Користувач:Тетяна Вікторівна Гамма

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Gamma.jpg

З 1994 р. по 1999 р. навчалась на факультеті природничих наук Сімферопольського державного університету ім. Фрунзе, спеціальність «Біолог. Викладач біології і хімії», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». З 1999 р. по 2000 р. працювала на посаді викладача біології в середній школі №3 м. Сімферополя. З 1999 р. по 2002 р. навчалася на денному відділенні аспірантури кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. З 2001 р. по 2010 р. працювала молодшим науковим співробітником кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, згодом науковим співробітником. В 2006 р. захистила дисертацію «Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. і поведінку щурів» на здобуття наукового ступеня «кандидат наук» за спеціальністю 03.00.13 «Фзіологія людини і тварин». З 2007 р. по 2013 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри фізіології людини і тварин і біофізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, згодом на посаді доцента. В 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

Основні публікації за останні 5 років:

1. Черетаев И.В. Влияние сверхмалых концентраций бензимидазола на поведение крыс в тесте Порсолта в норме и на фоне активации дофаминергической системы юмексом // И.И. Коренюк, Т.В. Гамма, Д.Р. Хусаинов / Ученые записки Таврического национального университета, Серия «Биология, химия», Т.27 (66). – 2014. – С.93-99.

2. Черетаев И.В., Коренюк И.И., Хусаинов Д.Р., Гамма Т.В., Колотилова О.И., Ноздрачёв А.Д. АТФ-зависимые и кальциевые механизмы влияния салицилатов на электрические потенциалы нейронов моллюска Helix albescens // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2015. – Т. 101, № 3. – С. 326-336. (SCOPUS, SJR 2015 0.144) PMID: 26016326 http://europepmc.org/abstract/med/26016326

3. Cheretaev I.V., Korenyuk I.I., Khusainov D.R., Gamma T.V., Kolotilova O.I., Nozdrachev A.D. ATP-dependent And Calcium Mechanisms of the Effects of Salicylates on Electrical Potentials in Neurons in the Mollusk Helix Albescens // Neuroscience and behavioral physiology. – 2016. – Vol. 46, Iss. 6. – P. 644–651. (SCOPUS, SJR 2015 0.119) DOI:10.1007/s11055-016-0291-0 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11055-016-0291-0.

4. Григус І.М. Концептуальні основи фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень// П.С. Подоляка, Т.В. Гамма, І.С. Подолянчук, Л.О. Зарічанська, Т.В. Кучер / Здобутки клінічної і експериментальної медицини, №3. – 2019. – С. 170-176.


Монографія: Нейротропные эффекты химических соединений различных классов и возможные механизмы их действия / [И.И. Коренюк, Т.В. Гамма, Д Р. Хусаинов и др.] – Симферополь: ДИАЙПИ, 2012. – 182 с.