Токар Людмила Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Токар Людмила Олександрівна

Народилася 7 жовтня 1977року в м. Рівне.

Освіта

У 1999 р. закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет за спеціальністю “Гідромеліорація” та здобула кваліфікацію спеціаліста інженера-гідротехніка.

У 2000 р. закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет за спеціальністю “Гідромеліорація” та здобула кваліфікацію магістра з “Гідромеліорації”.

У 2000 р. закінчила Рівненський державний технічний університет за спеціальністю “Облік і аудит” та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста.

Наукові ступені та вчені звання

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вдосконалення гідравлічних розрахунків параметрів водопровідної мережі осушувальних та осушувально-зволожувальних систем з урахуванням стохастичної природи факторів” та здобула ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.16 “Гідравліка та інженерна гідрологія”.

Професійний шлях

2000 – 2003 рр. навчання в аспірантурі при кафедрі гідравліка Українського державного університету водного господарства та природокористування під керівництвом д.т.н., проф. І.І. Науменка.

2004 - 2013 рр. викладацька діяльність при кафедрі гідравліка на посадах асистента та згодом старшого викладача.

2013 р. – 2015 рр. старший викладач кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

2015 р.-2017 р. – доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

З 2017 р. – доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

З 2020 р. – заступник директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

Навчальне навантаження

викладає курси лекційних, практичних та лабораторних занять із навчальних дисциплін: “Технічна механіка рідини і газу”, “Гідрогазодинаміка”, “Аеродинаміка вентиляції” для освітніх програм: “Будівництво”, “Охорона праці”, “Гідроенергетика”, “Теплоенергетика”, “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Напрямок наукової діяльності

Надійність водогосподарських об’єктів. Стохастичні методи в гідравліці. Облік води на водогосподарських об’єктах.

Обов’язки на кафедрі

 • член та секретар міжкафедрального фахового наукового семінару за спеціальністю 05.23.16 “Гідравліка та інженерна гідрологія”;
 • відповідальна за підготовку та проведення І туру олімпіади з гідравліки;
 • відповідальна за підготовку студентів до ІІ і ІІІ туру олімпіади з гідравліки.

Науково-методична робота

 • Науменко І.І., Токар О.І., Токар Л.О. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Гідрогазодинаміка”. – Рівне: НУВГП, 2007. – 118 с.
 • Гурин В.А., Токар О.І., Токар Л.О., Меддур Ахмедсалахеддін. Патент на корисну модель «Пристрій для промивки поливного трубопроводу систем краплинного зрошення»
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технічна механіка рідину і газу» для студентів напрямів підготовки: 6.060103 “Гідротехніка”(водні ресурси), 6.060101 “Будівництво”, 6.170202 “Охорона праці” денної та заочної форм навчання./ Кравчук Р.М., Токар Л.О. – Рівне: НУВГП, 2012. – 52 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Гідравліка», розділ “Водозливи” для студентів напрямів підготовки 6.060103 “Гідротехніка” (водні ресурси), 6.060101 “Будівництво”,6.050602 “Гідроенергетика”денної та заочної форм навчання / Кравчук Р.М., Токар Л.О. – Рівне: НУВГП, 2012. – 34 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Гідравліка», розділ “Безнапірні системи” для студентів напрямів підготовки: 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.060101 “Будівництво”, 6.050602 “Гідроенергетика” / Кравчук Р.М., Токар Л.О. – Рівне: НУВГП, 2012. – 36 с.
 • Гурин В.А., Токар О.І., Токар Л.О., Меддур Ахмедсалахеддін «Аналіз відмов і пошкоджень елементів систем краплинного зрошення». - Вісник НУВГП, №1, 2010р.
 • Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Аеродинаміка вентиляції” студентами денної і заочної форми навчання спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”. / О.І.Токар, Л.О.Токар. – Рівне, НУВГП, 2007. - 36 с.
 • Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Аеродинаміка вентиляції” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”/ Токар О.І., Токар Л.О./ Рівне: НУВГП, 2007. – 16 с.
 • Дистанційний навчальний курс з дисципліни “Технічна механіка рідини і газу” для напряму підготовки “Будівництво”, 2013р.
 • Елемент маркованого списку
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни “Гідрогазодинаміка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. / Л. О. Токар, В. В. Вечер, Л. Р. Ясінська – Рівне, НУВГП, / 2018. – 18 с. 01-04-101
 • Методичні вказівки до вивчення, практичної та самостійної робіт із навчальної дисциплін «Гідравліка», розділ «Напірні потоки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. / Л.О. Токар, О.І. Токар, С.І. Поташник, Л.Р. Ясінська - Рівне, НУВГП,/ 2019. – 20 с. 01-04-105
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи із навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка» на тему «Гідравлічні розрахунки відкритих русел і гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. / Л. О. Токар, О. І. Токар – Рівне, НУВГП,/ 2019. – 56 с. 01-04-104
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка», розділ “Безнапірні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. / Л. О. Токар, О. І. Токар – Рівне, НУВГП,/ 2019. – 37 с. 01-04-103
 • Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження». (Тема 1. Економія електроенергії в побуті) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія ( Гідротехнічне будівництво)» денної та заочної форм навчання. / Вечер В. В., Токар Л. О. – Рівне, НУВГП, / 2019. – 16 с. 01-04-59
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисциплін «Прикладна гідравліка», розділ “Водозливи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. / Л. О. Токар, О. І. Токар – Рівне, НУВГП,/ 2019. – 34 с. 01-04-102
 • Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. / М.М. Хлапук, Л.А. Шинкарук, О.В. Безусяк, В.В. Вечер, Л.О. Токар, О.М. Ніколайчук, С.І. Поташник, А.В. Дем’янюк – Рівне, НУВГП,/ 2020. – 24 с. 01-04-56

