Меліхова Тамара Леонтіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Меліхова Тамара Леонтіївна

Народилася в м. Полонне на Хмельниччині. У 1990 році з відзнакою закінчила природничий факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. З 1991 по 1994 рік працювала вчителем географії та біології в середній школі м. Рівного. 1994 - 1998 роки навчалася в аспірантурі Українського інституту інженерів водного господарства. У 2000 році захистила дисертацію на тему: «Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м. Рівного)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів у спеціалізованій вченій раді Д.26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Наукове звання та посада

Працює на викладацькій роботі в університеті з 1999 року. З 2005 року – доцент кафедри фінансів і економіки природокористування.

Наукові зацікавлення

Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку великих міст в розрізі концепції сталого розвитку.

Навчальні курси

 • Економіка регіону,
 • Управління корпоративним капіталом,
 • Економіка природокористування,
 • Оцінювання природних ресурсів і нерухомості.

Навчально-методичні праці

 • Клименко М. О., Меліхова Т. Л. Довідник екологічного стану м. Рівного: навчальний посібник. Рівне : «Волинські Обереги», 2001. 144 с.
 • Павлов В.І., Борейко В.І., Меліхова Т. Л. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення «Економіка природокористування» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво». Рівне : НУВГП, 2008. 136 с.
 • Павлов В.І., Кравців В. С., Меліхова Т. Л., Миськовець Н. П. Економіка довкілля та природних ресурсів: екологічно чисте виробництво. Інформаційний пакет: Інформаційно-методичні матеріали щодо підготовки магістрів за кваліфікацією «Економічне моделювання екологічних систем". Спеціальність 8.18010017 («Специфічні категорії»). Рівне : НУВГП, 2014. 219 с.
 • Меліхова, Т. Л., Заячківська, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит 2». Рівне : НУВГП, 2011.
 • Меліхова Т.Л. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Оцінка вартості майна та бізнесу». Рівне : НУВГП, 2014.
 • Меліхова, Т. Л. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка регіону». Рівне : НУВГП, 2017.
 • Меліхова, Т. Л., Котик, О. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом». Рівне : НУВГП, 2018.

Наукові праці

За період наукової діяльності надруковано понад 100 праць науково-методичного характеру.

 • Меліхова Т.Л. Фінансово-екологічна безпека великих міст в умовах децентралізації країни: теоретичні аспекти / Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Колективна монографія. Частина 3. Рівне: НУВГП, 2018. 140 с. (Особистий внесок автора П.4.1, С. 101 - 109).
 • Меліхова Т.Л. Урбанизация Украинского Полесья в индустриальную и переходную к постиндустриальной эпохи / Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : Полесский ГУ, 2017. 220 с. (Особистий внесок автора п. 4.3., С. 114-119).
 • Меліхова Т.Л. Економічні реформи в поширені процесу екологізації міст в Україні / Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Колективна монографія. Частина 2. Рівне: НУВГП, 2017. 218 с. (Особистий внесок автора п. 5.1., С. 176-181).
 • Меліхова Т.Л. Теоретичні аспекти екологізації великих міст / Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні.Колективна монографія. Частина 1. Рівне: НУВГП, 2016. 170 с. (Особистий внесок автора п.4.1, С.144-151).
 • Меліхова Т.Л. Урбаністична система і сталий розвиток / Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація. Колективна монографія. Рівне: НУВГП, 2015. 195 с. (Особистий внесок автора П.4.1, С. 146-151).
 • Melikhova T. Investment Climate of the Regional Centers of Ukraine// International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 1 (1) 2018 p. 170-178.
 • Меліхова Т.Л. Інвестиційно-інноваційна політика розвитку великих міст України // Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму : Зб. наук. праць. К., 2018. С. 157-159.
 • Меліхова Т.Л. Великі міста України в індустріальну епоху // Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. 2017. Випуск № 9. С.908-913.
 • Меліхова Т.Л. Роль органів управління у формуванні інвестиційного клімату великих міст // Вісник НУВГП. Серія Економіка. 2017, №2. С. 150-158.
 • Меліхова Т.Л. Урбанізація в Україні в період глобалізації // Збірника наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». 2015. Випуск XХІ, №4. С. 111-118.
 • Меліхова Т.Л. Сутність агломерації в розвитку сучасних великих міст // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія Географія і сучасність. 2012. Випуск 28. C. 23-30.
 • Меліхова Т.Л. Місто як об’єкт природокористування // Збірник наук. праць. «Проблеми раціонального використання природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу регіону». 2011. Випуск ХУІІ. №4. С.193-201.
 • Меліхова Т.Л. Великі міста в системі міст України // Економічна та соціальна географія. 2010. Випуск 61. С.89-96.

Стажування

01.06.-31.08.2018 р. - стажування в Вищій школі управління і адміністрації в Ополі (Польща) за напрямом «Економіка і фінанси».

Громадська робота

З 2005 - 2015 рр. - відповідальний секретар збірника наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». З вересня 2012 року – відповідальна за підготовку магістрів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка довкілля і природних ресурсів».

Відзнаки

Почесна грамота Національного університету водного господарства та природокористування (2014 р.), Грамота Національного університету водного господарства та природокористування (2014 р.)

Участь у професійних об'єднаннях

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Українського географічного товариства.