Криницька Марія Василівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Криницька Марія Василівна

Народилася 16 квітня 1962 р. в с. Дермань-1, Здолбунівського р-ну, Рівненської обл.

Навчання і трудова діяльність

Закінчила Устенську середню школу (нині Дерманська гімназія). 1979-1984 рр. – студентка геологічного факультету Львівського держуніверситету ім. Івана Франка, кваліфікація інженер-геохімік за спеціальністю геохімія.

Після закінчення університету у 1984р., з перервами, працювала до 2012р. в Рівненській геологічній експедиції ПДРГП ,,Північгеологія” на посаді геолога ІІ категорії, І категорії та провідного геолога.

2007-2011 рр. – аспірантка (заочна форма навчання) геологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

2007 р. – навчання на курсах в інституті професійного розвитку ,,Надра” (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 408976, тема: ,,Методи літології та палеогеографії при ГЗР”).

З 2013 р. по теперішній час – викладацька діяльність у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) на посаді ст. викладача кафедри інженерної геології та гідрогеології.

З 2013 р. по теперішній час – співпраця за цивільно-правовою угодою у Рівненській геологічній експедиції (з 2015 р. – у Рівненській комплексній геологічній партії) ДП ,,Українська геологічна компанія”.


Наукова робота

Напрямок наукових досліджень: геологічне вивчення об’єктів природо-заповідного фонду Рівненщини, дослідження умов утворення покладів бурштину та поширення бурштиновміщуючих відкладів.

Кандидатська дисертація: ,,Літолого-фаціальні умови накопичення покладів бурштину в межах північно-західного схилу Українського щита” захищена у 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 162. 04 Інституту геологічних наук НАН України.

За внесок у розвиток геології відзначена Почесними грамотами ВГО ,,Північукргеологія” Державного комітету України по геології і використанню надр (1986 р.), ПДРГП ,,Північгеологія” Державної геологічної служби України (2003 р.) та нагороджена відомчою відзнакою Державної служби геології та надр України - медаллю В.І. Лучицького (2012 р.).часть в 1984-1988 рр. у проектах з геологічного вивчення надр по пошуках будівельних матеріалів (Рівненська геологорозвідувальна експедиція ВГО ,,Північукргеологія” Державного комітету України по геології і використанню надр).

Участь в 2001-2002 рр. у проекті з геологічного вивчення надр по пошуках каменесамоцвітної сировини на території діяльності ПДРГП ,,Північгеологія” (Рівненська геологічна експедиція ПДРГП ,,Північгеологія” Державної геологічної служби України).

Участь в 2003-2004 рр. у проекті по ревізії геологічних пам’яток України (Рівненська геологічна експедиція ПДРГП ,,Північгеологія” Державної геологічної служби України).

Участь в 2004-2007 рр. у розробках (відповідальний виконавець) ,,Методичних рекомендацій з пошуків та перспективної оцінки родовищ скам’янілого дерева та рисунчастого кременю”, ,,Методичних рекомендацій з пошуків та перспективної оцінки родовищ бурштину при регіональних геологічних дослідженнях”, ,,Методичних рекомендацій з пошуків та перспективної оцінки родовищ яшм та роговиків” (Рівненська геологічна експедиція ПДРГП ,,Північгеологія” Державної геологічної служби України).

Участь з 2013 р. у проекті з геологічного вивчення надр по геолого-прогнозному картуванні масштабу 1:200 000 західної частини Прип’ятського бурштиноносного району (Рівненська комплексна геологічна партія ДП ,,Українська геологічна компанія” Державної служби геології та надр України).

Автор більше 30 наукових праць.

Участь у довідникових виданнях

1. Волненко С.О., Криницька М.В. Волинська область. Рівненська область. / Геологічні пам'ятки України. У 3 т. // за ред. В.І. Калініна, Д.С. Гурського, І.В. Антакової. – К.: ДІА, 2006. – Т.1. – 320 с.

2. Природно-заповідний фонд Рівненської області [у співавторстві] / за ред. Ю.М. Грищенка. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с.

3. Мельничук В.Г., Криницька М.В. Бурштин Полісся. - Рівне : НУВГП, 2018ю - 236 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14531

Контакти

Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Д. Галицького 9а, кв. 255

Телефони: моб. 0963076608

E-mail: m.v.krynytska@nuwm.edu.ua