Фесянов Петро Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Фесянов Петро Олексійович

Народився 17 червня 1966 року в с. Костянтинівка Сарненського району Рівненської області.

Освіта

Закінчив Чеховський механіко-технологічний технікум здобувши кваліфікацію «технік-технолог».

У 1997 році закічив Вологодську державну молочно-господарську академію ім. Н.В. Верещагіна за спеціальністю "Економіка і управління" та здобув кваліфікацю економіста.

У 2010 закінчив Національну академію державного управління при Президентові України з відзнакоюта здобув кваліфікацію магістра державного управління.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління на тему: "Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону" за спеціальністю 25.00.02 "механізми державного управління"

Трудова діяльність

Трудову діяльність токарем на Сарненському заводі «Укрводремтрест» (1983–1984 рр.). У 1984–1986 рр. проходив строкову службу в Радянській армії. З 1987 по 1994 р. працював начальником ВЦМ на Сарненському маслоробному комбінаті, у 1994–1998 рр. – головним інженером ВАТ «Сарненський маслоробний комбінат», у 1998 році – головним інженером ТзОВ «Агроком» Сарненського МРК. З 1998 по 1999 рік – директор ВАТ «Сарненський маслоробний комбінат». З травня 2000 року по квітень 2006 року обіймав посаду начальника інспекції – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища у Сарненському районі Державного управління екології та природних ресурсів в Рівненській області. З квітня 2006 року по квітень 2007 року працював на посаді заступника начальника відділу екологічного контролю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області. З квітня 2007 року працював головним спеціалістом відділу оперативного екологічного міжрайонного контролю Держаної екологічної інспекції в Рівненській області.

Наукові праці

Автор більше 20 наукових праць, а саме:

 • Фесянов П. О. Реалізація заходів щодо охорони навколишнього середовища на регіональному рівні / П. О. Фесянов // Науковий вісник Академії

муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, 2011. – Вип. 3. – С. 457–463. – (Серія “Управління”).

 • Фесянов П. О. Роль неурядових екологічних організацій у регулюванні екологічної безпеки в Україні та світі / П. О. Фесянов // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : НАДУ, 2011. – Вип. 2. – С. 117–126.
 • Фесянов П. О. Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки на рівні регіону: досвід провідних країн світу / П. О. Фесянов // Вісн.

НАДУ. – 2011. – № 4. – С. 142–150.

 • Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону: досвід європейських країн [Електронний ресурс] / П. О. Фесянов //

Державне управління: теорія і практика. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf.

 • Фесянов П. О. Оцінка ефективності механізму державного регулювання екологічної безпеки регіону з використанням паспорту загроз національної безпеки [Електронний ресурс] / П. О. Фесянов // Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 915–929. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/prtup/2012_2/74fes.pdf.
 • Фесянов П. О. Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) /

П. О. Фесянов // Вісн. НАДУ. – 2012. – № 2. – С. 106–114.

Викладає дисципліни

 • Державне регулювання екологічної безпеки
 • Методологія наукових досліджень
 • Оргнізація діяльності державного службовця
 • Участь громадян у місцевому самоврядуванні
 • Муніципальне управління