Судук Тамара Омелянівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Посада

Методист підготовчого відділенням для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП.

Основні обов'язки

  • організація й розробка необхідної документації для організації навчального процесу (формування списків слухачів, навчально-методичних планів, графіків навчального процесу та інше);
  • ведення електронного документообігу і бази даних слухачів Відділення;
  • реєстрація вхідної й вихідної документації;
  • організація навчального процесу: підготовка розкладів занять, консультацій, іспитів і заліків; контроль забезпечення навчального процесу аудиторіями;
  • ведення журналу реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей у період здачі слухачами підсумкових атестацій;
  • контроль оформлення атестаційних відомостей, заповнення журналів груп викладачами, звірення записів у них;
  • підготовка необхідних документів за запитом завідувача, бухгалтерії, відділу кадрів або інших підрозділів навчального закладу;
  • видача довідок слухачам про навчання у закладі вищої освіти за вимогою.