Нагороди та відзнаки

Диплом за перше місце в об’єднаному відкритому огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету “Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету у 2010-2011 навчальному році на кращу організацію і результативність науково-дослідної роботи” в номінації “Кращий майстер-клас, проведений в рамках огляду-конкурсу у 2010-2011 н.р.”.

СПИСОК наукових праць за 2015-2021 рр.

 1. Токар Л.О. Оптимізація розрахунку довжин дрен та їх уклонів при проектуванні осушувальних систем. Вісник НУВГП, «Технічні науки». 2015р. №3(71). С.62-67.
 2. Меддур Ахмедсалахеддін, Токар О.І., Токар Л.О. «Технологічна надійність елементів систем краплинного зрошення». Вісник НУВГП, «Технічні науки». 2015. №3(71). С. 13-16.
 3. Токар Л.О. Руденко М.Б. Гідравлічні опори гофрованих дренажних трубопроводів. Вісник НУВГП, «Технічні науки». 2015. №3(71). С.111-118.
 4. Yasinska L.R., Bezusyak O.V., Kosynska I.E., Tokar L.O. Influence of the bottom sillson the flows couring capacity on the foothilla reasoft herivers. Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури: збірник наукових праць. Одеса, 2018. № 73. С. 254-262.
 5. Білоконь С.О., Турбал Ю.В., Токар Л.О., Токар О.І., Приходько Н.В. Вплив забруднення поливної води на пропускну здатність дощувальної техніки на величину поливної норми при зрошенні. Вісник НУВГП, «Технічні науки». 2018. №3(83). С. 21-29.
 6. Ясінська Л.Р., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В., Токар Л.О. Захист передгірських ділянок річок від глибинної ерозії за допомогою донних порогів. Вісник НУВГП. 2018. № 2(82). с. 55-63.
 7. Токар Л.О., Токар О.І., Водько, В. Р. Нормування надійності роботи гідромеліоративних систем при їх проектуванні. Вісник НУВГП. 2019. №1(58). с. 23-30.
 8. Токар Л.О., Токар О.І., Поташник С.І., Ясінська Л.Р. Імовірнісне оцінювання пропускної здатності трапецеїдальних каналів. Вісник НУВГП. 2019. №1(85). с. 65-72.

E-mail

milaa777@ukr.net