Соломко Михайло Тимофійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Соломко Михайло Тимофійович

Освіта і професійний шлях

1983 р. – Закінчив навчання у Київському політехнічному інституті де здобув спеціальність «напівпровідники і діелектрики», отримав диплом інженера та спеціалізацію інженера електронної техніки.

1983 - 1986 р.р. – Робота на посаді технолога на заводі напівпровідникових приладів «Кварц» м. Чернівці.

1986 - 1989 р.р – Інженер лабораторії з підтримки виробництва фотошаблонів для виготовлення інтегральних схем на Костопільському склозаводі Рівненської області.

1989 р. – 1995 р.р. Начальник дільниці з виготовлення голограм на Костопільському склозаводі Рівненської області.

1996 р. – Директор приватного підприємства, що спеціалізується на створенні комп’ютерних програм з автоматизації економічної, облікової роботи; видавничій справі; освітянській діяльності та ін.

2000 р. – Захистив кандидатську дисертацію у Львівському політехнічному інституті «Львівська політехніка» після чого було присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук, отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи»

2005 - 2006 р.р – Завідувач кафедри «Менеджмент організацій» міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) м. Рівне.

2006 - 2010 р.р – Доцент кафедри «Інформаційних систем і математики» Єіропейського університету м. Рівне.

2008 р. – Старший викладач кафедри «Інформаційних систем та мереж», за сумісництвом, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Дубенської філії м. Дубно.

2010 - 2015 р.р – Доцент кафедри «Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики» Рівненського державного гуманітарного університету м. Рівне.

2015 р – Перейшов на постійну роботу на кафедру «Обчислювальної техніки» Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне.


Педагогічна діяльність

Для студентів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та «Комп’ютерна інженерія» викладає такі дисципліни: комп’ютерна логіка, комп’ютерні мережі, моделювання електронних схем, надійність комп’ютерних систем, об’єктно-орієнтоване програмування.

Наукова діяльність

Захистив кандидатську дисертації на тему «Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою числових в’язанок». Основні наукові напрямки: інтелектуальні обчислення на основі візуалізації даних, ейдос (герменевтика) логічних операцій на 2-вимірних бінарних матрицях, логіка арифметичних операцій, моделі комунікації та обороту знань, програмування дидактики. Автор понад 50 друкованих праць, з яких – 34 опубліковані у фахових виданнях з автоматизації вимірів, комп’ютерних наук та у виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах. Отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 24813 від 23.06.2008).


Профіль

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Solomko SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4630037 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3807464 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3718728 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=4446836 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3920826 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3728081 SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3759669

Microsoft Academic https://academic.microsoft.com/paper/3169913093/related/search?q=Implementation%20of%20the%20Method%20of%20Image%20Transformations%20for%20Minimizing%20the%20Sheffer%20Functions&qe=Or(Id%253D3097040100%252CId%253D2369463025%252CId%253D2379610960%252CId%253D2375500301%252CId%253D2379070865%252CId%253D1974643872%252CId%253D2348838863%252CId%253D3197036303%252CId%253D3162283744%252CId%253D2123376528%252CId%253D3043282083%252CId%253D2613328947%252CId%253D2907490319%252CId%253D2532224481%252CId%253D1979404172%252CId%253D1557763969%252CId%253D2938355856%252CId%253D2460779241%252CId%253D2186656105%252CId%253D2037444515)&f=&orderBy=0


Наукові статті

Mykhaylo Solomko, Petro Tadeyev, Liudmyla Zubyk, Stepaniia Babych, Yuliia Mala, Oksana Voitovych. Implementation of the method of figurative transformations to minimizing symmetric boolean functions // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 4, No 4(112). 2021. - Mathematics and cybernetics – applied aspects. pp. 23 - 39.


Соломко M.Т. Мінімізація булевих функцій у поліномному та змішаному базисах методом образних перетворень / Двадцять третій Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Запоріжжя-Кропивницький, 13-15 травня 2021 року. – ст. 153 – 159.

Solomko M., Batyshkina Iu., Khomiuk N., Ivashchuk Ya., Shevtsova N. Developing the minimization of a polynomial normal form of Boolean functions by the method of figurative transformations // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 2, No 4(109). 2021. - Mathematics and cybernetics – applied aspects. pp. 22 - 37.

Solomko M. Developing an algorithm to minimize boolean functions for the visual-matrix form of the analytical method // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 1, No 4(109). 2021. - Mathematics and cybernetics – applied aspects. pp. 6 - 21.


Volodymyr Riznyk, Mykhaylo Solomko, Yuriy Tsymbal, Oleg Riznyk, Daniel Skrybailo-Leskiv and Roman Sydorenko. Combinatorial Optimization of CAD Systems / 2021 IEEE 16-th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). - Lviv, Ukraine, 22-26 February, 2021.


Solomko M., Batyshkina Iu., Voitovych I., Zubyk L., Babych S., Muzychuk K. Devising a method of figurative transformation for minimizing boolean functions in the implicative basis // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 6, No 4(108). 2020. - Mathematics and cybernetics – applied aspects. pp. 32 - 47.


Попович В. І., Соломко М. Т. Мінімізація повного суматора бінарних кодів за допомогою фіктивної змінної / IX Наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2020 РОКУ». Збірка наукових праць. – Харків, ІХ.: Технологічний Центр, 2020. – 70 с.


