Сяський Василь Олексійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сяський Василь Олексійович

Народився у с. Довговоля Володимирецького р-ну, Рівненської обл. Закінчив Львівський державний університет (1965 р.), аспірантуру в Львівському політехнічному інституті (1986 р.), кандидат фізико-математичних наук (1987 р.), доцент (1991р). Працював у дослідних конструкторських бюро Антонова О.К. та Берієва Г.М. В УІІВГ (НУВГП) працює з 9.01.1974 р. на посаді асистента кафедри вищої математики, з 1987 року – на посаді ст. викладача, а з 1990 р. – на посаді доцента цієї кафедри.

Автор 63 наукових праць.

Науковий напрям: механіка деформованого твердого тіла.

Кандидатська дисертація: “Контактні взаємодії пластин з розімкнутими криволінійними пружними елементами” захищена в жовтні 1986 р., Інститут прикладних проблем математики і механіки АН України, м. Львів.

Список наукових та науково-методичних праць

  1. Сяський В.О. Методичні поради і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Вища математика” для студентів І курсу напрямів підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) та 6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2008. – 32 с.
  2. Сяський В.О. Методичні поради і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Вища математика” для студентів ІІ курсу напрямів підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) та 6.060101 „Будівництво” заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2008. – 27 с.
  3. Сяський В.О. Методичні поради і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Вища математика” для студентів І курсу напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2008. – 27 с.
  4. Сяський В.О. Методичні поради і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Вища математика” для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” заочної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2008. – 31 с.
  5. Сяський В.О. Методичні поради і завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: „Застосування подвійного інтеграла” для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2008. – 14 с.
  6. Сяський В.О. Сингулярные интегральные уравнения в контактных задачах кусочно-однородных пластин. Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nowoczesnych naukowych osiagniec – 2008”. Tym 13. Matematyka. Fizyka. Nowoczesne informacyjne technologie.: Przemysl. Nauka i studia. – s. 12 – 14.
  7. Сяський В.О. Определение порядка сингулярности решения одного класса интегральных уравнений. Materialy IV mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecke myslene inflacniho stoleti – 2008”. - Dil 13. Matematika. Moderni informacni technologie. Fyzika. Vystavba a architektura: Praha. Publishing House “Education and Science”. – s. 5 – 7.
  8. Сяський В.О. Напряженное состояние пластины с частично подкрепленным краем. Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2008”. Tym 9. Techniczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia. – s. 14 – 16.
  9. Сяський В.О. Граничные условия сопряжения анизотропной пластинки с криволинейным ребром переменной жесткости. Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nowoczesnych naukowych osiagniec – 2009”. Tym 15. Matematyka. Fizyka. Nowoczesne informacyjne technologie.: Przemysl. Nauka i studia. – s. 38 – 40.
  10. Сяський В.О. Влияние анизотропии материала на напряженное состояние пластинки с частично подкрепленным круговым отверстием. Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecke myslene inflacniho stoleti – 2009”. - Dil 15. Matematika. Moderni informacni technologie. Fyzika. Vystavba a architektura: Praha. Publishing House “Education and Science”. – s. 22 – 24.