. П., Копейка І.М. Економічний розвиток Рівного у 1938 – 1940 роках //Збірник тез ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне. – 2010. – С. 231-232.
 • Цецик Я. П. Участь західноукраїнських політичних партій в акціях протесту проти голоду 1933 р. в УСРР // Наукові записки РОКМ. – Вип. VІІІ. – Рівне, 2010. – С. 291-294.
 • Цецик Я. П. Розвиток сільського господарства на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть //Матеріали І Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції: проблеми розвитку економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання. – Київ-Дубно, 2010. – Вип.1. – С. 223-224.
 • Цецик Я. П. Розвиток освіти у Волинській губернії напередодні Першої світової війни // Матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції “Наукові дослідження молоді”. – Рівне-Дубно, 2011. – С.182-185.
 • Окорський В.П. Цецик Я. П. Копейка І.М. Економіко-історичні аспекти промислового розвитку Рівненської області // Збірник тез ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне. – 2011. – С. 256-257.
 • Окорський В.П. Цецик Я. П. Прадош О.М. Відродження економіки Рівненщини у повоєнний (1945 – 1953 рр.) період та сталий її розвиток на сучасному етапі // Збірник тез ІV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне. – 2011. – С. 285-287.
 • Окорський В.П. Цецик Я.П., Копейка І.М. Економічний розвиток Рівненщини у контексті еволюції демографічної ситуації з середини ХХ – на початку ХХІ ст. // Міжнародна науково практична конференція “Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів”. – К.: Аналітичний центр “Нова економіка”, 2011. – С. 42-46.
 • Окорський В.П. Цецик Я.П., Копейка І.М. Устойчивое развитие промышленного сектора экономики Западной Украины на примере Ривненской области // Устойчивое развитие. – Варна, 2011. – С. 54-57.
 • Цецик Я. П. Особливості процесу переселення селян Волинської губернії у райони Сибіру та Далекого Сходу на початку ХХ століття // Наукові записки РОКМ. – Вип. ІХ. – Ч. 2 – Рівне, 2011. – С. 291-294.
 • Цецик Я. П. УНДО та УСРП у парламентських виборах 1928 р. на Волині // Панорама політологічних студій. – Рівне: РДГУ, 2011. – № 7. – С. 173-180.
 • Цецик Я. П. Особливості соціально-економічного розвитку Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сторінки історії. – К. “Політехніка”. – 2011 – Вип. 32. – С. 78-85.
 • Цецик Я. П. Земельні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Чорноморський літопис: Науковий журнал: Інститут Історії НАН України, ЧДУ ім. П. Могили.– Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип.3. – С. 75-78.
 • Цецик Я. П. Вибори до І та ІІ Державних дум Російської імперії в Острозькому повіті Волинської губернії //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – 2011. – Вип.22. – С. 233-235.
 • Цецик Я. П. Політика військової колонізації як один з чинників польсько-українського протистояння на Волині у міжвоєнний період // Слов’янський вісник. – Рівне: РІС КСУ, 2011. – Вип. 12. – С. 261-265.
 • Цецик Я. П. Вплив Українського національно-демократичного об’єднання на суспільно-політичне життя Волині напередодні Другої світової війни // Науковий вісник: Одеський національний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2012. – № 2. – С. 212-131.
 • Цецик Я. П. Вплив релігійних чинників на стан російсько-польських взаємовідносин на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Науковий вісник: Одеський національний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2012. – № 9. – С. 62-13.
 • Цецик Я. П. Російсько-єврейські взаємовідносини на Волині на початку ХХ ст. // Сов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, РІС, 2012. – С. 125-128.
 • Цецик Я. П. Ставлення православної церкви до протестантського руху на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – Рівне: РДГУ, РІС, 2012. – С. 119-122.
 • Цецик Я. П. Розвиток промисловості на Волині на рубежі ХІХ – ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2012 – Вип. 8. – С. 86-90.
 • Цецик Я. П. Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Чорноморський літопис: Науковий журнал: Інститут Історії НАН України, ЧДУ ім. П. Могили. – Випуск 5. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – С. 91-96.
 • Цецик Я. П. Роль монархічних політичних структур у посиленні напруги у сфері міжнаціональних відносин у Волинській губернії на початку ХХ століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. – Вип. 23. – Рівне: РДГУ. – С. 186-195.
 • Цецик Я. П. Діяльність закладів освіти у Волинській губернії у 1895 – 1914 рр. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 34. – К.: Політехніка, 2012. – С. 99-109.
 • Цецик Я. П. Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Чорноморський літопис: Науковий журнал: Інститут Історії НАН України, ЧДУ ім. П. Могили. – Випуск 6. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – С. 101-107.
 • Цецик Я. Вплив діяльності Союзу руського народу на ускладнення міжнаціональних відносин у Волинській губернії на початку ХХ століття // Наукові дослідження молоді. Матеріали ІV звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 2012. – 290-293.
 • Когут О., Цецик Я., Мартинюк Д. Політичні партії України: реалії сьогодення // Наукові дослідження молоді. Матеріали ІV звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. – Київ-Дубно, 2012. - С. – 305-307.
 • Окорський В. П., Цецик Я. П., Скиданчук В. М., Швед К. Ю. Історичні аспекти, сучасний стан та інвестиційні перспективи цукрової промисловості Рівненщини // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів ”Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне, 2012. – 214-218.
 • Цецик Я. П., Кірічок О.Г. Соціально-економічні процеси на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів ”Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне, 2012. – С. 330-333.
 • Окорський В. П., Цецик Я. П., Ващук А. А. Реклама на Рівненщині: минуле і сучасність // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції”. – Рівне, 2012. – С. 175-178.
 • Окорський В. П., Цецик Я. П., Романовська В.О. Вплив торгівлі на економічний розвиток Рівненщини у ХІХ – ХХ ст. // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції”. – Рівне, 2012. – С. 178-181.
 • Окорський В. П., Цецик Я. П., Скиданчук В. М., Швед К. Ю. Економічний розвиток Рівненщини та його вплив на місцеве самоврядування у ХІХ – ХХ ст. // Тези V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції”. – Рівне, 2012. – С. 181 – 184.
 • Цецик Я. Протидія православної церкви поширенню протестантизму на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Наукові записки РОКМ. Випуск Х. – Рівне, 2012. – С. 226-228.
 • Окорський В. П., Цецик Я. П., Ващук А. А. Розвиток реклами у Західній Україні: порівняльний аналіз минулого та сучасності // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції Інтернет-конференції ”Теорія і практика забезпечення ефективного розвитку суб’єктів ринку”, 20 листопада 2012 р. – * Цецик Я. П. Вибори до І Державної Думи у Волинській губернії // Сов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Рівне: РДГУ, РІС, 2013. – С. 54-57.
 • Цецик Я. П. Депутат-селянин з Волині М. С. Андрійчук: участь у роботі ІІІ Державної Думи // Науковий вісник: Одеський національний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – № 1. – Одеса, 2013. – С. 152-159.
 • Цецик Я. П. Особливості розвитку освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть // Сов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Рівне: РДГУ, РІС, 2013. – С. 112-117.
 • Сталовєрова Г. В., Цецик Я. П. Ідея української державності в ідеології УНДО та УСРП у другій половині 1920-х рр. // Сов’янський вісник: Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Рівне: РДГУ, РІС, 2013. – С. 194-198.
 • Окорський В.П., Цецик Я.П., Швед К.Ю. Роль органів місцевого самоврядування в розвитку народної освіти на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. століть // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів ”Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки”. – Рівне, 2013. – С 168-170.
 • Цецик Я. П. Участь православного духовенства Волині у виборах до Державних дум // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: Матеріали ІІ регіональної міжвузівської науково-практичної конференції, 28 березня 2013. – Випуск ІІ. – Київ-Дубно, 2013. – 149-152.
 • Цецик Я. Початкова освіта на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки РОКМ. Випуск ХІ. – Рівне, 2013. – С. 244-247.
 • Цецик Я.П. Розвиток сільськогосподарських відносин на Волині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Слов'янський вісник. - Рівне: РІС КСУ, 2014. - Вип. 19. - С.86-90.
 • Цецик Я.П. Соціально-економічні відносини на Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Чорноморський літопис: науковий журнал: Інститут історії НАН України, ЧДУ ім. П. Могили. - Випуск 9. - Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2014. - С.104-109.
 • Цецик Я.П. Вплив Союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. // Історичний архів. наукові студії: Збірник наукових праць. - Миколаїв: Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. - Вип. 13. - С.73-78.
 • Цецик Я.П. Проведення виборів до Державних Дум на Волині (1906 - 1912 рр.) // Слов'янський вісник. - Рівне: РІС КСУ, 2014, 2014. - Вип. 20 (Історичні науки). - С. 106- 109.
 • Цецик Я.П., Циганчук А.С. Ідея української дкржавності в ідеології ОУН // Слов'янський вісник. - Рівне: РІС КСУ, 2014. - ВИП. 20. - С. 42-46.
 • Цецик Я.П. Значення цукрової галузі в економічному розвитку Волині наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. // Наукові дослідження молоді. Матеріали VІ звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів. - Київ-Дубно, 2014. - С. 140-144.
 • Цецик Я.П. Вибори до Державних Дум на Волині. // Наукові записки РОКМ. - Вип. ХІІ. - Рівне, 2014. - С. 132-134.

Основні навчально-методичні праці

 • Ткаченко Г.І., Новічков Г.В., Циганчук А.С., Когут О.В., Шевчук Т.Є., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Політологія : Навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП. – Рівне: НУВГП. – 2008.
 • Новічков Г.В., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Контрольно-тестові завдання по курсу „Політологія” для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи. – Рівне: НУВГП. – 2007.
 • Когут О.В., Циганчук А.С., Cталовєрова Г.В., Давидович С.Н.,Цецик Я.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Соціологія та тестові завдання для поточного контролю для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи. – Рівне: НУВГП. – 2008.
 • Ткаченко Г.І., О.В. Когут О.В., Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Давидович С.Н. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Політологія» для студентів економічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу галузі знань 03.05 „Економіка та підприємництво”. – Рівне: НУВГП, 2010.
 • Ткаченко Г.І., Когут Г.І., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Політологія» для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2010.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Ткаченко Г.І., Сталовєрова Г.В., Циганчук А.С., Цецик Я.П., Шевчук Т.Є. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Політологія” для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Політологія” для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять із дисципліни „Політологія” для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Давидович С.Н., Сталовєрова А.В., Ткаченко Г.І., Цецик Я.П., Циганчук А.С., Шевчук Т.Є. Політологія: Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2014. - 218 с.

Навчальні курси:

 • "Політологія"
 • "Соціологія"