Solomko M., Zubyk L., Zubyk Y., Ivanytska A. Modified Algorithm for Transformation of Boolean Functions / VII INTERNATIONAL CONFERENCE "Information Technology and Interactions (Satellite)" 04 December, 2020. Conference Proceedings. Taras Shevchenko National University of Kyiv: Stylos, 2020. 388 p.


Solomko M., Khomiuk N., Ivashchuk Y., Nazaruk V., Reinska V., Zubik L., Popova A. Implementayion of the method of transformation for image minimizing the Sheffer functions // Eastern - European Journal of Enterprise Technologies. - Vol. 5, No 4(107). 2020. - Mathematics and cybernetics – applied aspects. pp. 19 - 34.


Різник В.В., Соломко М.Т., Тадеєв П.О, Назарук В.Д., Зубик Л.В., Волошин В.С. Алгоритм мінімізації булевих функцій методом оптимального комбінування послідовності образних перетворень // Східно-Європейський журнал передових технологій.- Vol. 3, No 4(105). 2020. - Математика та кібернетика - прикладні аспекти. ст. 43 - 60.


Соломко M.Т., Замрій Б.А. Оптимальне чергування логічних операцій при мінімізація булевих функцій / Двадцять другий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Запоріжжя-Кропивницький, 15-16 травня 2020 року. – ст. 161 – 169.


Solomko M., Tadeyev P, Nazaruk V, Khariv N. Optimal performance of 16-bit Acyclic adders of binary codes // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol. 3, No 4(99). 2019. - pp 21 - 36.


Solomko M., Tadeyev P, Zubyk Y, Hladka O. Reduction and is optimal of speed of acyclic adders of binary codes // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol. 1, No 4(97). 2019. - pp 40 - 53.


Solomko M. T. Boolean functions minimization by the method of figurative transformations / Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions: materials of the scientific conference. Thalin, Estonia, EU, November 2018. Р. 62–68.


Дубич Л.Ю., Соломко M.Т. Мінімізація булевих функцій методом образних перетворень / VІI Міжнародна науково-практична конференція Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах 8-10 листопада 2018 року м. Чернівці, Україна


Riznyk V., Solomko M. Minimize of conjustable normal forms of boolean functions combinatorial method // Technology audit and production reserves.- Vol 5/2 (43), 2018. - pp 42 - 55.


Riznyk V., Solomko M. Research of 5-bit boolean functions minimization protocols by combinatorial method // Technology audit and production reserves.- Vol 4/2 (42), 2018. - pp 41 - 52.


Solomko M. Optimization of the acyclic adders of binary codes // Technology audit and production reserves.- Vol 3/2 (41), 2018. - pp 55 - 65.


Соломко M.Т. Мінімізація 5-розрядних булевих функцій комбінаторним методом / Двадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». - Кропивницький, 13-14 квітня 2018 року. – ст. 120 – 127.


Riznyk V., Solomko M. Application of super-sticking algebraic operation of variables for boolean functions minimization by combinatopial method // Technology audit and production reserves.- Vol 6/2 (38), 2017. - Kharkov, Ukraine, pp 60 - 76.


Різник В.В., Соломко M.Т. Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій // Науковий часопис національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи та мережі, Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017, Випуск 881. – 135 - 152.


Riznyk V., Solomko M. Minimization of boolean functions by combinatorial method // Technology audit and production reserves.- Vol 4/2 (36), 2017. – Kharkov, Ukraine, pp 49 - 64.


Соломко М.Т. Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій / ІІІ Всеукраїнська науково-практичної конференція “Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій” (КМПЗ−2017) ст. 28−30.


Соломко М.Т. Рекурсивні бінарні коди / X Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні технології: наука і освіта» 30-31 березня 2017 р., м. Київ ст. 72 - 75.


Ольшанський П. В., Соломко М.Т. Побудова комплексного алгоритму захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання та декодування / X Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні технології: наука і освіта» 30-31 березня 2017 р., м. Київ ст. 56 - 59.


Solomko М.Т., Olshanskyi P.V. The Parallel Acyclic Adder / CADSM'2017, February 21 – 25, 2017, Lviv-Slavske, Ukraine, pp 125 - 129.


Соломко М. Т., Круліковський Б. Б. Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера // Науковий часопис національного університету «Львівська політехніка» Комп’ютерні системи та мережі, Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016, Випуск 857. – 88 - 102.


Solomko М., Zubyk L., Olshansky P., Nazaruk V. Summation of binary codes without carry // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol 4, No 4(82) (2016). - Kharkov, Ukraine, pp 28 - 41.


Solomko М. Т., Кrulykovskyi B. B. Study of carry optimization while adding binary numbers in the rademacher number-theoretic basis // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- Vol 3, No 4(81) (2016). - Kharkov, Ukraine, pp 56 - 63.


Solomko М.Т.The Tabular Transfer Mode in the Rademacher NTB Adders / TCSET'2016, February 23 – 26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine, pp 483 - 487.


Соломко М. Т., Круліковський Б. Б., Николайчук Я. М. Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп’ютерні системи та мережі, Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2015, Випуск 830. – 145 - 159.