Кафедри ННІ БА

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Архітектури та середовищного дизайну

Історія

Asd.jpg

Кафедра архітектури та середовищного дизайну почала свій розвиток з 1969 року, коли в університеті була створена кафедра архітекутри будівель та гідроспоруд. У зв'язку з започаткуванням підготовки фахівців за напрямом "Архітектура" у 2000 році була перейменована на кафедру архітектури. Протягом 2000-2013 років архітектурна підготовка в Національному університеті водного господарства та користування пройшла усі необхідні стадії ліцензування та акредитації за квалвфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за спеціальностями "Архітектура будівель і споруд", "Дизайн архітектурного середовища". У 2013 році на базі кафедри архітектури були створені дві нові кафедри:

 • кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки (забезпечує головним чином навчальний цикл підготовки бакалаврів);
 • кафедра архітектури та середовищного дизайну (забезпечує голвним чином навчальний цикл підготовки спеціалістів та магістрів);

Кафедра є випусковою за спеціальностями 7.06010201, 8.06010201 "Архітектура будівель і споруд", 7.06010203, 8.06010203 "Дизайн архітектурного середовища". Склад кафедри формується із спеціалістів-архітекторів, що мають значний науковий та проектно-виробничий досвід. Це дозволяє ефективно працювати за всіма напрямками навчально-виховної, методичної, наукової роботи. Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах (зокрема, Польщі, Італії), науково-дослідних установах відповідного профілю з питань архітектури та середовищного дизайну.

Водопостачання водовідведення та бурової справи

Історія

Кафедра займається підготовкою спеціалістів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». Крім того окремі викладачі кафедри проводять зайняття з дисциплін інших спеціальностей , а саме «Гідромеліорація», «Екологія» , «Теплоенергетика».

На кафедрі працює 11 викладачів та 6 чоловік навчально-допоміжного персоналу.

На кафедрі викладаються такі основні дисципліни:

 • споруди подачі та розподілу води,
 • водозабірні споруди, технологія підготовки питної води,
 • водопостачання промислових підприємств,
 • раціональне використання водних ресерсів,
 • експлуатація систем водопостачання та водовідведення,
 • бурова справа;
 • водовідвідні мережі,
 • очистка стічних вод,
 • системи водовідведення промислових підприємств,
 • інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

Крім того на кафедрі велика увага приділяється компютерній підготовці студентів. Для цього є блок дисциплін за вибором студентів:

 • методи і засоби комп`ютерних інформаційних технологій;
 • математичне моделювання процесів та технологій ВіВ;
 • інформаційні технології проектування систем Вів;
 • геоінформаційні технології в системах Вів;
 • автоматизоване проектування систем Вів;
 • інформаційні системи і СУБД систем ВіВ;
 • математичні методи розвязування інженерних задач.

На кафедрі існує:

 1. госпрозрахунковий відділ гідрогеологічних досліджень, який очолює відомий в області спеціаліст по бурінню свердловин на воду Філіпчук В.С. Відділ займається разом з навчанням студентів буровій справі , консультацію з питань використання підземних вод, моніторингом підземних вод рівненської області та бурінням свердловин фізичним ї юридичним особам.
 2. госпрозрахункова атестована гідрохімічна лабораторія яку очолює інженер-хімік Романенко Т. В. Лабораторія проводить разом з навчання студентів визначення фізико-хімічних показників води для фізичних і юридичних осіб з наданням пропозиції з підготовки води.

Міського будівництва та господарства

Історія

1 .jpg

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр", а також напряму підготовки «Будівництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Навчальний процес забезпечують 11 штатних викладачів та 5 працівників навчально-допоміжного складу. З них 1 доктор технічних наук, професор, академік МАНЕБ; 5 доцентів, кандидатів технічних; 1 доцент; 4 старших викладачі; завідувач лабораторією; провідний інженер; інженер з використання компютерів; 2 старші лаборанти. Кафедра здійснює навчальний процес за напрямами підготовки «Будівництво» і «Охорона праці» за такими спеціальностями: «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Гідротехнічне будівництво», «Теплогазопостачання i вентиляція», «Архітектура будівель і споруд», «Дизайн архітектурного середовища», «Охорона праці».

Місце знаходження кафедри – навчальний корпус № 6 НУВГП, аудиторії: 674, 675, 676, 685, 686, 687.

