Кособуцький Юрій Федорович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кособуцький Юрій Федорович

Народився 25 квітня 1980 року в м. Рівне.

У 2003 році закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С.Дем’янчука за спеціальністю «Спеціаліст з фізичної реабілітації та викладач фізичного виховання».

Протягом 2003-2010 рр. працював на посаді викладача фізичного виховання в Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування.

З 2010 року працює асистентом кафедри фізичного виховання НУВГП. Тренер збірної команди університету з міні-футболу.

Одружений, виховує сина.

Навчально-методичні праці

2018 рік

  1. Методичні рекомендації: до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Міні футбол. Тактичні дії в нападі / Кособуцький Ю.Ф., Григорович О.С., Пасевич А.М. – Рівне: НУВГП, 2018. – 33 с. (09-02-24)

2017 рік

  1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання» / О.Т. Кузнєцова, Ю.Ф. Кособуцький, О.С. Григорович. – Рівне : НУВГП, 2017. – 43 с. (09-02-12)

2011 рік

  1. Пасевич А. М. Футбол : навч.-метод. посіб / А. М. Пасевич, О. С. Григорович, Ю. Ф. Кособуцький – Рівне : НУВГП , 2011. – 106 с.

Наукові праці

2017 рік

  1. Kuznetsova О. Forming and development of health-preserving competence of future specialists is in educational space of institute of higher/ Olena Kuznetsova, Bogdan Zubrytskyi, Yuri Kosobutskyі, Petro Sholopak // Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp. 380; р. 314–320. ISBN 978-83-62683-95-6
  2. Кособуцький Ф.Т. Самоконтроль у фізичному вихованні студентів / Ф.Т. Кособуцький, Ю.Ф. Кособуцький, В.М. Кисіль // Технології навчання : науково-методичний збірник (в електронному вигляді). – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 16. – С. 26–35.

2015 рік

  1. Годлевский П.М. Механізм функціонування фізичного виховання ВНЗ. Фізичне виховання і спорт. // Зб. наук. праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. / П.М. Годлевский, В.Ф. Пінчук, О.С. Григорович, І.В. Демчук, О.П. Підгурська, Ю.Ф. Кособуцький. Випуск 17. / Луцьк: Вежа, 2015. С. 24–28. (фахове видання)

2013 рік

  1. Пасевич А. М. Спартакіада «Здоров’я» як запорука якісної професійної діяльності працівників вищого навчального закладу / А. М. Пасевич, Ю. Ф. Кособуцький, О. Т. Кузнєцова // «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів» - [Матер. ХІІІ Міжнар. наук.-пр. конф. молод. учених (18–19 квітня 2013 р.)]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Т. 1. – С. 166–171.