Сталовєрова Ганна В'ячеславівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сталовєрова Ганна В'ячеславівна

Народилася у 1970 р. у місті Рівне. В 1993 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю "Історія", присвоєна кваліфікація спеціаліста "Історик, викладач історії". Отримала суміжну спеціальність референта-перекладача англійської літератури за фахом. Кандидат історичних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: "Еволюція британського колоніалізму (1914-1921рр.)". У НУВГП працює з 2003 р.

Наукові інтереси: британський колоніалізм кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Автор понад 60 наукових та навчально-методичний праць.

Основні наукові праці

 • Ганна Сталовєрова. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії //Молодий вчений. Науковий вісник. - № 4.1. (56.1). - Київ, 2018. - 112 с.
 • Stalovierova Ganna. Features of the UK exit from the EU // ”Європейський континент перед викликами сучасності». – Міжнародна колективна монографія. – Т. 2. – lwow-Olsztyn, 2017. – С. 27-37.
 • Stalovierova Ganna. BRITISH BREXIT: THE WAYS THE UK AND THE EU // Сучасна геополітика як виклик для міжнародної безпеки. Міжнародна колективна монографія. – Lwow-Olsztyn, 2018. - C. 37-47.
 • Сталовєрова Г.В. Великобританія і ЄС: особливості Brexit // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Луцьк: CНУ ім. Лесі Українки, 2017. - С. 57-63.
 • Сталовєрова Ганна. Особливості виборів прем’єр-міністра Великобританії 2017 р. //Гілея. Науковий вісник. – Вип. 129. - Київ, 2018. – C. 387-393. (фахова, індекс цитування Сopernicus).
 • Stalovierova A.V. Conflict Prevention Policy in the UK /International journal of new economics and social sciences. – Swinoujscie, 2016. – P. 334-342.
 • Ганна Сталовєрова, Інна Мосійчук Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу у сучасній Україні //Збірник тез 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці". - НУВГП.- Рівне: 2018. - C. 54-57.
 • Сталовєрова Ганна. Особливості британського брексіту //Збірник тез міжнародної наукової конференції «VI міждисциплінарні гуманітарні читання». – НАН України. – К., 2017. – С. 35-39.
 • Сталовєрова Ганна. Британський брексіт: перемовини Великобританії та ЄС //Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна геополітика як виклик міжнародної безпеки». – ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2018. – C. 54-59.
 • Cталовєрова Г.В.Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС //Вісник Маріупольського державного університету. Серія Історія. Політологія. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2016. – С. 35-42.
 • Сталовєрова Г.В. Членство Великої Британії в ЄС: дискусія в ЄС //Гілея. Науковий вісник. – К., 2016. – Вип. 106 (№ 3). - С. 127-132.
 • Сталовєрова Г.В. Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії// Науковий вісник СНУ. Серія Міжнародні відносини. Політичні науки. - Луцьк: Східноукраїнський Національний університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 53-59;
 • Сталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової стратегії Великобританії. /Гілея. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Серія: Політичні науки. – Київ, 2015. – С. 395-399.
 • Cталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії //Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Серія: Історія. – Дніпропетровськ, 2015. - № 12/2 (128) – С. 35-39.
 • Сталовєрова Г.В. Колоніальна конференція 1897 року // Грані. Науковий вісник. - Вип. 59. - Київ, 2014. - С. 57-60.
 • Сталовєрова Г.В., Пахалюк Л.В. Конституція прав і вольностей війська запорізького 1710 р. // Науковий вісник НУВГП: Збірник наукових праць. - Вип.3 (66). - Рівне, 2014. - С. 32-38.
 • Сталовєрова Г.В. Середній клас в су* Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П. Ідея української державності в ідеології УНДО та УСРП у другій половині 1920-х рр. //Cлов’янський вісник. Серія «Історичні та політичні науки». – Рівне, 2013. – Вип. 16. – С. 194-198.
 • Сталовєрова Г.В. Особливості середнього класу в сучасному Китаї //Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Cерія: Cоціологія. – Дніпропетровськ, 2013. – 1 (93) січень. – С. 96-100.
 • Сталовєрова Г.В. Особливості президентської кампанії в США 2008 р. //Науковий вісник. Одеський Національний економічний університет. Асоціація молодих науковців. – Одеса. - № 8 (160), 2012. – С. 30-38.
 • Сталовєрова Г.В. Проблеми відносин між самоврядними колоніями і Великою Британією на колоніальній конференції 1897 р. //Грані. Науковий вісник. Серія: Історичні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – 4 (84) квітень. – С. 3-
 • Сталовєрова Г.В. Президентські кампанії в США 2004 і 2008 рр. //Гілея. Науковий вісник. Серія: Політичні науки. – Київ, 2012. – Вип. 56(1) – С. 67-74.
 • Сталовєрова Г.В. Соціально-економічне та політичне становище британських самоврядних колоній наприкінці XIX – початку ХХ ст. //Гілея. Науковий вісник. Серія: Історичні науки. – Київ, 2012. – Вип. 59 (4). – С. 209-213.
 • Сталовєрова Г.В. Особливості впливу релігійних традицій на політику британського колоніалізму в залежних територіях наприкінці XIX – початку XX ст. /Г.В. Сталовєрова //Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. Серія: Історія. – Дніпропетровськ, 2010. – 4 (66) липень-серпень. – С. 14-18.
 • Сталовєрова Г.В. Проблеми відносин між Великою Британією і домініонами під час Чанакської кризи 1922 р. //Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки-2009» з історії. – Прага: Наука і освіта, 2009. – Том 9. – С. 7-9.
 • Сталовєрова Г.В. Еволюція британського колоніалізму (1914-1921 рр.): концептуалізація проблеми //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2009. – Вип. 18. - С. 137-141.
 • Сталовєрова Г.В. Рух британських домініонів за державний суверенітет (1922-1923 рр.) /Г.В. Сталовєрова //Гілея. Науковий вісник. Серія: Політичні науки. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 369-377.
 • Сталовєрова Г.В. Проблеми інституціоналізації прикладного політичного аналізу та прогнозування у сучасному українському суспільстві //Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2007. – Вип. 4(40). – С. 376-383.
 • Сталовєрова Г.В. Становлення зовнішньополітичного суверенітету домініонів у першій третині ХХ _м.. //Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2006. – Вип. 3 (31). – С. 511-518.
 • Сталовєрова Г.В. Британська Індія та Ліга Націй //Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2005. – Вип. 3 (27). – С. 422-428.
 • Сталовєрова Г.В. Ірландія у системі британського колоніалізму (1916-1921 рр.) //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2006 – C. 139-148.
 • Сталовєрова Г.В. Особливості політики британського колоніалізму в Індії (1919-1935 рр.) //Наукові записки Національного університету „Острозької академії.” Серія: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 5. – С. 355-373.
 • Сталовєрова Г.В. Проблема збереження англійського впливу у міжвоєнній Індії //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 4. – С. 106-114.
 • Сталовєрова Г.В. Вплив Першої світової війни на політичне становище домініонів //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2005. – Вип. 6. – С. 168-178.
 • Сталовєрова Г.В. Проблеми домініонів у контексті Вестмінстерського статуту 1931 р. // Наукові записки Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – С. 105-115.
 • Сталовєрова Г.В. Проблеми відносин між народами колоній і метрополій на Всезагальному конгресі рас (1911 р.) //Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004» з історії. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Том 6. – С. 33-35.
 • Сталовєрова Г.В. Особливості колоніального управління Великої Британії на початку ХХ ст. //Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2004. – Вип. 3. – С. 96-103.

