Люсак Анна Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Люсак Анна Володимирівна

Народилася 23 червня 1982 року в м. Рівне.

У 1999 році закінчила Рівненський обласний ліцей-інтернат педагогічного профілю міста Рівного. В 1999 році вступила до Рівненського державного технічного університету (зараз – Національний університет водного господарства та природокористування) на факультет екології, а в 2000 році вступила на факультет прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Прикладна математика» у 2005 році. Здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра прикладної математики.

З 2005 року по 2006 рік була стажистом-дослідником при кафедрі прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування.

З 2006 року по 2009 рік навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва при кафедрі землеустою, геодезії та геоінформатики в цьому ж навчальному закладі за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Модель урахування інженерно-геологічних умов при формуванні міського землекористування»

З вересня 2009 по серпень 2011 року працювала на посаді асистента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування, а з вересня 2011 року і по даний час працює на посаді старшого викладача тієї ж кафедри.

Основний напрям наукових досліджень – дослідження факторів, що впливають на формування міського землекористування.

Автор понад 15 наукових та науково-методичних праць.

Список наукових праць

1. Розвиток територій населених пунктів та їх забудов в залежності від механічних властивостей інженерних ґрунтів друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. (42). Ч.1. – Рівне, 2008. – С. 388-397.

2. Формування землекористувань в населених пунктах залежно від стану ґрунтів та стійкості споруд на них друк Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2008. – Вип. 1(15). – С. 284-291.

3. Врахування сезонних коливань температури при територіальному плануванні та формуванні землекористувань в населених пунктах друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. 1(45).– Рівне, 2009. – С. 216-225. Кахнич П.Ф.

4. Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуванні землекористувань міста друк Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009.–Вип.1(17). – С. 278-288 Черняга П.Г., Бухальська Т.В.

5. Модель оцінки небезпечних фізико-геологічних процесів на сформованих землекористуваннях в населених пунктах друк Містобудування та територіальне планування. – 2009. – Вип. 32. Черняга П.Г., Бухальська Т.В.

6. Моделювання нейтралізації забруднень стічних вод сміттєспалювальних полігонів приміських зон друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. 3 (39). Ч.2. – Рівне, 2007. – С. 81-92. Кахнич П.Ф.

7. Дослідження впливу промерзання на напружено-деформований стан масиву грунту при формуванні міського землекористування друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. 2 (58). – Рівне, 2012. – С. 227-232.

8. Особливості підготовки фахівців за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи і технології» в Національному університеті водного господарства та природокористування друк „Нова педагогічна думка” №1, ч.1, Рівне, 2013, С. 204-207

9. Бонітування дерново-підзолистих, торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу України та їх якісна оцінка з метою проведення екологічного аудиту і сертифікації земель сільськогосподарського призначення друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. 4(60). – Рівне, 2012. – С. 154-162. Фурман В.М. Михальчук М.А. Рибак В.В.

10. Математичне моделювання поширення забруднень на сільськогосподарських угіддях друк Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Вип. 2(58). – Рівне, 2012. – С. 233-242. Кахнич М.П. Кахнич П.Ф.

Навчально-методичні праці

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Формування землевпорядних документів засобами програмного середовища ГІС" з дисципліни "Геоінформаційні системи і бази даних" студентами напряму підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» 076-134 2010 Р.М. Янчук

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи системного аналізу" студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. Частина 1. Складання та форми опису систем 076-140 2011 А.М. Кундрат

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Аналіз і моделювання в ГІС" студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. Частина 1. 076-141 2011 А.М. Кундрат

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи системного аналізу" студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. Частина 2. Застосування методів системного аналізу в умовах прийняття рішень 076-142 2011 А.М. Кундра

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Аналіз і моделювання в ГІС" студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. Частина 2. 076-143 2011 А.М.Кундрат

E-mail

lyusak@mail.ru

a.v.liusak@nuwm.edu.ua