Почтова адреса: вул. В.Чорновола, буд.49, м.Рівне, 33028

Електронна адреса: kaf_buildtown@nuwm.rv.ua

Кафедра була створена як випускова для підготовки інженерів-будівельників за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» 1 липня 1994 року на будівельному факультеті Українського інституту інженерів водного господарства (нині НУВГП). З 1995 по 2000 рр. кафедра була провідною в складі новоствореного факультету міського будівництва і господарства, а з 2000 по 2002 рр. – Інституту водного господарства при університеті (тоді РДТУ, пізніше УДУВГП), а з 2003 року по 2012 рік – у складі факультету будівництва та архітектури. З 2013 року кафедра знаходиться у складі Навчально-наукового інституту будівництва і архітектури а роки формування кафедри створено три навчальні аудиторії (1995р.), відкрито спеціалізований комп’ютерний клас кафедри (2005р.), науково-навчальну лабораторію (2010р.).

Спеціальність МБГ акредитована за IV рівнем підготовки фахівців (підготовка спеціалістів, магістрів).

З 2004 року організовано аспірантуру за спеціальністю 05.23.01. «Будівельні конструкції» (науковий керівник доц., к.т.н. Ромашко В.М.); з 2008 року - за спеціальністю 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» (науковий керівник проф., д.т.н. Ткачук О.А.).

Склад кафедри формується із архітекторів, містобудівельників, конструкторів, технологів та фахівців інженерно-комунального напрямку. В різні періоди з дня заснування на кафедрі працювали: професори О.І. Кузьмич, О.А. Ткачук, П.А. Ричков, А.П. Власюк; доценти В.М. Ромашко, В.В. Бичковський, В.П. Дмитрук, Р.А. Кизима, В.А. Ліпянін, Д.В. Кочкарьов, І.В. Стародуб, В.П. Косінов, В.А. Гайдукевич, В.О. Собуцький, М.Д. Кізєєв, В.М. Сівак, М.І. Поладич, М.Т. Сипко, Т.І. Зима, Г.В. Доманський, О.С. Новицька; старші викладачі: В.П. Кадькаленко, Л.С. Слісарук, І.І. Гонгало, Т.О. Мілаш, О.В. Кондратюк, В.М. Вівсянник; асистенти Л.П. Гвоздик, І.В. Носар, О.А. Сокальська, В.Л. Сальчук, Р.С. Гоба.

За період існування кафедри налагоджено співпрацю з провідними науково-дослідними, проектними, будівельними, господарськими організаціями та навчальними закладами, такими як:

 • Рівненська філія «Діпромісто»;
 • Рівненська філія «НДІпроектреконструкція»;
 • Рівнеагропроект;
 • Держводгосп України (управління водного господарства);
 • ТзОВ «Будівельна пропозиція» (Ірпінь, Київська область);
 • Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради;
 • Управління житлово-комунального господарства м. Рівне;
 • Управління транспорту та зв’язку Рівненського міськвиконкому;
 • Комунальне підприємство «Рівненське міське БТІ» (обласне БТІ);
 • Комунальне підприємство «Рівненський архбуднагляд»;
 • Державне підприємство "Державний нaуково-дослідний інститут будівельних конструкцій", м. Київ;
 • Харківська національна академія міського господарства;
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Запорізька державна інженерна академія;
 • Донбаська академія будівництва і архітектури;
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури;
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
 • Національний університет "Львівська політехніка";
 • Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка.

Щорічно кафедрою організовується проведення науково-практичної конференції по секції «Містобудування». Студенти спеціальності беруть участь у всеукраїнському студентському конкурсі та олімпіаді за фахом 092103 «Міське будівництво і господарство». Щорічно проводяться внутрішні олімпіади зi спеціальності, а також конкурси на кращий дипломний проект i магістерську наукову роботу. Навчальні практики проходять в спеціально обладнаних лабораторіях кафедр університету, виробничі – на міських об’єктах в м. Рівне та проектних організаціях, таких як:

 • Рівненська філія «Діпромісто»;
 • Рівненська філія «НДІпроектреконструкція»;
 • Рівнеагропроект;
 • Держводгосп України (управління водного господарства);
 • Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради;
 • Управління житлово-комунального господарства м. Рівне;
 • Управління транспорту та зв’язку Рівненського міськвиконкому;
 • Комунальне підприємство «Рівненське міське БТІ» (обласне БТІ);
 • Комунальне підприємство «Рівненський архбуднагляд».

Випускники кафедри "Міське будівництво і господарство" можуть працювати в: будівельно-монтажних та будівельно-ремонтних організаціях; управліннях містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та їх структурних підрозділах; проектних, проектно-вишукувальних та науково-дослідних інститутах; приватних фірмах; навчальних закладах.

