Тулашвілі Юрій Йосипович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Тулашвілі Юрій Йосипович

1959 року народження.

Освіта

Освіта: повна вища.

Закінчив:

 • Львівський політехнічний інститут, 1987 р.;
 • Луцький інститут розвитку людини ВМУ «Україна», 2009 р.

Спеціальність за дипломом:

 • технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем.

Науковий потенціал:

1997 р. – кандидат технічних наук. Спеціальності: 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні; 05.03.05 – Процеси і машини обробки тиском. Тема дисертації: Дослідження граничної пластичності поирстих матеріалів з метою вдосконалення технологій їх обробки тиском. Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Лаптєв Олександр Михайлович. Науковий сокерівник — доктор технічних наук, професор Рудь Віктор Дмитрович.

2013 р. – доктор педагогічних наук. Спеціальність – 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: “Теоретичні і методичні засади професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору”. Науковий консультант — доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович.

Вчене звання:

2015 р. - професор.

2000 р. – доцент.


Посади:

 • Завідувач кафедри комп’ютерних наук (з 1 липня 2016р.).

Асистент, старший викладач, доцент, завідувач кафедри сучасних технологій в машинобудуванні (1998-2005 рр.), завідувач кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання (2005-2009 рр.), професор кафедри прикладної математики (з 2013р.).

Розширення професійної компетентності

1991 р. – Київський політехнічний інститут. Спеціальність – “САПР і мікропроцесорна техніка”.

2004 р. – Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), Центр інженерної педагогіки. Спеціальність – “Інженерна педагогіка”.

2005 р. – Summer School IGIP Universita della Svizzera Italiana (Luggano). Спеціальність – “Інженерна педагогіка”.

2009 – 2012 рр. докторант Волинського національного університету імені Лесі Українки. Спеціальність – теорія і методика професійної освіти.

Навчальна робота

Досвід читання навчальних дисциплін: «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Прикладне програмування», «Надійність інформаційних систем», «Системне програмування мовою Асемблер», «Дослідження операцій», «Управління ІТ проектами», «Моделювання ризиків складних систем», «Комп’ютерні технології у навчальному процесі», «Професійна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Методика викладання математики та інформатики у вищій школі».

Авторська педагогічна технологія ґрунтується на принципах:

 • виховувати свідому, активну особистість, творчого фахівця, патріота;
 • розвивати, навчати, виховувати одночасно;
 • максимально враховувати індивідуальні здібності студентів;
 • будувати роботу на позитивних емоціях суб’єкта освіти.

Науково-дослідницька робота

 1. Теоретико-методичні засади застосування сучасних засобів інформаційних технологій в процесі підготовки фахівців у вищій школі.
 2. Математичне моделювання складних систем.
 3. Дослідження дидактичних вимог щодо застосування сучасних засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.
 4. Створення навчально-методичної документації із застосуванням комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання для надання допомоги у соціальній реабілітації, підготовки за робітничими професіями та навчанні у ВНЗ людей з вадами зору.
 5. Формування у майбутніх педагогів професійної компетентності для здійснення комп’ютерного навчання.


Загальний педагогічний стаж: 25 років.

Нагороди

Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти, Почесна грамота Волинської обласної ради (2008 р.), Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки (2008 р.), подяка начальника управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації ( 2013 р.)

Видавнича діяльність

Більше 105 наукових і навчально-методичних праць.

Навчальні посібники з грифом МОН України Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Тулашвілі Ю. Й. Графічні інтерактивні пакети: Навчальний посібник / Ю. Й. Тулашвілі. - Луцьк: ЛДТУ, 2004.– 236с.
 2. Тулашвілі Ю. Й. Курсове проектування в об’єктно-орієнтованому середовищі Delphi: Навчальний посібник / Ю. Й. Тулашвілі. - Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2006.– 276с.
 3. Тулашвілі Ю.Й. Основи прикладного програмування: Навчальний посібник / Ю. Й. Тулашвілі. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009.– 372 с.
 4. Тулашвілі Ю. Й. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп’ютері: Навчальний посібник / Ю. Й. Тулашвілі. – Луцьк : Видавництво «Медіа», 2012. – 224 с.

Монографії:

 1. Тулашвілі Ю. Й. Технологія формування готовності до використання елементів комп’ютерної графіки в процесі навчання людей з вадами зору / Ю. Й. Тулашвілі, В.В. Кабак. – Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2009. – 130 с.
 2. Тулашвілі Ю.Й. Технологічні аспекти комп’ютерного навчання людей з вадами зору / Ю. Й. Тулашвілі. – Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2010. – 264 с.
 3. Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі : монографія / [І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, С. І. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі] ; За заг. ред. Ю.Й. Тулашвілі. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2014. – 282 с.

Інформація для контактів

E-mail: iurii.tula@gmail.com

Моб. тел: +38050-85-7-60-34.