Кузнєцова Олена Тимофіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кузнєцова Олена Тимофіївна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Народилася 23 вересня 1963 року в м. Мари, Туркменістан в родині військовослужбовця.

У 1984 році успішно закінчила Узбецький державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт», отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання-тренера з легкої атлетики. Розпочала трудову діяльність в Узбецькому інституті народного господарства (м. Ташкент) на посаді викладача кафедри фізичного виховання.

2000–2010 рр. – заступник директора, зав. відділом з виховної роботи Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет», доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, викладала дисципліну «Фізичне виховання» на кафедрі даного ВНЗ.

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізична і розумова працездатність студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості» зі спеціальності «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» в спеціалізованій вченій раді Львівського державного інституту фізичної культури.

В 2010 році здобула другу вищу освіту – ПВНЗ «Європейський університет» м. Київ (спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст). У 2010 р. присвоєно вчене звання «доцент» кафедри фізичної та тактико-спеціальної підготовки.

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри фізичного виховання НУВГП.

Має більше 120 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники (навчальний посібник «Оздоровче тренування студентів» рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів), участь в наукових монографіях, одна з яких видана у Польщі. Результати наукової роботи Кузнєцової О.Т. впроваджуються в навчальний процес при проведенні лекційних, практичних та самостійних занять.

Сфера наукових інтересів – вивчення рівня здоров’я та фізичної підготовленості студентів.

За багаторічну сумлінну роботу в системі освіти, популяризацію здорового способу життя у студентському середовищі, активну позицію щодо розвитку фізичної культури і спорту серед студентської молоді нагороджена в 2006 році Почесною грамотою Управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, в 2007 році – Почесною грамотою Рівненського обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 10 жовтня 2008 року на честь 10-річчя Рівненської філії ПВНЗ «Європейський університет» нагороджена знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Виховує доньку 1985 року народження.

Посилання

Бібліометричний профіль Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=wtmSsuAAAAAJ&hl=uk Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0079398

Підвищення кваліфікації

 1. Національний університет фізичного виховання та спорту України (м. Київ). Свідоцтво № 68 від 27.03.1993 р.
 2. Національний університет фізичного виховання та спорту України (м. Київ). Свідоцтво 12СПК № 980475 від 08.11.2013 р.
 3. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном». 21.03.2013 р.- 30.05.2013 р. Наказ в.о. ректора НУВГП № 131 від 06 березня 2013 р.
 4. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця». 21.03.2017 р.- 31.05.2017 р. Наказ ректора НУВГП №150 від 17.03.2017 р. Сертифікат № 282.
 5. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Школа-семінар «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця». 23.10.2017 р.- 15.11.2017 р. Наказ ректора НУВГП №589 від 25.10.2017 р. Сертифікат № 314.

Навчально-методичні праці

2018 рік

 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Фізичне виховання» та спецкурсу «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів» для студентів природничо-аграрної групи спеціальностей / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2018. – 32 с. (09-02-17)

2017 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, Ю.Ф. Кособуцький, О.С. Григорович. – Рівне : НУВГП, 2017. – 43 с. (09-02-12)
 2. Оздоровчі засоби у професійно-прикладній фізичній підготовці студентів комунікативної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, В.Ф. Пінчук, А.М. Пасевич, В.М. Кисіль. – Рівне : НУВГП, 2017. – 33 с. (09-02-21)

2016 рік

 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інженерно-технічних спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 30 с. (09–02–11)
 2. Методичні рекомендації до використання у процесі фізичного виховання інформаційної бази даних рівнів соматичного здоров’я студентів денної форми навчання / О.Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2016. – 26 с. (09–02–08)

2015 рік

 1. Кузнєцова О.Т. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми Test-II для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». – Рівне : НУВГП, 2015. – 24 с. (09-02-04)

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми студентами спецмедгруп та звільненими за станом здоров’я від практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання» / О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2014. – 28 с. (09–02–01)

2013 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування. Тестові завдання для модульного контролю : Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2013. – 116 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів всіх напрямів підготовки / О. В. Сотник, О. Т. Кузнєцова. – Рівне : НУВГП, 2013. – 28 с.

2010 рік

 1. Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування студентів : Навч. посіб. – К. : Вид-во Європейського університету. – 2010. – 310 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ).