Слюсарчук Людмила Мечиславівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Слюсарчук Людмила Мечиславівна

Народилася у м. Рівне. Закінчила Чернівецький державний університет (1972 р.), заочну аспірантуру Інституту математики АН УССР (1979 р.). Канд. фіз.-мат. наук (1984 р.), доц. (1990 р.). У 1972 –1974 роках працювала стажером-дослідником кафедри прикладної математики і механіки Чернівецького державного університету, у 1974-1975 роках працювала асистентом підготовчого відділення Новополоцького політехнічного інституту, а в 1975-1977 роках – асистентом кафедри вищої математики цього ж закладу.

В УІІВГ (НУВГП) працює з 21.09.77 р. на посаді асистента, з 1985 р. – на посаді старшого викладача, а з 1988 р. – на посаді доцента кафедр обчислювальної і вищої математики.

Автор 50 наукових та науково-методичних праць.

Науковий напрям: стійкість і асимптотична поведінка розв’язків нелінійних систем диференціально-різницевих рівнянь. Кандидатська дисертація на тему: “Асимптотична поведінка розв’язків диференціально-різницевих рівнянь” захищена 15 травня 1984 року в Інституті математики АН УРСР.

Список наукових та науково-методичних праць (2010-2019 рр.)

 1. Слюсарчук Л.М. Вища математика, ч. 1, Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Рівне, НУВГП, 2010.
 2. Слюсарчук Л.М. Условия разрешимости вполне интегрируемых дифференциальных уравнений нейтрального типа. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2010.
 3. Слюсарчук Л.М. Устойчивость ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2012, 397 с.
 4. Слюсарчук Л.М. Асимптотическое поведение ограниченных решений нелинейных разностных уравнений с рациональными отклонениями аргумента. XVI International Conference “Dyhamical system modelling and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 29-30, 2013, 130 p.
 5. Слюсарчук Л.М. Умови існування обмежених розв’язків одного лінійного функціонального рівняння. П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені акад.-міка М.Кравчука, Київ: НТУУ „КПІ”, 2014, Матеріали конференції, ІІ, Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз, 177 с.
 6. Слюсарчук Л.М. Асимптотична періодичність і стійкість розв’язків нелінійних диференціально-різницевих рівнянь. XVII International Conference “Dyhamical system modelling and stability investigation”, Abstracts of Conference Reports, Kiev, Ukraine, May 27-29, 2015, 49 p.
 7. Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Буковинський математичний журнал, 2016, Т. 4, № 1-2, С. 143-144.
 8. Слюсарчук Л.М. Диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Прикладні задачі та ІТ-технології. Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 9-10 червня 2017 р. Чернівці, С. 99 -100.
 9. Слюсарчук Л.М. 04-02-15. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальне числення функцій декількох змінних» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017, 47 с.
 10. Слюсарчук Л.М., Цецик С.П. 04-02-16. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017, 46 с.
 11. Слюсарчук Л.М., Самолюк І.В. 04-02-17. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Ряди» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія». Рівне, НУВГП, 2017, 45 с.
 12. Слюсарчук Л.М. Нелінійні диференціально-різницеві рівняння з асимптотично сталими розв’язками. Сучасні проблеми математики та її застосування в прикладних науках і інформаційних технологіях. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 99 с.
 13. Бігун Я.Й., Івасишин С.Д., Петришин Р.І., Свердан М.Л., Слюсарчук В.Ю., Слюсарчук Л.М., Черевко І.М. Царков Є.Ф. Пам’яті ученого. Буковинський математичний журнал, Вид-во Чернівецького нац. ун-ту. 2018, том 6, № 3-4, С. 170-171.
 14. Slyusarchuk L.M. Application of a differential criterion to the study of the convergence of number series. The III International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Mathematical Modeling, Automated Control and Information Technologies", November 14-16, 2019, Rivne. Rivne: National University of Water and Enviromental Engineering.. 2019. P. 211.
 15. Слюсарчук В. Ю., Слюсарчук Л. М. Умови абсолютної нестiйкостi розв’язкiв рiзницевих рiвнянь зi самоспряженими операторними коефiцiєнтами. Нелiнiйнi коливання. 2019. 22, № 1. С. 118–129.