Потапчук Світлана Сергіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Потапчук Світлана Сергіївна

Потапчук Світлана Сергіївна отримала вищу освіту в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В. Стефаника, який закінчила з відзнакою у 1988 р. та здобула кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мови». Педагогічну діяльність розпочала у середній школі № 2 м. Рівного, де протягом десяти років працювала вчителем англійської мови. З 2000 р. по 2013 р. обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри романо-германської філології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Кандидат філологічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему «Семантико-когнітивна структура концепту ЧИСТИЙ в англійській та українській мовах» зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство захистила 24 червня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. З вересня 2013 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов та українознавства НУВГП. Автор 20 наукових і науково-методичних праць, серед яких – наукові статті, тези, навчально-методичні завдання. Сфера наукових інтересів – зіставне мовознавство, аксіологічна семантика, когнітивна лінгвоконцептологія, лінгвокультурологія.