Павлов Володимир Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України та Української академії економічної кібернетики, заслужений економіст України

Павлов Володимир Іванович
 • Віце-президент Спілки економістів України з регіональних формувань.
 • Голова спеціалізованої вченої ради К 74.104.03 із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" та 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" в Національному університету водного господарства та природокористування.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 з захисту докторських дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" в Інституті регіональних досліджень НАН України.
 • Головний редактор фахового збірника наукових праць Спілки економістів України, Національного університету водного господарства та природокористування та Інституту Євроінтеграції "Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції".
 • Керівник навчально-наукового центру з правами відділення цільової підготовки магістрів зі спеціальності "Економіка довкілля та природних ресурсів" Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України в Національному університеті водного господарства та природокористування.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 109 с.
 2. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2010. – 109 с.
 3. Економіка довкілля та природних ресурсів. Інформаційний пакет: Інформаційно-методичні матеріали щодо підготовки магістрів за кваліфікацією «Економічне моделювання екологічних систем». Спеціальність 8.000010 («Специфічні категорії»). – Рівне : НУВГП, 2009. – 184 с.
 4. Фінанси і кредит. Бакалавр, спеціаліст, магістр. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", спеціальність 7.050104 "Фінанси". – Рівне : НУВГП, 2009.- 330 с.
 5. Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2009. – 160 с.
 6. Реформування соціального страхування в Україні. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2009. – 200 с.
 7. Соціальне партнерство на ринку праці в Україні. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2009. – 203 с.
 8. Трансформація систем управління якістю товарів в Україні. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2009. – 202 с.
 9. Формування та становлення ринку комерційної нерухомості в регіоні. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2009. – 187 с.
 10. Нерухомість в Україні. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Державна академія статистики обліку та аудиту, 2008. – 765 с.
 11. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір. Монографія. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 212 с.
 12. Економіка природокористування. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне : НУВГП, 2008. – 136 с.
 13. Роль і значення природних ресурсів у регіональному розвитку // Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». Випуск 4 (44), Серія «Економіка. Частина 4. Проблеми, механізми ті інвестиційне забезпечення раціонального природокористування». – Рівне : НУВГП, 2008. – С. 247 - 252.
 14. Ефективність використання вторинних ресурсів в регіоні: оцінка та інвестиційні механізми. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2007. – 155 с.
 15. Інвестиційно-інноваційна компонента сталого просторового розвитку регіону. Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу державотворчого процесу: Збірник наукових праць. Випуск V, "Україна – Туреччина". – Тернопіль : ТДТУ, 2007. – С. 119 - 227.
 16. Модель інвестиційної привабливості корпоративних підприємств регіону. Фінансові механізми сталого економічного розвитку: Збірник наук. праць. – Харків : ХІБМ. 2007.– С. 57 - 64.
 17. Фінансові аспекти корпоративного управління. Економіка: Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2007. - С. 81 - 83.
 18. Особливості розробки та використання інформаційно-аналітичної системи "Місцеві бюджети". Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог : Видавництво "Національний університет "Острозька академія", 2007. – Випуск 9. – С.37 - 46.
 19. Статистичний аналіз тенденцій економічного зростання промислового комплексу регіону. Систематична оцінка соціально-економічного розвитку : Збірник наукових праць. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2007.- С. 31 – 34.
 20. Програмне забезпечення сталого природокористування в регіоні (на прикладі Волинської області). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. №1 (ЧІІ). – Луцьк : "Вежа"; Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2007. – С. 58 - 62.
 21. Регламентація функціональних служб корпоративних підприємств. Навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 343 с.
 22. Ринок нерухомості. Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2006. – 336 с.
 23. Економіко-корпоративні основи підприємств. Навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Держкомстату України; 2005. – 378 с.
 24. Економіка нерухомості. Навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 350 с.
 25. Ринок нерухомості. Навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 387 с.
 26. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2004. – 230 с.
 27. Цінні папери В Україні. Навчальний посібник. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 305 с.
 28. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. Навчальний посібник. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 252 с.
 29. Економічний механізм функціонування підприємства: структурований курс лекцій. Навчальний посібник. – Луцьк : Надстир’я, 1999. – 120 с.
 30. Приватизація державних підприємств: курс лекцій. Навчальний посібник. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 180с.
 31. Ринок цінних паперів: курс лекцій. Навчальний посібник. – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 342 с.
 32. Основи підприємництва: бізнес планування. Навчальний посібник, т. 1-ий – Луцьк : Надстир’я, 1998. – 104с.
 33. Основи підприємництва: терміни бізнесу. Навчальний посібник, т. 2-ий – Луцьк : Надстир’я, 1998.– 210с.
 34. Основи підприємництва: менеджмент праці. Навчальний посібник, т.3-ій – Луцьк : Надстир’я, 1998.– 212с.