Кібукевич Олена Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кібукевич Олена Миколаївна

Народилася 1 квітня 1984 р. у м. Рівне.

У 2006 році закінчила з відзнакою факультет землеустрою та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр" і здобула кваліфікацію магістра із землевпорядкування та кадастру.

З 2006 року працювала в університеті на посадах: інженера галузевої науково-дослідної лабораторії геодинаміки та геоінформатики, асистента кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики НУВГП.

З 2009 року по 2011 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю “Кадастр та моніторинг земель”. Тема дисертаційного дослідження: “Формування територій оптимальних землекористувань в умовах стабілізації ринкових відносин (на прикладі Рівненської області)”.

З 2011 року по 2013 рік – асистент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики НУВГП.

З квітня 2013 року – асистент кафедри землеустрою та кадастру НУВГП.

В 2010 році отримала Сертифікат про закінчення навчання за програмою “Якість навчального процесу в ЄКТС”. Місце отримання – Національний університет водного господарства та природокористування.

Наукові інтереси: моделювання сільськогосподарських землекористувань, формування й розвиток територій суб’єктів аграрного господарювання.

Має 11 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

 • Кібукевич О. М. Деякі аспекти ведення землеустрою на меліорованих землях в умовах реформування земельних відносин / О. М. Кібукевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 278 –285;
 • Корнілов Л. В. Ієрархічні територіальні структури як основа сучасного землеустрою / Л. В. Корнілов, О. М. Кібукевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2010. – Вип. 1 (49). – С. 237-244;
 • Корнілов Л. В. Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування / Л. В. Корнілов, О. М. Кібукевич, Р. Б. Шульган // Сучасні досягнення геодезичної науки й виробництва : зб. наук. пр. – Л., 2010. – № 1 (19). – с. 300-305;
 • Алгоритм автоматизації природно-сільськогосподарського районування / Б. Д. Бачишин, Л. В. Корнілов, О. М. Кібукевич, Р. Б. Шульган // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2010. – Вип. 3 (51). – С. 194 –200;
 • Кібукевич О.М. Інтеграційні процеси в сільському господарстві як основа формування нових територіальних структур / О. М. Кібукевич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. – Л., 2011. – Вип. І (21). – С. 252-254;
 • Уточнення меж природно-сільськогосподарських районів на основі теорії нечітких множин / Бачишин Б. Д., Корнілов Л. В., Кібукевич О. М., Шульган Р. Б. // Вісник геодезії і картографії. – К., 2011. – № 3. – С. 32-36;
 • Грицюк П. М. Модель оптимізації структури посівів сільськогосподарських культур на території Рівненської області / П. М. Грицюк, Л. В. Корнілов, О. М. Кібукевич // Містобудування і територіальне планування: наук.-техн. зб. – К., 2011. – Вип. 42. – С. 83–90;
 • Кібукевич О. М. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь у проектах землеустрою / Л. В. Корнілов, О. М. Кібукевич // Сучасні досягнення геодезичної науки й виробництва: зб. наук. пр. – Л., 2012. – № 1 (23). – с. 306-309;
 • Кібукевич О. М. Впровадження ГІС в управлінні сільськогосподарськими територіями / О. М. Кібукевич // Розвиток національних економік в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25 – 27 жовт. 2012 р.: зб. тез доп. – Рівне, 2012.

Навчально-методичні праці

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Землевпорядне проектування"студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М./ – Рівне: НУВГП. – 2012. – 24 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни "Землевпорядне проектування"студентами напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання / Корнілов Л.В., Кібукевич О.М., Трохимець С.М./ – Рівне: НУВГП. – 2013. – 36 с.

E-mail

lenadey@ukr.net

o.m.kibukevich@nuwm.edu.ua