Кузнєцова Олена Тимофіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кузнєцова Олена Тимофіївна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Народилася 23 вересня 1963 року в м. Мари, Туркменістан в родині військовослужбовця.

У 1984 році успішно закінчила Узбецький державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання-тренера з легкої атлетики. Розпочала трудову діяльність в Узбецькому інституті народного господарства (м. Ташкент) на посаді викладача кафедри фізичного виховання.

2000–2010 рр. – заступник директора, зав. відділом з виховної роботи Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, викладала дисципліну «Фізичне виховання» на кафедрі даного ВНЗ.

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості» зі спеціальності «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» в спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури.

В 2010 році здобула другу вищу освіту – ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ (спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст). У 2010 р. присвоєно вчене звання «доцент» кафедри фізичної та тактико-спеціальної підготовки.

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фізичного виховання НУВГП.

Має більше 120 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники (навчальний посібник «Оздоровче тренування студентів» рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів), участь в наукових монографіях, одна з яких видана у Польщі. Результати наукової роботи Кузнєцової О.Т. впроваджуються в навчальний процес при проведенні лекційних, практичних та самостійних занять.

Сфера наукових інтересів – вивчення рівня здоров’я та фізичної підготовленості студентів.

За багаторічну сумлінну роботу в системі освіти, популяризацію здорового способу життя у студентському середовищі, активну позицію щодо розвитку фізичної культури і спорту серед студентської молоді нагороджена в 2006 році Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, в 2007 році – Почесною грамотою Рівненського обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 10 жовтня 2008 року на честь 10-річчя Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет» нагороджена знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Виховує доньку 1985 року народження.

Наукові праці

Посилання

Бібліометричний профіль Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=wtmSsuAAAAAJ&hl=uk Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079398

Монографії

 • Кузнєцова О.Т. Проектування моделі методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів / О.Т. Кузнєцова // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 412 с. – C. 350–371. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, протокол № 1 від 21.09.2017 року
 • Кузнєцова Олена. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців в освітньому середовищі вищого навчального закладу / Олена Кузнєцова, Богдан Зубрицький, Юрій Кособуцький, Петро Шолопак // Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp. 380; р. 314–320. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/Monografia_2017_2.pdf
 • Кузнєцова О.Т. Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів : теорія, методика, практика : [монографія] / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 416 с. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування, протокол № 10 від 27 грудня 2017 року

Участь в конференціях

2012–2015

 1. Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти : ХІ Міжнародна науково-методична конференція (Рівне, 15–16 листопада 2012 р., очна).
 2. Фізична культура, спорт та здоров’я : ХІІ Міжнародна науково-практична конференція (Харків, 6–7 грудня 2012 р., очна).
 3. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Суми, 18–19 квітня 2013 р., заочна).
 4. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту : VІ Міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 24–25 жовтня 2013 р., заочна).
 5. Проблеми формування здорового способу життя молоді : VIII (ІV) Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 28–29 листопада 2013 р., очна).
 6. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини : І Міжнародна науково-практична конференція (Рівне, 11–12 лютого 2014 р., очна).
 7. Молода спортивна наука України : ХVІІІ Міжнародна наукова конференція (Львів, 27–29 березня 2014 р., заочна).
 8. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : ХІV Міжнародна науково-практична конференція (Суми, 24–25 квітня 2014 р., заочна).
 9. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : XXIV Mеждународная научно-практическая конференция (Россия, Коломна, 26–28 сентября 2014 г., заочна).
 10. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи» : І Всеукраїнська науково-практична конференція (Житомир, 4–5 грудня 2014 р., очна).
 11. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту : VІ Міжнародна науково-методична конференція (Київ, 19–20 березня 2015 р., очна).
 12. Молода спортивна наука України : ХІХ Міжнародна наукова конференція (Львів, 26–28 березня 2015 р., очна).
 13. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : VI Міжнародна науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» (Луцьк-Світязь, 24–26 вересня 2015 р., очна).
 14. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту : VІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 15–16 жовтня 2015 р., заочна).

2016–2018

 1. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту : VІІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 24–25 березня 2016 р., очна).
 2. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире XXVI Mеждународная научно-практическая конференция (Коломна, 23–25 сентября 2016 г., заочная).
 3. Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту : ІХ Міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 13–14 жовтня 2016 р., заочна).
 4. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : ХІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 24–26 листопада 2016 р., заочна).
 5. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту : VІІI Міжнародна науково-методична конференція (Київ, 23–24 березня 2017 р., очна).
 6. Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 4–5 травня 2017 р., очна).
 7. Здоровье для всех : VII Международная научно-практическая конференция (Республика Беларусь, Пинск, 18–19 мая 2017 р., очна).
 8. Фізична активність і якість життя людини : І Міжнародна науково-практична конференція (Луцьк-Світязь, 14–16 червня 2017 р., заочна).
 9. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды : XII Международная научно-практическая конференция (Республика Беларусь, Гомель, 5–6 октября 2017 г., очна).
 10. Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры и спорта школьников и учащейся молодежи : IV Международная научно-практическая конференция (Республика Беларусь, Брест, 26–27 октября 2017 г., заочна).
 11. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту : IX Міжнародна науково-методична конференція (Київ, 22–23 березня 2018 р., очна).
 12. Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини : ІV Міжнародна науково-практична конференція (Чернігів, 26 квітня 2018 р., заочна).

Підвищення кваліфікації

 1. Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ). Свідоцтво № 68 від 27.03.1993 р.
 2. ПВНЗ "Європейський університет" (м. Київ). Диплом про перепідготовку 12 ДСК № 206508 від 18 червня 2010 р.
 3. Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ). Свідоцтво 12СПК № 980475 від 08.11.2013 р.
 4. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном». 21.03.2013 р.- 30.05.2013 р. Наказ в.о. ректора НУВГП № 131 від 06 березня 2013 р.
 5. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця». 21.03.2017 р.- 31.05.2017 р. Наказ ректора НУВГП №150 від 17.03.2017 р. Сертифікат № 282.
 6. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця». 23.10.2017 р.- 15.11.2017 р. Наказ ректора НУВГП №589 від 25.10.2017 р. Сертифікат № 314.
 7. Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ). Свідоцтво 12СС 02928433/049196-18 від 11.06.2018 р.

Навчально-методичні праці

2018 рік

 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Фізичне виховання» та спецкурсу «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів» для студентів природничо-аграрної групи спеціальностей / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2018. – 32 с. (09-02-17)

2017 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, Ю.Ф. Кособуцький, О.С. Григорович. – Рівне : НУВГП, 2017. – 43 с. (09-02-12)
 2. Оздоровчі засоби у професійно-прикладній фізичній підготовці студентів комунікативної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, В.Ф. Пінчук, А.М. Пасевич, В.М. Кисіль. – Рівне : НУВГП, 2017. – 33 с. (09-02-21)

2016 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інженерно-технічних спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 30 с. (09–02–11)
 2. Методичні рекомендації до використання у процесі фізичного виховання інформаційної бази даних рівнів соматичного здоров’я студентів денної форми навчання / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 26 с. (09–02–08)

2015 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми Test-II для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». – Рівне : НУВГП, 2015. – 24 с. (09-02-04)

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми студентами спецмедгруп та звільненими за станом здоров’я від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 28 с. (09–02–01)

2013 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування. Тестові завдання для модульного контролю : Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2013. – 116 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів всіх напрямів підготовки / О. В. Сотник, О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2013. – 28 с.

2010 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування студентів : Навч. посіб. – К. : Вид-во Європейського університету. – 2010. – 310 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ).