Сектор соціально-психологічної допомоги

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
20160315 101750.jpg
20161006 132436.jpg
20161020 125152.jpg
Image-0-02-05-0f10d01dd2ba1ea8f9cc0e5f6d8cbd8b9998e0b172972c404dc14a5efa58accc-V.jpg

Сектор соціально-психологічної підтримки (ССПП) відділу у справах студентів Національного університету водного господарства та природокористування – підрозділ університету, уповноважений брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи зі студентською молоддю. ССПП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про сектор соціально-психологічної підтримки.

Основною метою діяльності ССПП є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку

студентської молоді університету, захисту її конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних

та духовних потреб.

Основними принципами діяльності ССПП є законність, дотримання і захист прав людини, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті допомоги.

Основними завданнями ССПП є : надання соціальних та психологічних послуг учасникам навчально-виховного процесу . ССПП : • приймає участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань соціальної роботи; • здійснює надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних, соціально-економічних та інформаційних послуг; • здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану представників студентської молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації; ССПП здійснює: • соціальний супровід; • соціальну профілактику; • соціальні дослідження. Соціальний супровід – робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення їх соціального статусу. Основною категорією клієнтів цього виду допомоги є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Соціальна профілактика – робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді та запобігання такому впливу. Особливу увагу в цьому напрямі ССПП приділяє профілактичній роботі з молоддю, інформаційно-просвітницькій роботі, спрямованій на профілактику негативних явищ та пропаганду здорового способу життя у молодіжному середовищі, покращання репродуктивного здоров’я молоді та статеве виховання. Соціально-рекламне забезпечення соціальної роботи Одним із головних елементів соціальної роботи є виготовлення та розповсюдження соціально-рекламної інформації, спрямованої на профілактику негативних явищ та пропаганду здорового способу життя в молодіжному середовищі. Послуги, що надаються ССПП, здійснюються на безоплатній основі.

ССПП надає психологічну допомогу та підтримку студентам, членам їх сімей, професорсько-викладацькому складу. Психологи ССПП сприяють створенню оптимальних умов для самореалізації та самоактуалізації студентів; сприяють їх професійному становленню; формуванню позитивного морально-психологічного клімату в студентському колективі. Основними завданнями роботи психологів є: • психологічний супровід розвитку особистості студента; • робота з оптимізації навчально-виховного процесу; • формування соціально-психологічної культури студентів; • підвищення психолого-педагогічної компетенції професорсько-викладацького складу та студентської молоді з метою розширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми і конфлікти, що виникають в особистому житті та професійній діяльності. Основними напрямками роботи психологів є : • психопрофілактична робота серед студентів – заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; • психодіагностична робота – надання допомоги у професійному та особистому самовизначенні; • консультативна робота на замовлення студентів та викладачів; • просвітницька робота. Психологами ССПП вивчаються причини відрахування студентів, соціально-психологічні фактори, що призводять до зниження рівня психічного здоров’я і розвитку стану дезадантації.

  • Консультпункт, основною формою роботи якого є індивідуальна робота з клієнтами, які звернулися за допомогою.

Основними завданнями консультпункту є: • консультативна допомога у розв’язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів; • консультативна допомога у виробленні адекватних форм поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих та навчальних ситуаціях. Психологічні консультації конфіденційні, анонімні та безкоштовні.


м. Рівне,
вул.Волинська 24,
Гуртожиток №5 (вхід збоку)
тел.(внутрішній) 6-30
E-mail: r.e.lysenko@nuwm.edu.ua