Основні навчально-методичні праці

 • Ткаченко Г.І., Новічков Г.В., Циганчук А.С., Когут О.В., Шевчук Т.Є., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Політологія : Навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП – Рівне: НУВГП. – 2008.
 • Новічков Г.В., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Контрольно-тестові завдання по курсу «Політологія» для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи. – Рівне: НУВГП. – 2007.
 • Когут О.В., Циганчук А.С., Cталовєрова Г.В.,Давидович С.Н.,Цецик Я.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Соціологія та тестові завдання для поточного контролю для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи. – Рівне: НУВГП. – 2008.
 • Ткаченко Г.І., О.В. Когут О.В., Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Давидович С.Н. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Політологія» для студентів економічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального _м._ессу галузі знань 03.05 «Економіка та підприємництво». – Рівне: НУВГП, 2010.
 • Ткаченко Г.І., Когут Г.І., Сталовєрова Г.В., Давидович С.Н., Цецик Я.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Політологія» для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального _м._ессу. – Рівне: НУВГП, 2010.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів технічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання в умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Ткаченко Г.І., Сталовєрова Г.В., Циганчук А.С., Цецик Я.П., Шевчук Т.Є. Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу „Політологія” для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Політологія” для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне : НУВГП, 2012.
 • Сталовєрова Г.В., Цецик Я.П., Циганчук А.С. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять із дисципліни „Політологія” для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП заочної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2012.
 • Сталовєрова Г.В., Циганчук А.С. Методичні вказівки до вивчення і самостійної роботи із дисципліни «Соціологія» для студентів економічних напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. – Рівне: НУВГП, 2013.
 • Давидович С.Н., Сталовєрова А.В., Ткаченко Г.І., Цецик Я.П., Циганчук А.С., Шевчук Т.Є. Політологія. Навч. пос. - Рівне: НУВГП, 2014. - 218 с.

Навчальні курси:

 • "Політологія"
 • "Соціологія"


Відзнаки

 • Почесна грамота ректорату НУВГП за значний внесок у підготовку кваліфікованих фахівців у галузі водного господарства, вагомі досягнення у навчально-методичній, науковій та виховній роботі та з нагоди Дня працівників водного господарства (2009);
 • Почесна грамота ректорату НУВГП за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у навчальний процес (2010).