Мостів і тунелів,опору матеріалів і будівельної механіки

Історія

DSCF2109 600.jpg

Офіційно назву кафедри "Будівельна механіка" у Київському інженерно-меліоративному інституті (КМІ) затверджено наказом за № 17 від 6 лютого 1931 року. В наявних документах Рівненського обласного державного архіву вперше згадується кафедра будівельної механіки в наказі директора КМІ 21 вересня 1930 р. Згідно з ним початкова чисельність кафедри будівельної механіки складається з трьох викладачів. Постановою директора інституту № 75/14 від 1 грудня 1930 року "Про затвердження катедр" (так тоді називали кафедри) було визначено десять таких підрозділів і їх керівників з розподілом предметів. На кафедрі "Будівельна механіка"– це будівельна механіка, теоретична механіка, міцність матеріалів, статика споруджень, залізобетон, будівельні роботи і матеріали, підмурки та фундаменти, шляхи й мости, інженерне рисування з нарисною геометрією, машинознавство, геодезія, інженерні будівельні роботи, сільськогоспо-дарська архітектура, спеціальне проектування.

З розвитком інституту адміністрацією здійснювались зміни назви кафедри: з 1930 по 1937 роки – "Будівельна механіка"; 1938-1942 рр. – "Будівельна механіка та теоретична механіка"; після повернення КМІ у Київ в період з 1943 по 1950 роки – "Статика сооружений"; в 1951-1961 рр. – "Строительная механика"; 1962-1968 рр. – "Сопротивление материалов", "Теоретическая механика (включно з будівельною механікою)"; 1969-1987 роки – "Будівельна механіка"; з 1988 року – "Опір матеріалів і будівельна механіка"; з 2011 року – "Опір матеріалів, теоретична та будівельна механіка"; з 2013 року – "Опір матеріалів та будівельна механіка", а з 2014 року – "Мостів і тунелів, опір матеріалів і будівельна механіка".

Першим завідувачем кафедри був професор Данілевський М.М., який народився в 1879 році. Закінчив у Києві три вищіх навчальних заклади: в 1901 р. – педагогічний інститут, в 1914 році – політехнічний інститут, в 1940 році – марксисько-ленінський університет. У 1938 році отримав вчене звання доцент. На викладацькій ниві з 1925 року пропрацював на різних посадах, включаючи й професорську, до виходу на пенсію в 1957 році. Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з розрахунком підпорних стінок. На кафедрі працював 27 років.

З 31 вересня 1949 р. по 30 квітня 1955 р. кафедрою завідував доцент, к.т.н., згодом д.т.н. Коленчук К.І., а в 1957-1958 роках кафедрою керував доцент Янкович Б.М.

У Рівненський період розвитку університету кафедру, що у різні часи об’єднувала такі предмети, як "Опір матеріалів", "Будівельна механіка", "Теоретична механіка", очолювали: к.т.н., доцент Барг А.Я. з 22.09.1959 р. до 20.02.1962 р.; к.т.н., доцент Вайнберг І.Р. з 08.03.1962 р. до 30.06.1972 р.; к.т.н., доцент Гарпф С.Й. з 07.12.1962 р. до 03.12.1975 р.; к.т.н., доцент Михайлищев В.Я. з 18.12.1975 р. до 28.09.1983 р.; к.т.н., доцент Астахов М.В. з 28.09.1983 р. до 19.06.1987 р.; к.т.н., доцент Трубій В.А. з 31.08.1972 р. до 01.07.1973 р..; к.т.н., доцент Коновалюк Д.М. з 01.07.1973 р. до 02.07.1984 р.; к.т.н., доцент Андрушков В.І. з 09.07.1984 р. до 14.02.1994 р. і з 30.06.1996 р. до 26.12.2000 р.; професор, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України Шульга М.О., відомий в Україні та далеко за її межами, вчений, який вніс значний вклад у розвиток мікромеханіки нерегулярних композитних тонкостінних структур, з 30.06.1996 р. до 29.12.2000 р., к.т.н., доцент Мошинський С.І. з 29.12.2000 р. до 09.01.2003 р., а з 09.01.2003 р. – д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Трач В.М.

Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри за роки існування налічувала від 3 (1930-1931, 1938-39 навчальні роки) до 22 ставок викладачів у 1988-89 навчальному році. Нині на кафедрі працює 6 викладачів та 2 працівники навчально-допоміжного персоналу.

В різний час на кафедрі працювали професори: д.т.н. Сухомел Г.Й. (член АН УРСР з 1953 р.), д.т.н. Коленчук К.І., д.ф.-м.н. Шульга М.О. (член-кор. НАНУ), к.т.н. Дорошук Г.П., к.т.н. Мартиненко А.О., к.т.н. Цеслінський Л.В.; доценти, к.т.н.: Барг А.Я., Вайнберг І.М., Гарпф С.Й., Михайліщев В.Я., Трубій В.А., Коновалюк Д.М., Астахов М.В., Мошинський С.І., Спірна Н.І., Кабульський М.М., Павлов І.Г., Гордієнко І.З., Нечежеленко Б.В., Крайтерман Б.Л., Куковський А.Г., Іващенко А.В., Дунаєвський Р.О., Шувалова Л.М., Акімова В.І., Соколовський М.Й., Примак О.П., Гупалюк В.М.; доценти Кузнецова Н.М., Поліщук М.П.; ст. викладачі: Дікарєв В.В., Леонтьєв В.Є., Ясинський Г.П.; Русий Є.М.; асистенти: Черняк В.П., Калатинець В.В., Бєляк Л.В., Вехалєвський Д.О. та інші.

Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки

Історія

Oapkg.jpg

Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки сформована в 2013 році при новоствореному Навчально-науковому інституті будівництва та архітектури. Завідує кафедрою д.т.н. В.М. Ромашко. Кафедра має тривалу історію свого розвитку, яка починається з 1969 р.

Перша назва кафедри - «Кафедра архітектури будівель і гідроспоруд» (1969) була створена в результаті поділу кафедри будівельного виробництва в структурі існуючого на той час Українського інституту інженерів водного господарства.

Організатором кафедри і першим її завідувачем з 1969 по 1985 рік був колишній головний архітектор м. Рівне, кандидат архітектури, проф. Барац С.Б. Головною метою створення кафедри була потреба підвищення рівня архітектурної підготовки майбутніх спеціалістів інженерного профілю, перш за все спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", "Водопостачання та каналізація", "Гідротехнічне будівництво" та ін.

В подальшому кафедру очолювали д.арх., проф. О.І. Кузьмич (1985-1990), д.арх. П.А. Ричков (1990-1995), доц. О.М. Юрчук (1995-2005), д.арх., проф. П.А. Ричков (з 2005 р.), доц. Є.П.Олійник (поч. 2013р.), д.т.н. В.М. Ромашко (з 2013 р.).

З дня заснування кафедри по сьогоднішній день її членами були професори: Барац С.Б., Кузьмич О.І., Ричков П.А., Ромашко В.М., Пугачов Є.В., Юрчук О.М., Михайлишин О.Л., Тімохін В.О., Бевз М.В., Мироненко В.П.; доценти: Найдьонов М.Н., Романов А.І., Олійник Є.П., Білецький Б.В., Гур'янов О.В., Бєлозорова К.М., Шолудько М.В., Потапчук І.В., Подолець П.М., Чернюшок О.В., Кундрат Т.М.; старші викладачі: Йосак О.К., Агєєв О.М., Ситніков В.В., Костюк Т.В., Бакун Н.І., Байцар Т.В., Мартиненко А.А., Луц В.Д., Філик І.В., Байцар-Артеменко О.В., Ясінський М.М., Гуменюк І.С., Руднєв С.М., Жилка І.С., Гарбарук Л.Т., Бичковська Л.С., Дем’янова В.П., Зданевич В.А., Мельник С.В., Довжук О.М., Бенедюк П.О.; асистенти: Семигіна О.І., Тюрін О.А., Вінник М.К., Зимній В.В., Пігович О.І., Лущевський М.С., Уманець В.В., Корольчук В.Л., Гарбарук Ю.В., Котляров Д.А., Смолінська О.Є., Ткачук Б.В., Матвіюк О.В., Чабан Н.П., Гальчук О.В., Шапран С.Ю., Клекотко Я.В., Масюк В.Г., Старжинський Ю.М., Ромашко О.В., Бачунов О.В., Літніцький С.І., а також зовнішні сумісники: професори Тімохін В.О., Бевз М.В., Мироненко В.П., висококваліфіковані фахівці, керівники проектних організацій (головні архітектори проектів) Ковальчук В.Ф., Островерха М.В., Семенець С.Ю., Пасічник М.П., Трофімчук О.К., Мацьківський А.І. та ін. З 1975 року кафедра розмістилася в 6-му учбовому корпусі, в проектуванні якого брали участь і члени кафедрального колективу. Впродовж свого існування кафедрою здійснювалась архітектурна підготовка студентів інженерно-будівельного профілю 5-ти спеціальностей та спеціалізацій, а загальна кількість випускників інженерного спрямування, які виконали та захистили дипломні проекти за профілем кафедри за минулі роки, склала більше 300 чоловік.

Важливим етапом в розвитку кафедри стало відкриття підготовки студентів за напрямом "Архітектура" за спеціальністю "Архітектура будівель і споруд" (2000 р.) з ліцензійним обсягом 25 студентів та за спеціальністю "Дизайн архітектурного середовища" (2005 рік) з ліцензійним обсягом 25 студентів. З 2000 року кафедра архітектури будівель і гідроспоруд перейменована в кафедру архітектури. Відтоді на кафедрі суттєво посилилось викладання дисциплін художнього блоку, завдяки залученню до навчального процесу знаних художників та скульпторів.

З метою забезпечення високоякісного рівня викладання викладачами кафедри підготовлено для використання в учбовому процесі більш ніж 95 учбових посібників та методичних вказівок. Студенти напряму «Архітектура» активно залучаються до практичної роботи над створенням макетів та моделей будівельних об'єктів та комплексів.

 • Щорічно проводяться олімпіади студентів спеціальності "Архітектура будівель і споруд" з дисципліни "Архітектурне проектування"; конкурси на кращий курсовий проект; регіональні виставки творчих робіт студентів-архітекторів; організовуються конкурси, засновані мером міста Рівного та обласною організацією Національної спілки архітекторів України "Кращий студент-архітектор року"; наукові конференції викладачів і студентів (секції "Архітектура").
 • Кращі дипломні проекти випускників кафедри брали участь у дев'ятьох Всеукраїнських оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл (2005-2013 роки). Загалом з 2005 по 2013 роки були представлені кращі бакалаврські роботи, дипломні проекти спеціалістів та магістерські роботи, які отримали 32 дипломи - І ступеня, 21 диплом - ІІ ступеня та 6 дипломів - ІІІ ступеня. *Важливою подією в історії кафедри стало проведення на її базі XVII Всеукраїнського конкурсу-огляду дипломних проектів архітектурних шкіл України (2008 р.).
 • У 2007, 2008, 2010, 2011рр. студенти кафедри брали участь в творчих конкурсах по малюнку, що проводився в рамках щорічної міжнародної виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні".

На кафедрі створено: методичний кабінет з філією університетської бібліотеки, власні фонди навчальних відеофільмів та мультимедійних презентацій, які нараховують більше 90 найменувань, а також комплект фахових прикладних комп'ютерних програм для спеціальності "Архітектура будівель і споруд". Однією з важливих задач забезпечення якості підготовки фахівців на кафедрі архітектури НУВГП була і залишається комп'ютеризація навчального процесу. В умовах підвищення ефективності та якості архітектурного проектування з використанням обчислювальної техніки та математичних методів, актуальним завданням архітектурної освіти стає підготовка майбутніх спеціалістів-архітекторів до роботи з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій. Вирішення цих задач покладено на клас комп'ютерної графіки, який діє з 2006 року. Весь колектив кафедри щодня докладає максимум зусиль для того, щоб підготовка фахівців на кафедрі основ архітектурного проектування, конструювання та графіки велася на високому рівні із застосуванням найсучасніших технологій та методів викладання.

Охорони праці і безпеки життєдіяльності

Історія

FotoOPBGD.jpg

Кафедра є випусковою з напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» галузі знань 1702 «Цивільний захист» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, який був відкритий у 2009 р. Набір студентів проводиться на основі ліцензії AB №586068 (рішення ДАК від 21.07.2011р., протокол № 89 (наказ МОН молоді та спорту України від 28.07.2011 р. № 2534Л), виданої 06.09.2011 р. Ліцензований обсяг прийому складає 30 чол. денної форми навчання і 30 чол. заочної форми навчання.

Кафедра має значний досвід у підготовці фахівців з даного напряму підготовки. Так, з 1995 р. по 2002 р. кафедра проводила випуск спеціалістів за спеціальністю «Охорона праці і екологія у будівництві» з набором на 1-й курс 75 студентів. Починаючи з 2001 р. по 2012 р. кафедра проводила підготовку і випуск фахівців ОКР бакалавр та спеціаліст за спеціалізацією «Охорона праці у водному господарстві» з набором на 1-й курс 25 студентів.

Свій розвиток кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності почала з 1973 року, коли в університеті була створена кафедра охорони праці та ергономіки. У 1987 році вона була перейменована на кафедру «Охорона праці і навколишнього середовища», а у 1988 році «Екології та охорони праці». У 1995 році згідно з законом України «Про охорону праці» в чотирьох вищих навчальних закладах України вперше розпочато підготовку спеціалістів з охорони праці та екології в будівництві. Відповідно до цього, в 1996 році кафедра отримала назву «Охорона праці і екології в будівництві». З 2004 року кафедра має назву «Охорона праці і безпека життєдіяльності».

Завідувачами кафедри у різні часи були відомі науковці зі значним виробничим досвідом: к.т.н., доцент С.В. Мороз, к.с.-г.н., доцент В.М. Ярошевська, к.т.н., доцент П.М. Дубінський, к.т.н., доцент І.П. Гонік, д.с.-г.н., професор В.О. Оліневич, д.с.-г.н., професор Т.М. Кірієнко, д.с.-г.н., професор М.О. Клименко, д.т.н., професор М.М. Гіроль, к.т.н., доцент В.Й. Чабан, з 2009 року кафедрою завідує д.т.н., професор В.Л. Филипчук. Співробітники кафедри беруть участь в експертних комісіях різного рівня з питань охорони праці.

Кафедра підтримує науково-виробничі зв’язки з організаціями спорідненої діяльності, розташованими в різних регіонах України.

Матеріально-технічну базу кафедри складають 4 спеціалізовані аудиторії, методичний кабінет, три службових приміщення для викладачів та допоміжного персоналу.

Навчально-лабораторна база кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності складається з 5 спеціалізованих навчальних аудиторій та науково-дослідної лабораторії.

Заняття на кафедрі проводяться у спеціалізованих аудиторіях, з використанням необхідного обладнання та комп'ютерної техніки. З ряду навчальних дисциплін, наприклад «Теорія горіння та вибуху», заняття проводяться на базі акредитованої дослідно-випробувальної лабораторії Управління Держтехногенбезпеки Рівненської області, що дозволяє повністю забезпечити навчальний процес підготовки фахівців з напряму «Охорона праці» необхідними установками, приладами та інформаційними матеріалами.

Наявні приміщення (навчальні аудиторії, закріплені за кафедрою) відповідають санітарним нормам і правилам, державним Будівельним нормам України ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996р., №117.

Для забезпечення навчального процесу і підготовки конкурентноздатних спеціалістів високого рівня на кафедрі постійно проводиться:

 • підготовка підручників, навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних вказівок і розробок з дисциплін кафедри;
 • широке використання технічних засобів навчання;
 • використання персональних ПЕОМ при проведенні практичних занять, курсовому і дипломному проектуванні.

За останні три роки викладачі кафедри видано 8 навчальних посібників з грифом міністерства освіти і більше ніж 9 навчальних посібників з грифом університету.

Відомості про викладачів кафедри для ліцензування та акредитації напрямків підготовки і спеціальностей НУВГП можна завантажити, натиснувши на посилання нижче.

Промислового,цивільного будівництва та інженерних споруд

Історія

Кафедра є провідною в Украні з розробки теоретичних основ проектування залізобетонних конструкцій з урахуванням повторних на них впливів. Вона є організатором проведения Всеукраїнських науково-технічних конференцій за темою «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», а також видання однойменного збірника наукових праць, який визнаний ВАК України як фахове видання (відповідальний редактор - д.т.н., професор Є.М. Бабич). Кафедра має тісні зв'язки з виробництвом, з науковими установами та навчальними закладами міст Києва, Львова, Москви, Бреста, Могильова, Полтави, Одеси. Кафедра є випусковою на факультеті будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». На ній викладаються такі дисципліни:

 • «Будівельні конструкції»,
 • «Залізобетонні і кам’яні конструкції»,
 • «Інженерні конструкції»,
 • «Комп’ютерна техніка в проектуванні конструкцій»,
 • «Конструкції з деревини та пластмасових матеріалів»,
 • «Металеві конструкції»,
 • «Метрологія і стандартизація»,
 • «Обстеження і випробовування споруд»,

Для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Автомобільні дороги і аеродроми», «Архітектура будівель і споруд», «Водопостачання та водовідведення», «Гідромеліорація», «Гідротехнічне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання», «Технологія будівельних матеріалів, виробів і конструкцій». Для організації наукових досліджень і запровадження розробок у виробництво при кафедрі створювались і створюються спеціальні наукові та інженерні підрозділи. Значна увага на кафедрі надається методичному забезпеченню навчального процесу. На кафедрі успішно здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Підготовка кандидатів наук ведеться через власну аспірантуру. Планується відкриття докторантури. Кафедра інженерних конструкцій має сучасну матеріальну базу: навчальні і науково-дослідні лабораторії, кабінет курсового проектування, навчальні аудиторії. Лабораторії оснащені необхідним пресовим обладнанням, вимірювальними приладами, спеціальним устаткуванням та комп'ютерною технікою.


Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

Історія

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки (до 2001 року - каналізації та санітарної техніки, з 2001 по 2013 р. - водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції) була створена у 1964 році як випускова за спеціальністю "Водопостачання і каналізація". З 1999 року кафедрі доручена підготовка студентів за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". З 2013 року кафедра є випусковою лише за цією спеціальністю. Студентам даної спеціальності викладачі кафедри читають більшість спеціальних дисциплін. Крім цього, кафедра бере участь у підготовці спеціалістів інших спеціальностей: "Водопостачання та водовідведення", будівельників (ПЦБ, МБГ, ТБК, АДіА), архітекторів (АБС, ДАС), теплоенергетиків, гідротехніків.

Першим завідувачем кафедри був доцент, к.т.н. М.П. Бєлозоров. З 1966 по 2001 рік кафедрою керував академік Академії будівництва України, професор, к.т.н. А.І. Мацнєв, почесний професор університету. З 1984 по 1990 роки кафедрою завідував професор, к.т.н. О.П. Сіньов. З 2001 року по червень 2013 року кафедру очолював Заслужений винахідник України, професор, д.т.н., М.М. Гіроль. З червня по вересень 2013 року кафедрою завідувала професор, д.т.н. Л.А. Саблій. З вересня 2013 року кафедру очолює Відмінник освіти України, доцент, к.т.н., М.Д. Кізєєв.

Більшість викладачів нинішнього складу кафедри закінчили аспірантуру, яка розпочала свою діяльність у 1966 році. За цей час 28 аспірантів стали кандидатами наук, а Рогов В.М., Артамонов В.В., Филипчук В.Л., Ковальчук В.А., Саблій Л.А. захистили докторські дисертації.

Основним науковим напрямком кафедри до 2013 року була тематика присвячена очищенню міських і промислових стічних вод, в рамках якої проводилися дослідження фізико-хімічних методів очищення стічних вод, зокрема, флотації, інтенсифікації біологічного очищення стічних вод, відстоювання, магнітно-реагентного очищення стічних вод, фільтрування через зернисті матеріали, обробки осадів стічних вод і застосування САПР в галузі водовідведення тощо. В цьому напрямку науки кафедра посідає провідне становище серед споріднених кафедр та НДІ в Україні.

Основними об'єктами досліджень були - міські каналізаційні очисні споруди та системи водовідведення підприємств легкої, м'ясо-молочної, хімічної, машинобудівної промисловості та об'єктів сільського господарства. Науково-дослідні лабораторії кафедри працювали в багатьох містах України і державах СНД (Київ, Чернігів, Одеса, Львів, Симферополь, Бердичів, Сокаль, Васильків, Рига, Єлгава, Санкт-Петербург, Семипалатинськ, Казань, Невинномиськ, Москва, Кишинів, Донецьк та ін.). За результатами досліджень впроваджено понад 400 розробок, опубліковано більш ніж 1000 наукових статей, 25 монографій, навчальних посібників, підручників, довідників, отримано понад 160 авторських свідоцтв на винаходи, диплом на наукове відкриття. Результати досліджень ввійшли до нормативних видань (СНиП з водопостачання, меліорації та ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"), довідкової літератури, національних доповідей. Щорічно виходять з друку навчальні посібники та підручники, написані викладачами кафедри.

З переорієнтацією роботи кафедри на іншу спеціальність все більше публікацій і науково-дослідних розробок присвячується новим напрямкам наукових досліджень: надійність систем газопостачання, використання нетрадиційних джерел енергії в системах теплопостачання і опалення, утилізація і рекуперація теплових викидів, САПР та ГІС-технології в системах теплогазопостачання, опалення і вентиляції тощо. Велику увагу кафедра приділяє методичній роботі. Щороку випускається по 10-15 методичних розробок для різних видів навчального процесу (конспекти лекцій, методичні вказівки для курсового та дипломного проектування, практичних занять, лабораторних робіт тощо), з друку виходять навчальні посібники та підручники підготовлені викладачами кафедри. Протягом останніх років відбулося переобладнання навчальних лабораторій кафедри (аудиторії 638, 652, 663, 664) з орієнтацією на нову спеціальність "Теплогазопостачання і вентиляція", оновлений парк компютерів в компютерному класі (аудиторія 640). Студенти спеціальності "Водопостачання та водовідведення" традиційно посідали перші місця у Всеукраїнських олімпіадах за фахом. Останнім часом на такий рівень виходять і студенти спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція".

За період діяльності кафедри її випускниками стали понад 1500 фахівців, багато з яких посідали керівні посади на рівні міністерств, обласних управлінь водопровідно-каналізаційного господарства, навчальних та проектних установ, наукових лабораторій тощо. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких є Голова Держжитлокомунгоспу України, к.т.н., Заслужений будівельник України Г.М. Семчук, заступник директора департаменту ЖКГ міськради м.Чернівці О.М. Шумейко, начальник першої дільниці Мосводоканалу (Москва, Кремль) А.Є. Данілов, директор Івано-Франківського водоканалу С.Л. Шутяк, генеральний директор фірми "BIOTAL CZ s.r.o." (Чехія), к.т.н. Тетеря О.І., головний інженер ПрАТ "Рівнегаз" Ганжа О.В. та інші.

Викладачі кафедри брали активну участь в організаційній роботі університету. Деканами та заступниками деканів факультетів були свого часу А.І. Мацнєв, В.С. Кравченко, В.В. Артамонов, П.П. Потапенко, О.П. Ігнатенко, проректорами - Г.Г. Васильєв, В.В. Артамонов, М.М. Гіроль. Вченим секретарем університету працює В.І. Давидчук.

