Хоружий Микола Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Хоружий Микола Миколайович

Освіта

З 2003 року по 2008 рік навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування на Факультеті будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», отримав диплом магістра з відзнакою. З 2010 року по 2013 рік – аспірант кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету водного господарства та природокористування (денна форма навчання). 31 березня 2017 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури захистив дисертацію на тему "Стійкість нетонких анізотропних оболонок обертання нульової гауссової кривини" та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.17 - будівельна механіка.

Трудова діяльність

Після закінчення університету працював на посаді інженера-проектувальника. З квітня 2010 року – стажист-дослідник кафедри опору матеріалів і будівельної механіки. В вересні 2010 року переведений на посаду асистента цієї ж кафедри. З 2014 до 2016 року обіймав посаду завідувача навчальної лабораторії кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки. З вересня 2018 р. працює на посаді старшого викладача кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки.

Виклад дисциплін:

Викладає дисципліни „Опір матеріалів”, „Опір матеріалів (спеціальний курс)”, „Будівельна механіка”, „Кошторисна справа”.

Наукова робота

Займається дослідженням напружено-деформованих станів і стійкості багатошарових композитних анізотропних оболонок. До основних науково-методичних праць відносяться:

 • 1. Трач В.М. Потенціальна енергія пружних анізотропних оболонок середнього згину / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць: технічні науки. – 2009. – № 3 (46). – С. 130–136.
 • 2. Трач В.М. Стійкість анізотропних циліндричних оболонок із шаруватих волокнистих композитів при крученні / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник: Архітектура і технічні науки. – 2010. – № 90. – С. 203–209.
 • 3. Трач В.М. Потенціальна енергія пружних анізотропних нетонких оболонок / В.М. Трач, А.В. Подворний, М.М. Хоружий // Наукові нотатки. – 2011. – С. 272–276.
 • 4. Трач В.М. Про однорідний напружено-деформований стан стан сферичної анізотропної оболонки / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць: технічні науки. – 2011. – № 2 (54). – С. 136–142.
 • 5. Семенюк Н.П. Об учете кубической нелинейности в уравнениях теории анизотропных оболочек / Н.П. Семенюк, Н.Б. Жукова, В.М. Трач, М.М. Хоружий // Прикладная механика. – 2012. – Т. 48, № 6. – С. 124–134.
 • 6. Трач В.М. Вплив граничних умов на напружений стан сферичних анізотропних оболонок / Трач В. М., Хоружий М. М. // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць : технічні науки. – 2012. – № 2 (58). – С. 134–140.
 • 7. Трач В.М. До напруженого стану анізотропних оболонок додатної гауссової кривини / Трач В. М., Хоружий М. М. // Наукові нотатки. – 2013. – № 40. – С. 246–251.
 • 8. Трач В.М. До питання про напружено-деформований стан анізотропних оболонок середнього згину / Трач В. М., Хоружий М. М. // Наукові нотатки. – 2013. – № 40. – С. 252–257.
 • 9. Трач В.М. Використання уточненої теорії типу Тимошенко до побудови системи рівнянь стійкості анізотропних оболонок обертання / В. М. Трач, О. Г. Бондарський, М. М. Хоружий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 27. – С. 382–392.
 • 10. Семенюк M.П. Про врахування нелінійності в рівняннях теорії анізотропних оболонок типу Тимошенко / М.П. Семенюк, В.М. Трач, М.М. Хоружий, Д.С. Власюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – 2013. – С. 583–606.
 • 11. Трач В.М. Стійкість анізотропних оболонок обертання середньої товщини / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник: Архітектура і технічні науки. – 2014. – № 112. – С. 23–27.
 • 12. Трач В.М. Стійкість анізотропних циліндричних оболонок під дією осьового стиску / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 28. – С. 421–428.
 • 13. Трач В.М. Стійкість анізотропних циліндричних оболонок теорії типу Тимошенка-Мідліна під дією осьового стиску / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Математичні проблеми технічної механіки – 2014. – Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2014. – С. 102–105.
 • 14. Trach W. Statecznosc osiowo sciskanych cylindrycznych, anizotropowych powlok o sredniej grubosci / Trach W., Choruzyj M. // Acta Scientiarum Polonorum - Architectura (Budownictwo). – 2015. – nr 14 (3), – str. 21–34.
 • 15. Трач В.М. Стійкість нетонких тришарових анізотропних циліндричних оболонок під дією зовнішнього тиску / В.М. Трач, М.П. Семенюк, М.М. Хоружий // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 72. – С. 73–81.
 • 16. Трач В.М. Стійкість нетонких анізотропних конічних оболонок під дією осьового стиску / В.М. Трач, М.М. Хоружий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 36. – С. 302–312.
 • 17. Trach V., Semenyuk M., Horuzhyi M. The stability of thick-walled elastic anisotropic three-dimensional cylindrical shells under axial pressure load // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) [Electronic resource]. Rezhym dostupu: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/3/032052/pdf.

E-mail

E-mail: m.m.khoruzhyi@nuwm.edu.ua