Сапсай Григорій Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Сапсай Григорій Іванович

Народився в 1949 році в м. Ічня Чернігівської області.

В 1973 році закінчив із відзнакою гідромеліоративний факультет Українського інституту інженерів водного господарства.

Трудову діяльність в інституті розпочав молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектора.

Впродовж 1973-1976 років навчається в аспірантурі при кафедрі сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій.

З 1976 року працює на кафедрі гідромеліорацій на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.

У 1996 році обраний член-коресподентом Академії інженерних наук України, у 1998 році – член-коресподентом Академії будівництва України. Учасник чотирьох Виставок досягнень народного господарства.

Автор більше 130 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 2 навчальних посібника, посібника до ДБН «Меліоративні системи. Норми проектування», 9 рекомендацій та нормативно-технічних документів, 3 винаходів.

Нагороджений знаками “Відмінник освіти” (1997 рік), "Петро Могила" (2007р.), "Почесний працівник Держводагентства України" (2004), Почесними грамотами Міністерства освіти України та Держводгоспу України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, Ювілейними знаками "20 років Збройним Силам України", "20 років Незалежності України", Дипломами міжнародних освітянських виставок. У 1999 році йому присвоєне почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

Проходив стажування з водних ресурсів у Франції (Вища сільськогосподарська школа, м. Аен) та з геоінформаційних систем у Німеччині (Міністерство охорони навколишнього середовища Баварії, м. Мюнхен).

Основні наукові праці

1. Посібник «Проектування, будівництво та експлуатація технічно і екологічно удосконалених дренажних систем на важких грунтах в умовах західних областей України» до ДБН «Меліоративні системи. Норми проектування». - Рівне-Київ, 2001. - 36с.

2. Динаміка вологості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся України / Г.І. Сапсай, Л.О. Бадинський // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Зб. наук. праць. – Рівне, 2004. – Вип. 29. – С. 85-91.

3.Вплив інтенсивності осушення на температурний режим дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся України, Таврійський науковий вісник, Вип. 52, Херсон, вид. ХДАУ. – 2007. – С. 351-360.

4. Системне дослідження процесу меліорацій гігроморфних грунтів. У зб.: Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво, Вип. 34, Рівне, вид. НУВГП, 2009. – С.14-19.

5. Методичні рекомендації з оцінки дії дренажних систем при зміні їх технічного стану, Київ-Рівне, вид. НУВГП, 2011. - 20с.

6. Sapsai G., Badynskyi L. Hydrothermal regime of drained turf-podzol soils of Western Polissia of Ukraine // Zwiastun Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełme. – 2010. – P. 57 – 66.

7. Сапсай Г.І., Бадинський Л.О., Величко С.В. Методичні рекомендації з оцінки дії дренажних сис-тем при зміні їхнього технічного стану. – К.–Р.: НУВГП, 2011. – 20 с.

8. Сапсай Г.І., Бадинський Л.О. Вплив ступеня дренування на техніко-економічні показники роботи дренажу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 4(60). – С. 39 – 45.

9. Оценка влияния степени дренирования на дренажный сток в условиях изменения технического состояния дренажных систем. Материалинаучно-практической конференции «Инновационные технологи в мелиорации» (Костяковские чтения). – Москва, 2011. – С. 74-78.

10. Гончаров С., Гурин В., Сапсай Г., Зайонц Й., Фалда Б., Гардзінський З. Освітній маркетинг у вищих школах України та Польщі. – Рівне: НУВГП, 2011. – 275с.

11. Гончаров С.М. , Сапсай Г.І. Освітняй маркетинг. - Рівне, 2010. - 252с.