Пасевич Анатолій Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Народився 2 березня 1980 року Волинська область, смт. Любешів.

2002 році закінчив інститут фізичної культури Волинського державного університету ім. Л.Українки за спеціальністю «Фізична реабілітація та оздоровча фізична культура».

З 2002 року працював асистентом, а з 2010 року – старшим викладачем кафедри фізичного виховання НУВГП.

Тренер збірної команди НУВГП з футболу. Голова спортивного клубу «Водник».

Навчально-методичні праці

  1. Пасевич А. М.Футбол : навч.-метод. посіб. / А. М. Пасевич, О. С. Григорович, Ю. Ф. Кособуцький. – Рівне : НУВГП , 2011. – 106 с.

Наукові праці

2013 рік
  1. Пасевич А. М. Спартакіада «Здоров’я» як запорука якісної професійної діяльності працівників вищого навчального закладу / А. М. Пасевич, Ю. Ф. Кособуцький, О. Т. Кузнєцова // «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів» - [Матер. ХІІІ Міжнар. наук.-пр. конф. молод. учених (18–19 квітня 2013 р.)]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Т. 1. – С. 166–171.
2012 рік
  1. Петрук Л. А. Особливості організації фізичного виховання студентів за місцем проживання // Л. А. Петрук, А. М. Пасевич, О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт» : [Матер. Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту і основ здоров’я»]. – Чернігів, 2012. – Випуск 98. – Т. ІІІ. – С. 249–251.