Лазаришина Інна Дмитрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Лазаришина Інна Дмитрівна

Закінчила у 1982 році Український інститут інженерів водного господарства (диплом з відзнакою за спеціальністю 1744 «Економіка та організація водного господарства», кваліфікація — інженер-економіст). Трудову діяльність розпочала з посади старшого лаборанта кафедри економіки водного господарства (1982 р.). У 1984–1987 роках навчалася в цільовій аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка. Достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю (1987). З 1988 року продовжує працювати в УІІВГ на посадах: асистента, старшого викладача (до 1993 року), доцента (до 2006 року). З 1995 року — завідувач кафедри обліку та аудиту. З 1995 по 2001 рік – декан спецфакультету УІІВГ за сумісництвом. Є співавтором трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України (2001 та 2004 років), автором трьох одноосібних та однієї колективної монографії. У 2006 році у Тернопільському національному економічному університеті захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Економічний аналіз: теорія, методологія, практика». Доктор економічних наук, професор.

Основні дисципліни

Організація і методика економічного аналізу, фінансовий менеджмент, стратегічний аналіз, фінансовий аналіз, управлінський облік, бухгалтерський облік.

Нагороди

Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Державного комітету України по водному господарству, Почесною грамотою Фонду сприяння місцевому самоврядуванню при Президентові України, Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації. Переможець конкурсу НУВГП «Людина року» 2000, 2004 та 2006 років.

Наукові праці

  • 1. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі. Навчальний посібник. - К.: ВД „ Професіонал ”, 2004.– 480с. (у співавторстві)
  • 2. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. Монографія. — Рівне: НУВГП, 2005. — 369 с.
  • 3. Conceptual Evaluation of Utility Theory in Аccounting/ General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency/ Edited by Ireneus Gorowski. Kozminski Business School. — Warsaw, 2008.— 483р. — Рр.67-71
  • 4. Ризики внутрішнього та зовнішнього середовищ економічного аналізу/ Економічні ризики: фінансово – обліково – аналітичний аспекти: монографія /за ред. д.е.н., проф. З.В. Гуцайлюка. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 200 с. – С.107 - 114