Онокало Вадим Григорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Онокало Вадим Григорович

Онокало Вадим Григорович народився в місті Рівне. Закінчив Український інститут інженерів водного господарства в 1977 році. Після закінчення інституту працював бригадиром тракторної бригади в механізованому загоні та інженером автобази Рівненської «Райсільгосптехніки». Працював молодшим науковим співробітником та асистентом кафедри економіки водного господарства. Навчався в цільовій аспірантурі з 1983 по 1986 рік на кафедрі економіки Української академії сільського господарства, місто Київ. Тема дисертації “Економічна ефективність раціональних прийомів виробництва картоплі /на матеріалах колгоспів Рівненської області/” за спеціальністю 08.00.22 – “Економіка, планування та організація управління сільського господарства. Дисертація захищена 12 січня 1987 року на Вченій Раді Львівського сільськогосподарського інституту. Вчений ступінь – кандидат економічних наук. Вчене звання – доцент кафедри економіки водного господарства. З 1995 по 2000 рік працював заступником декана факультету економіки і підприємництва.

Предмети які викладає

  • Економіка підприємства
  • Організація виробництва

Професійні та наукові здобутки

Активно займається науковою роботою. За результатами наукових та науково-методичних досліджень опубліковано 60 наукових праць, з них 1 винахід. Основна сфера наукових інтересів – економіка, організація і управління підприємством. Як виконавець брав участь у розробці госпдоговірних тем на замовлення Держводгоспу України (1980-1986 рр. та 1992-1996 рр.). Щороку приймає участь у роботі наукових конференцій, в тому числі і міжнародних. Не одноразово виступав опонентом на захисті дисертацій. Особисто вирішена проблема удосконалення ефективності інвестицій та інновацій на підприємстві. Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень. У 2002 році пройшов курс навчання з організації дистанційної освіти, в 2007 році – з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу, в 2012 році оволодів інноваційними методиками навчання відповідно до вимог галузевого стандарту України та вимог стандартів ЄКТС. У 2011 році нагороджений Почесною грамотою Рівненської міської ради, в 2012 році – грамотою Управління освіти і науки, Рівненської обласної державної адміністрації, 2014 році – Почесною грамотою ректорату НУВГП.