Кузло Наталія Миколаївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Освіта

Кузло Наталія Миколаївна

2004-2009 – навчалася у Національному авіаційному університеті та отримала кваліфікацію «перекладача, викладача англійської мови вищого навчального закладу».

Професійний шлях

З 2009 – асистент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства і природокористування Автор понад 15 наукових та методичних праць. Автор дистанційного курсу "Англійська мова" для студентів будівельних спеціальностей. Науково-педагогічний стаж в НУВГП - 4 роки.

Основні дисципліни

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням /англійська/
 • Ділова іноземна мова /англійська/
 • Розмовна іноземна мова /англійська/

Сфера наукових інтересів

Методика навчання іноземних мов у технічних внз, інтегроване навчання.

Список наукових праць 2014 року

 • 1. Биркун Л.В., Кузло Н.М. / Л.В. Биркун, Н.М. Кузло / Сучасні тенденції розуміння змісту іншомовної лінгвістичної компетенції / Нова педагогічна думка: Зб. наук. праць. – Рівне: РОПІПО, 2014 – 1(77). – С. 60-64
 • 2.Кузло Н.М / Н.М. Кузло / Система вправ на формування англомовної лінгвістичної компетенції у студентів будівельних спеціальностей відповідно до підготовчого етапу розробки проекту: Зб. наук. праць. – № 49. – К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2014. – С. 117-125
 • 3.Кузло Н.М. Комплекс вправ нульового рівня для формування англомовної лінгвістичної компетенції в студентів будівельних спеціальностей/ Н.М. Кузло // Психологічні та педагогічні науки у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9 травня 2014. – Київ, 2014. – С. 36-39
 • 4. Кузло Н.М. Навчання читання будівельно-технічних зображень англійською мовою майбутніх інженерів-будівельників // Фактори розвитку педагогічних і психологічних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 вересня 2014. – Харків, 2014. – С. 20-22
 • 5. Кузло Н.М. Формування англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей в контексті будівельного дискурсу / Н.М. Кузло // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, м. Львів, 28 лютого-1березня 2014. – Львів, 2014. – С. 88-91

Список наукових праць 2013 року

 • 6.Кузло Н.М. Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції майбутніх інженерів-будівельників/ Н.М. Кузло / Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць. – № 47. – К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2013. – С. 113-119
 • 7. Кузло Н.М. Знання про англомовний будівельний дискурс як зміст іншомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей / Н.М. Кузло // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 7-8 червня 2013. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 57-59

Список наукових праць 2012 року

 • 8. Кузло Н.М. Аналіз специфіки відбору вправ для формування орфографічної та семантичної компетенції студентів будівельних спеціальностей / Н.М. Кузло / Теоретичні питання освіти, культури та виховання: Зб. наук. праць. – № 45. – К.: Київський національний лінгвістичний університет, 2012. – С. 93-98
 • 9.Кузло Н.М. Аналіз відбору вправ для формування семантичної компетенції студентів будівельних спеціальностей/ Н.М. Кузло // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 77-79
 • 10. Кузло Н.М. Особливості аналізу вправ для формування семантичної компетенції для студентів будівельних спеціальностей / Н.М. Кузло // Знання. Освіта. Освіченість: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 27-29 вересня 2012. – Вінниця, 2012. – С. 55-58
 • 11. Биркун Л.В., Кузло Н.М. До питання про визначення іншомовної лінгвістичної компетенції / Л.В. Биркун, Н.М. Кузло // Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2012. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 42-46
 • 12. Кузло Н.М Знання як зміст англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей / Н.М. Кузло // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 6 грудня 2012. – Рівне , 2012. – С. 263-265

Список наукових праць 2011 року

 • 13. Биркун Л.В., Кузло Н.М. Аналіз навчальних видань з точки зору сучасної методики формування англомовної лінгвістичної компетенції / Н.М. Кузло, Л.В. Биркун / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 92. – Ч.: Чернігівський національний педагогічний університет, 2011. – С. 37-47
 • 14. Кузло Н.М. Система вправ навчально-методичного комплексу з англійської мови для студентів напряму підготовки будівництво / Н.М. Кузло / Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Р.: Рівненський державний гуманітарний університет, 2011. – С. 70-73

Список наукових праць 2010 року

 • 15. Кузло Н.М. Особливості перекладу термінів освітньої галузі / Н.М. Кузло / Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Р.: Рівненський державний гуманітарний університет, 2010. – С. 121-126

Список наукових праць 2009 року

 • 16. Кузло Н.М., Хвесик Ю. М. Непрямі мовленнєві акти в англійській мові / Н.М. Кузло, Ю. М. Хвесик / Вісник національного університету водного господарства: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (51), – Р.: Національний університет водного господарства та природокористування, 2009. – С.61-70
 • 17. Кузло Н.М., Луньова А.В. Особливості розвитку та застосування сленгу в англійській мові / Н.М. Кузло, А.В. Луньова / Вісник національного університету водного господарства: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (51), – Р.: Національний університет водного господарства та природокористування, 2009. – С.70-75
 • 18. Кузло Н.М. Особливості перекладу інтернаціональних слів у науково-технічних текстах / Н.М. Кузло / Вісник національного університету водного господарства: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (51), – Р.: Національний університет водного господарства та природокористування, 2009. – С.48-55