Мігірін Павло Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Мігірін Павло Іванович
 • У 1970 році закінчив Національний університет ім.Т.Г.Шевченка і здобув

кваліфікацію перекладач, викладач французької та англійської мови.

Професійний шлях

У 1970–1978 р.р. працював у країнах північної Африки (Алжир, Марокко), де займався викладацькою і перекладацькою діяльністю. У 1978–1996 р.р. пацював відповідальним секретарем, а пізніше головою громадської організації Рівненського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за кордоном. При цьому за сумісництвом викладав англійську і французьку мови у тодішньому Рівненському інституті культури та новоствореному у 1994 році Рівненському економіко-гуманітарному інституті(РЕГІ). З 1996 року працював в нашому університеті на посаді асистента, а з 2004 року працюю на посаді старшого викладача. Викладаю англійську мову на різних спеціальностях для студентів денної та заочної форм навчання. Навчально-методична робота включає також підготовку студентів до захисту дипломів іноземною мовою, переклад технічної та ділової документації, створення робочих програм та навчально-методичних комплексів. Викладав на підготовчому відділенні Інституту довузівської підготовки та післядипломної освіти, де проводив заняття з англійської і французької мови не лише з українськими студентами, але й з громадянами Китаю і Гвінеї. Нині за дорученням адміністрації університету відповідаю також за переклад англійською мовою додатків до дипломів випускників НУВГП. Автор понад 50 наукових та методичних праць, у тому числі є співавтором підручника «Англійська мова для професійного спілкування» для студентів вищих навчальних закладів із грифом Міністерства освіти і науки України, англо-українського словничка математичних та фізичних термінів для викладачів підготовчого відділення, які викладають точні науки для студентів-іноземців.

Основні напрямки підготовки спеціалістів

«Гідромеліорація», «Гідротехнічне будівництво», «Геоінформаційні системи і технології», «Теплоенергетика», «Землевпорядкування і кадастр», «Цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання і водовідведення», «Водні біоресурси і аквакультура», «Менеджмент», «Архітектура споруд».

Сфера наукових інтересів

Дослідження і порівняльна характеристика лексико-семантичних особливостей англійської та французької водогосподарської термінології, методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

Відзнаки

Почесні грамоти НУВГП, у 2012–2013 н.р. мене як співавтора підручника «Англійська мова для професійного спілкування» для студентів вищих навчальних закладів із грифом Міністерства освіти і науки України було занесено на Дошку Пошани «Людина Року» у головному корпусі НУВГП.

Громадська робота

Профгрупорг кафедри іноземних мов та українознавства, на громадських засадах член правління Рівненського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України.

Накові праці 2015 року

 • 1. Мігірін П.І. Деякі аспекти іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації/П.І. Мігірін. – Національний університет «Острозька академія»: збірник матеріалів IX-ої Mіжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 23-24 квітня 2015р.–С.304-308.
 • 2. Мігірін П.І. Проблеми перекладу сучасної науково-технічої літератури/П.І. Мігірін. – Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету (м.Київ): збірник матеріалів VIII-ої Mіжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 17-18 квітня 2015р.– С. 208-213.
 • 3. Мігірін П.І. Навчання іноземної мови як діалогу різних культур. / П.І.Мігірін. – НУ «Острозька академія»: збірник матеріалів «Наукові записки» V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти номінації», 12 жовтня 2015 р., випуск 58, стор. 265-269.
 • 4. Мігірін П.І. Особливостіі формування професійної іншомовної комунікативної компетенції. / П.І.Мігірін. – статтю підготовлено і направлено згідно із оголошенням в інформаційному листі про прийом статей до друку у збірнику «Наукові записки» НУ «Острозька академія» за грудень 2015 р., серія «Філологічна».
 • 5. Мігірін П.І До питання про іншомовну підготовку студентів немовних спеціальностей в умовах міжкультурної інтеграції. / П.І. Мігірін. – Рівненський інститут Київського університету права НАН: збірка матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії», 10 грудня 2015 р.
 • 6. Мігірін П.І. Терміносистема водного господарства в дискурсі сучасної англійської мови / П.І. Мігірін. – Рівне: стаття має бути надрукована у «Віснику НУВГП» у грудні 2015 року.
 • 7. Мігірін П.І., Підгрушний В.А.. Особливості політичного дискурсу в сучасній лінгвістиці / П.І. Мігірін, В.А. Підгрушний. – Рівне: журнал «Студентський вісник НУВГП», 2015, грудневий випуск.
 • 8. Мігірін П.І. Навчальні завдання для розвитку навичок усного мовлення з дисципліни «Іноземна мова»/англійська – спецкурс/для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (Частини І і II) денної форми навчання, 92 стор.
 • 9. Мігірін П.І. Навчальні завдання з дисципліни «Розмовна англійська мова культосвітнього та наукового характеру» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (Частини І і II) денної форми навчання, 92 стор.

Наукові праці 2014 року

 • 1. Мігірін П.І. До питання труднощів науково-технічного перекладу / П.І. Мігірін. – Національний авіаційний університет, м .Київ: збірник матеріалів VII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 5 квітня 2014 р.– С.. 212-217.
 • 2. Мігірін П.І. Місце Т.Г.Шевченка в українській і світовій культурі / П.І. Мігірін.– Національий університет водного господарства та природокористування, м. Рівне: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарас Шевченко в культурному просторі України та світу», присвяченій 200- річчю з дня народження Великого Кобзаря, 28 квітня 2014 р.
 • 3. Мігірін П.І. Роль новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції / П.І.Мігірін. – НУ «Острозька академія»: збірник матеріалів ІII-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», 17 жовтня 2014 року. – Вип. 49.– С. 276-280.
 • 4. Мігірін П.І. Мова як засіб міжкультурної комунікації / П.І. Мігірін. – Націо нальний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків: збірник матеріалів ІI-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи», 5 листопада 2014 року. – С.. 137-146.
 • 5. Мігірін П.І. Терміносистема водного господарства в дискурсі сучасної англійської мови / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2014. – Випуск 2(66).
 • 6. Мігірін П.І. Впровадження новітніх інформаційних технологій у процес навчання / П.І. Мігірін. – Донецький Національний університет економіки і торгівлі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії мовної освіти упродовж життя», 19 березня 2014 р. – С. 54-57.
 • 7. Мігірін П.І Актуальні питання удосконалення навчального процесу в освітніх закладах / П.І. Мігірін. – Рівненський інститут Київського університету права НАН: збірка матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки комунікативні та педагогічні стратегії», 11 грудня 2014 р. С. 323-325)
 • 8. Мігірін П.І., Хвесик Ю.М. Особливості перекладу власних та географічних назв з інших мов / П.І. Мігірін, Ю.М. Хвесик. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2014.– Випуск 2(66).
 • 9. Мігірін П.І. Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах / М.І. Тадеєва, П.І. Мігірін. – Рівне, НУВГП, 2014. – 46 стор.

Наукові праці 2013 року

 • 1. Мігірін П.І. Багатокультурність Канади у національному і глобальному вимірах / П.І. Мігірін.– НУ «Острозька академія»: збірник матеріалів VII-ої

Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікція: мова – культура – особистість», 18-19 квітня 2013 року.–Вип.36.–С.338-345.

 • 2. Мігірін П.І. Проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі/П.І. Мігірін.–Рівненський інститут Київського університету

права НАН: збірка матеріалів IІІ Всеукраїнської науково-практичної комунікативні та педагогічні стратегії», 5 грудня 2013р.–С.291-295.

 • 3. Мігірін П.І. Дистанційні курси «Англійська мова за професійним спрямуванням» напряму підготовки «Водопостачання та водовідведення» для студентів 2-го року навчання/П.І. Мігірін.–Рівне, НУВГП,2013.–171 стор.
 • 4. Мігірін П.І. Соціокультурний і виховний аспекти викладання іноземної мови/П.І. Мігірін.– Виступ на науково-практичній конференції НУВГП, Рівне, 23 квітня 2013р.–7 стор.

Наукові праці 2012 року

 • 1. Мігірін П.І. Українці в Південній Америці/П.І. Мігірін.–Матеріали в рамках виховного процесу серед студентів, Рівне, НУВГП, 2012.–10 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Шевченкіана іноземними мовами/П.І. Мігірін.– Рівне, НУВГП, 2012, газета «Трибуна студента», № 3 (2106).– С.3.
 • 3. Мігірін П.І. Дистанційні курси «Англійська мова за професійним спрямуванням» напряму підготовки «Гідроенергетика» для студентів 1-го року навчання / П.І. Мігірін. – Рівне, НУВГП, 2012. – 182 стор.
 • 4. Мігірін П.І. Словотвірна номінація за допомогою суфіксації у галузі гідромеліорації / П.І. Мігірін .– Виступ на науково-практичній конференції НУВГП, Рівне, 19 квітня 2012 р. – 8 стор.

Наукові праці 2011 року

 • 1. Мігірін П.І. Англійська мова для професійного спілкування / О.Л.Вакуленко, О.В.Сахнюк, П.І. Мігірін . – Підручник для студентів вищих навчальних закладів із грифом Міністерства освіти і науки України, Рівне, НУВГП, 2011. – 448 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Деякі аспекти номінації в англійській гідромеліоративній термінології / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2011 .– Випуск 3 (55). - С. 42-47.
 • 3. Мігірін П.І. Характерні особливості лексичного складу підмови гідромеліорації / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2011 .– Випуск 3 (55). – С. 61-67.
 • 4. Мігірін П.І. Особливості формування термінологічних одиниць фахової мови геодезії, кадастру та картографії / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2011 . – Випуск 3 (55). – С. 107-113.

Наукові праці 2010 року

 • 1. Мігірін П.І. Англо-український словник математичних і фізичних термінів для викладачів підготовчого відділення / П.І. Мігірін, С.А. Лисюк – Рівне: НУВГП, 2010 . – 60 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Дистанційні курси «Англійська мова за професійним спрямуванням» для спеціальності УПЕП, 2-й рік навчання / П.І. Мігірін. –Рівне, НУВГП, 2010. – 224 стор.
 • 3. Мігірін П.І. Навчальні завдання з розвитку навичок читання та усного мовлення з англійської мови для студентів 2-го курсу напряму підготовки «Транспортні технології» (ОПУАТ) / П.І. Мігірін, С.А.Приймак – Рівне, НУВГП, 2010. – 20 стор.
 • 4. Мігірін П.І. План змісту і план вираження терміну / П.І. Мігірін.– Виступ на науково-практичній конференції НУВГП, Рівне, квітень 2010 р.– 5 стор.

Наукові праці 2009 року

 • 1. Мігірін П.І. Про мовну форму окремих термінів і терміноелементів / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2009. – Випуск 1(45). – С. 299-304.
 • 2. Мігірін П.І. Деякі аспекти культури професійної мови в різних сферах діяльності / Рівне: «Вісник НУВГП», 2009. – Випуск 1 (45). – С. 305-310.
 • 3. Мігірін П.І. Французькі запозичення в англійській мові / П.І. Мігірін. – Рівне: «Вісник НУВГП», 2009. – Випуск 3(47). – С. 243-250.
 • 4. Мігірін П.І. Навчальні завдання з розвитку навичок читання та усного мовлення з англійської мови для студентів 1-го курсу напряму підготовки «Транспортні технології» (ОПУАТ) / П.І. Мігірін, С.А.Приймак – Рівне, НУВГП,2009. – 21 стор.

Наукові праці 2008 року

 • 1. Мігірін П.І. Терміноелемент як складова частина терміну / П.І. Мігірін.– Рівне:«Вісник НУВГП», 2008. – Випуск 1 (41). –С. 450-451.
 • 2. Мігірін П.І. Місце загальної теорії термінології серед інших наукових дисциплін / П.І. Мігірін. – Виступ на науково практичній конференції НУВГП,Рівне, квітень 2008 р. – 6 стор.

Наукові праці 2007 року

 • 1. Мігірін П.І. Українці в Аргентині / П.І. Мігірін. – Рівне, 2007, часопис «Волинь», № 27. – С. 3.
 • 2. Мігірін П.І. Лінгвістичні особливості спеціальної лексики / П.І. Мігірін. –Виступ на університетській науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2007 р. – 4 стор.

Наукові праці 2006 року

 • 1. Мігірін П.І. Становище українців на Холмщині / П.І. Мігірін. – Київ, 2006, часопис «Український форум», № 42. – С. 4.
 • 2. Мігірін П.І. Склад, обсяг і межі спеціальної лексики / П.І. Мігірін. – Виступ на кафедральній науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2006 р. – 5 стор.

Наукові праці 2005 року

 • 1. Мігірін П.І. Історія родини Лемичів / П.І. Мігірін. – Київ, 2005, часопис «Український форум», № 14. – С. 4.
 • 2. Мігірін П.І. Етикет міжнародного ділового спілкування / П. І. Мігірін. – Виступ на університетській науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2005 р. – 4 стор.

Наукові праці 2004 року

 • 1. Мігірін П.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Англійська мова» для студентів І - ІІ курсів спеціальності «Кадастр» денної форми навчання факультету землеустрою та геоінформатики / П.І. Мігірін. – Рівне, НУВГП, 2004. – 78 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Хрестоматія з англійської мови для студентів І – ІІ курсів заочної форми навчання факультету менеджменту/ П. І. Мігірін. – Рівне, НУВГП, 2004. – 84 стор.

Наукові праці 2003 року

 • 1. Мігірін П.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Англійська мова» для студентів І - ІІ курсів спеціальності ОПУАТ денної форми навчання факультету менеджменту / П.І. Мігірін. – Рівне, РДТУ, 2003. – 102 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Інтенція і екстенція терміну / П. І. Мігірін. – Виступ на кафедральній науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2003 р. – 6 стор.

Наукові праці 2002 року

 • 1. Мігірін П.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Англійська мова» для студентів І - ІІ курсів спеціальності ОПУАТ денної форми навчання факультету менеджменту / П.І. Мігірін. – Рівне, РДТУ, 2003. – 102 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Термінологічне словотворення / П. І. Мігірін. – Виступ на кафедральній науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2002 р. – 5 стор.

Наукові праці 2001 року

 • 1. Мігірін П.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Англійська мова» для студентів І - ІІ курсів гідротехнічного факультету денної форми навчання / П.І. Мігірін. – Рівне, РДТУ, 2003. – 68 стор.
 • 2. Мігірін П.І. Критерії оцінки терміну / П. І. Мігірін. – Виступ на кафедральній науково-практичній конференції, Рівне, квітень 2001 р. – 4 стор.