Кирикович Віктор Дмитрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
КИРИКОВИЧ Віктор Дмитрович

Біографія

Народився 4 листопада 1979 р в Рівненській області, Зарічненському районі, с. Привітівка.

Закінчив Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні дорожні, меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію інженера-механіка в 2002 р. З вересня 2002 р. по жовтень 2003 р. працював стажистом-дослідником на кафедрі будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання.

З жовтня 2003 р. по жовтень 2006 р. – аспірант Національного університету водного господарства та природокористування. З вересня 2006 р. по серпень 2010 р. асистент кафедри БДММіО. З вересня 2010 р. працює старшим викладачем кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання. В 2012 присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт. З 2015 року доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання. З 2016 р. - директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання

2014-2015 р. - приймав безпосередню участь в бойових діях в АТО.

Працює за науковим напрямом – землерийне машинобудування (розробка ґрунту у водному середовищі)

Наукові праці


1. Романовський О.Л., Кирикович В.Д. / Дослідження флотаційних властивостей бурштину // Вісник УДВГП.- Зб. наук. пр., випуск 2 (26). Рівне 2004, с. 323-328.
2. Кравець С.В., Романовський О.Л., Кирикович В.Д. / Визначення параметрів стружки землерийної машини для добування корисних копалин // Вісник НУВГП.- Ч.1, Вип. 4 (32), Рівне: НУВГП, 2005.- с.- 176-183.
3. Кравець С.В., Романовський О.Л., Нікітін В.Г., Кирикович В.Д. / Робочий орган землерийної машини для добування корисних копалин // Патент на винахід України № 2003054138 від 15.06.2005р.
4. Романовський О.Л., Кирикович В.Д., Крижовець І.М. / Дослідження форми і енергетичних показників змішувальної поверхні гідрофрезерного витягача бурштину з родовища // Вісник НУВГП.- Ч.2, Вип. 2 (34), Рівне: НУВГП, 2006.- с.- 126 – 131.
5. Кирикович В.Д. / Дослідження оптимальної структури робочого процесу добування бурштину гідрофрезою // Вісник НУВГП.- Ч.3, Вип. 4 (40), Рівне: НУВГП, 2007.- с.- 120 – 125.
6. Кравець С.В., Романовський О.Л., Кирикович В.Д., Музичук І.М. / Вплив гідростатичного тиску на критичну глибину при комбінованому поярусному різанні ґрунту // Вісник НУВГП.- Ч.3, Вип. 3 (39), Рівне: НУВГП, 2007.- с.- 236 – 243.
7. Кравець С.В., Кирикович В.Д., Блажієвський В.С. / Визначення критичної глибини різання при напівблокованому різанні ґрунту // Вісник НУВГП.- Ч.3, Вип. 3 (39), Рівне: НУВГП, 2007.- с.- 220 – 225.
8. Кирикович В.Д., Качмар А.В. / Гідрофрезерний витягач бурштину з вібропідбирачем // НУВГП, Матеріали студентської наукової конференції. Вип. 2 Рівне 2007. – с. 201-202.
9. Кравец С.В., Романовский А.Л., Кирикович В.Д., Шварапа С.С. / Определение критической глубины резания при комбинированом резании грунтов гидрофрезой // Строительные и дорожные машины. – 2010. - №5 – с. 47-49.
10. Кравец С.В., Романовский А.Л., Кирикович В.Д., Шварапа С.С. / Определение критической глубины резания при комбинированом резании грунтов гидрофрезой // Сборник научных трудов СТРОИТЕЛЬСТВО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, Выпуск №57, Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2010. – с. 57-61.
11. Кравец С.В., Романовский А.Л., Кирикович В.Д., Нечидюк А.А. / Сили і параметри фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі // Сборник научных трудов СТРОИТЕЛЬСТВО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, Выпуск №63, Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2011. – с. 79-84.
12. Кирикович В.Д. / Підвищення ефективності фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі // Авторефера. Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2012. - 20 с.
13. Сиротинський О.А., Форсюк С.Л., Кирикович В.Д., Гнатюк Д.Ю., Серілко Д.Л., Заєць В.В. / Пристрій для очищення дренажних трубопроводів // Патент на корисну модель України № 83905 від 10.10.2013р.
14. Кирикович В.Д. / Експериментальне дослідження процесу суспензування грунту фрезою у водному середовищі // Вісник НУВГП.- Вип. 1 (61), Рівне: НУВГП, 2013.- с.- 166 – 171.
15. Кирикович В.Д. / Розрахунок параметрів і енергетичних показників фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі // Вісник НУВГП.-, Вип. 3 (63), Рівне: НУВГП, 2013.- с.- 236 – 243.
16. Кирикович В.Д., Нікітін В.Г. / Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному різанні грунту // Вісник НУВГП.-, Вип. 4 (64), Рівне: НУВГП, 2013.- с.- 305 – 311.
17. Голотюк М.В., Кирикович В.Д., Гоч М.В. / Динамічні навантаження в пружній системі відвалу планувальника // Вісник НУВГП.-, Вип. 4 (68), Рівне: НУВГП, 2014.- с.- 313 – 319.
18. Романовський О.Л, Карплюк В.Р., Кирикович В.Д. / Віброснаряд для спорудження «Стін в грунті» // Вісник НУВГП.-, Вип. 2 (70), Рівне: НУВГП, 2015.- с.- 222 – 227.
19. Кирикович, В. Д. Козяр, В. О. Форсюк, С. Л. Макарчук, О. В. Дослідження фізики процесу розробки грунтуфрезерним робочим органом у водному середовищі // Вісник НУВГП.-, Вип. 3 (75), Рівне: НУВГП, 2016.- с.- 284 – 290.
20. Кирилюк І.В., Макарчук О.В. Кирикович В.Д. Дослідження енергетичних параметрів автогрейдера // Вісник НУВГП. -, Вип. 4 (76), Рівне: НУВГП, 2016.- с.- 305 - 311.
21. Козяр В.О., Кирикович В.Д., Форсюк С.Л. / Особливості розташування торфових родовищ України залежно від геолого-геморфологічних умов // Вісті Донецького гірничого інституту.-, Вип. 1 (40), Рівне: НУВГП, 2017.- с.- 151 – 157.
22. Кирикович В.Д., Козяр В.О., Форсюк С.Л., Лук'янчук О.П. / Робочий орган розпушувача для внесення меліорантів // Патент на корисну модель України №117243 від 26.06.2017р.
23. Кирикович В.Д., Козяр В.О., Гіроль А.М. / Незалежне оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Стан та перспективи впровадження в національному університеті водного господарства та природокористування // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.-, Вип. 16 (59), Рівне: РДГУ, 2017.- с.- 18 – 20.

