Пшеюк Оксана Олексіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Пшеюк Оксана Олексіївна

Освіта

У 1989 році закінчила з відзнакою Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій» із присвоєнням кваліфікації інженера-гідротехніка.

Із вересня 2006 року розпочала роботу у навчально-методичному відділі Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).

У 2008 році здобула другу вищу освіту на базі Інституту післядипломної освіти НУВГП за спеціальністю «Економіка підприємства», присвоєно кваліфікацію економіст. Диплом з відзнакою.


Публікації, конференції, підвищення кваліфікації

За період роботи у навчально-методичному відділі та навчання в аспірантурі:

 • підвищила кваліфікацію з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат № 266 від 14.09.2007р.);
 • навчалася у Школі педагогічної майстерності навчально-методичного управління при Національному університеті водного господарства та природокористування з 20.02 2007р. по 25.12.2007р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації за № 231 від 25.12.2007р.);
 • закінчила навчання за програмою університетського семінару «Інноваційні технології навчання КМСОНП» з 01 березня 2008р. по 25 грудня 2008р. (сертифікат № 8 від 26.12.2008р.);
 • закінчила навчання за програмою університетського семінару «Якість навчального процесу в ЄКТС» з 09 лютого по 25 грудня 2010р. (сертифікат № 121 від 29.12.2010р.);
 • була учасником однієї всеукраїнської та трьох міжнародних науково-методичних конференцій, відповідно у 2007р., 2009р., 2011р., 2012р.
 • була учасником семи міжнародних науково-практичних конференцій, у тому числі І Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (НУВГП, 11-12 квітня 2013р.);
 • опубліковано тринадцять праць у фахових збірниках: у тому числі 2 -науково-методичного спрямування та 11-наукового, була співавтором «Рекомендацій щодо планування та видання рукописів навчальної літератури…» - 2008р.
 • підвищила кваліфікацію із педагогіки вищої школи в Інституті післядипломної освіти, 2014 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації за № 12СПВ 042451 від 10.10.2014р.)

За період роботи у відділі якості освіти

 • опублікована у співавторстві стаття "Впровадження процесу вільного вибору навчальних дисциплін в системі забезпечення якості вищої освіти Національного університету водного господарства та природокористування" у збірнику праць науково-практичної конференції "Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти", що відбулась у Національному гірничому університеті, м. Дніпропетровськ - червень 2015;
 • взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Інституціоналізація процесів інтеграції: суспільство, економіка, адміністрування». Опубліковані у співавторстві тези у збірнику праць науково-практичної конференції "Досвід впровадження положень європейських стандартів вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування" - квітень 2016;
 • взяла участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Опубліковано у співавторстві статтю «Адаптація освітньої діяльності Національного університету водного господарства та природокористування до Європейських принципів вищої освіти» - листопад 2016.