Погребняк Надія Дмитрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Погребняк Надія Дмитрівна

У 1980 р. закінчила Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація» (кваліфікація: інженер-гідротехнік). У 1995 р. завершила навчання на спеціальному факультеті УІІВГ і отримала диплом про другу вищу освіту (перекваліфікацію) за спеціальністю «Облік та аудит».

Практичний досвід

З 1974 року працювала в УІІВГ на посадах лаборанта, старшого лаборанта, диспетчера деканату. У період 1995-1996 років працювала на посаді бухгалтера акціонерного товариства за сумісництвом. З 1996 року працює на посаді асистента, старшого викладача кафедри обліку та аудиту.

Наукові інтереси

Проблеми теорії і практики обліку економічних суб’єктів.

Відзнаки

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001р.); Почесна грамота Державного Комітету України по водному господарству (2006 р.).

Громадська робота

Голова профкому НУВГП, відповідальна по кафедрі обліку та аудиту за організацію навчально-методичної роботи у НКЦ.

Публікації

Автор більше 15 наукових та навчально-методичних праць.

 • Співавтор дистанційного курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності «Облік та аудит», «Управління персоналом та економіка праці».

Монографії та наукові статті

 • The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of Ukraine and Poland: monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek and oth.; under the general editorship of I. Lazaryshyna. – Rivne : National University of Water Management and Nature Resources Use, 2012. – 284 p. (співавторство).
 • Економічна сутність плати за послуги та її особливості в системі Держводгоспу України// Вісник УДУВГП. Економіка: Зб. наук. пр. Вип. 5(18). – Рівне: УДУВГП, 2002.(у співавторстві).

Навчальні посібники

 • Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Рівне: РДТУ, 2001. – 314 с. ( у співавторстві з Л.І.Шевчук, О.В.Зінкевич)
 • Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2008. – 124 с.(у співавторстві з І.Лазаришиною).
 • 1.Конспект лекцій з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальностей 6.050100: "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Фінанси", "Управління персоналом та економіка праці" денної та заочної форм навчання / д.е.н., доц. Лазаришина І.Д., ст. викл. Погребняк Н.Д. - 2006 р.
 • Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н.Д.Погребняк, В.Л.Поліщук, Рівне: НУВГП, 2009. – 36 с.
 • Методичні поради до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030 505 "Управління персоналом та економіка праці" / Н.Д.Погребняк, В.Л.Поліщук – Рівне: НУВГП, 2010. – 26 с.
 • Методичні поради до виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.030 504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", / Н.Д.Погребняк, В.Л.Поліщук – Рівне: НУВГП, 2010. – 36 с.
 • Робоча програма з виробничої практики та методичні вказівки до її виконання студентами другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 "Облік і аудит" / Лазаришина І.Д., Левицька С.О., Зубілевич С.Я., Позняковська Н.М., Погребняк Н.Д., Головачова Ю.В., Кушнір С.О., Левицька О.О.: НУВГП, 2010. – 28 с.
 • Методичні вказівки з дипломного проектування для студентів спеціальності «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання / І.Д.Лазаришина, С.Я.Зубілевич, Т.Г.Бондарєва, В.М.Вовк, О.О.Левицька, О.Л.Міклуха, О.В.Павелко, Н.М.Позняковська, О.Р.Суха, А.П.Сиротинська, Ю.В.Головачова, О.О.Дорошенко, О.В.Зінкевич, Н.В.Мельничук, Н.Д.Погребняк, Н.О.Ткач, В.О.Хомедюк, С.В.Шорнікова, О.М.Боровик, Рівне: НУВГП, 2011. – 45 с.
 • Методичні поради до виконання контрольної роботи з курсу "Фінанси підприємств" для студентів заочної форми навчання спец. 6.050100 "Облік і аудит", спец. 6.050100 "Економіка підприємства" та навчально-консультаційних центрів / В.М.Вовк, Н.Д.Погребняк: НУВГП, 2006. – 21 с.