Навчально-методичні праці


1. Нестеренко В.П., Кирикович В.Д. / Гідро- і пневмопривод / Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення // Рівне: НУВГП, 2006. - 173с.
2. Кравець С.В., Кирикович В.Д. / Теорія руйнування робочих середовищ / Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення // Рівне: НУВГП, 2008. - 174с.
3. Кравець С.В., Кирикович В.Д., Степанюк А.А. / Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Теорія руйнування робочих середовищ” студентами за напрямом 6.050503 – “Машинобудування” професійного спрямування “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” денної та заочної форми навчання // Рівне: НУВГП, 2010. - 27 с.
4. Кравець С.В., Кирикович В.Д., Степанюк А.А. / Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Машини для прокладання підземних комунікацій” для студен¬тів напряму підготовки 6.050503 – “Машинобудування” спеціальності 7.090214, 8.090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” всіх форм навчання // Рівне: НУВГП, 2010. - 22 с.
5. Скоблюк М.П., Кирикович В.Д. / Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальних дисциплін “Проектування і технологія виготовлення машин” і “Проектування і технологія виготовлення обладнання для виробництва будівельних матеріалів” для студентів напряму 0902 “Інженерна механіка” спеціальностей 7.090214, 8090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” та 7.090220, 8.090220 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форми // Рівне: НУВГП, 2010. - 18 с.
6. Скоблюк М.П., Кирикович В.Д. / Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальних дисциплін “Проектування і технологія виготовлення машин” і “Проектування і технологія виготовлення обладнання для виробництва будівельних матеріалів” для студентів напряму 0902 “Інженерна механіка” спеціальностей 7.090214, 8090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” та 7.090220, 8.090220 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форми // Рівне: НУВГП, 2010. - 56 с.
7. Скоблюк М.П., Кирикович В.Д. / Методичні вказівки до виконання практичних робіт і РГР з навчальних дисциплін “Проектування і технологія виготовлення машин” і “Проектування і технологія виготовлення обладнання для виробництва будівельних матеріалів” для студентів напряму 0902 “Інженерна механіка” спеціальностей 7.090214, 8090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” та 7.090220, 8.090220 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форми // Рівне: НУВГП, 2010. - 28 с.
8.Голотюк М. В., Кирикович В. Д. / Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Теорія експлуатаційної надійності машин” для студентів спеціальності 8.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” денної та заочної форм навчання // Рівне: НУВГП, 2015. - 25 с.