Технології будівельних виробів і матеріалознавства

Історія

Kaf 2014-.jpg

Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства була створена у 1985 році в Українському інституті інженерів водного господарства як кафедра будівельних матеріалів (детальніше про історію вузу читайте тут). Засновником кафедри є доктор технічних наук, професор Дворкін Леонід Йосипович. У 1990 році на кафедрі відкрита спеціальність "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", за якою на денній та заочній формі постійно навчається близько 100 студентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 8 викладачів, в тому числі 2 доктори наук, професори і 6 кандидатів наук, доцентів. При кафедрі працює аспірантура і докторантура за спеціальністю "Будівельні матеріали і вироби.

Лабораторна база кафедри представлена навчальними лабораторіями будівельних матеріалів, технології в'яжучих речовин і бетону. При кафедрі функціонує Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, атестована ДП "Рівнестандартметрологія".

Навчальна робота кафедри поводиться за фаховими дисциплінами технології будівельних матеріалів і виробів, зокрема такими як "В'яжучі речовини", "Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів", "Технологія бетону", "Технологічні процеси і лінії виробництва залізобетонних виробів", "Основи технології стінових керамічних та автоклавних матеріалів", "Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії", а також загальнотехнічною дисципліною "Будівельне матеріалознавство". Кафедра керує курсовим і дипломним проектуванням, навчальними і виробничими практиками.

Наукова робота кафедри виконується за проблемою "Ресурсозбереження в технології в'яжучих і бетонів та розробка ефективних будівельних матеріалів з використанням місцевої та техногенної сировини". Науковий керівник робіт - Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Л.Й.Дворкін. Керівниками робіт за окремими напрямками є доктор технічних наук, професор О.Л.Дворкін, кандидати технічних наук, доценти О.В.Безусяк, Ю.В.Гарніцький, В.В.Житковський, О.М.Бордюженко.

До наукової роботи традиційно залучаються студенти, які дипломуються на кафедрі ТБВіМ. Кафедра постійно надає науково-технічну допомогу будівельним організаціям та підприємствам будівельної індустрії.

Автомобільних доріг, основ та фундаментів

Історія

Кафедра "Автомобільні дороги, основи та фундаменти", яка до 1999 року мала назву "Основи і фундаменти", створена в 1966 році, першим завідуючим якої був призначений к.т.н., доц. Чубов В.Є. В той час на кафедрі працювали доц. Акімов А.А., Терещук Д.Г., Хрустєва Ж.В. Великий внесок в створення і розширення матеріальної бази кафедри в той час зробив зав.лабораторією Потапчук А.П. В подальшому кафедрою завідували: доцент Акімов А.А. (1967-1984); к.т.н., доцент Тішин В.Г. (1984-1989); к.т.н., доцент Кучерук А.О. (1989-1994); д.т.н, проф., академік Бабич Є.М. (1994-1998), к.т.н., доцент Гайдукевич В.А. (1998-2013). Свого часу на кафедрі працювали Шевченко Л.М., Ніколаєв В.В., к.т.н. Пономаренко Ю.Ф., Романенко Є.М., Клименко Л.І., Альтман В.В., Потійчук О.Б. За період становлення і подальшого розвитку кафедри якісне функціонування навчального процесу забезпечували старші лаборанти: Богдан Ф.Н., Мороз А.К., зав.лабораторією Ніколайчук С.М. У зв'язку із відкриттям нової спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми" кафедра перейменована в кафедру "Автомобільні дороги, основи і фундаменти".

На даний час на кафедрі працюють: завідувач кафедри, д.т.н., доцент Кузло М.Т., к.т.н., доцент Жеребятьєв О.В., к.т.н., доцент Крусь Ю.О., к.т.н, доцент Супрунюк В.В., к.т.н., доцент Піліпака Л.М., к.т.н., доцент Фурсович М.О., доцент Федорчук Г.Ф., зав. лабораторії Півень Ю.М., старший лаборант Брижата Л.Й., діловод Зраітель О.Я.

Працівниками кафедри захищено 6 кандидатських і одна докторська дисертацій. Кафедра забезпечує навчальний процес на чотирьох навчально-наукових інститутах. Викладачі кафедри керують виробничою та переддипломною практикою, курсовим і дипломним проектуванням. Кафедра повністю забезпечена учбовою та методичною літературою і має належну базу для проведення лабораторних і практичних занять. Протягом існування кафедрою випущено 9 навчальних посібників і понад 110 методичних вказівок.

Серед навчальних посібників, випущених викладачами кафедри для підготовки студентів спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»: «Транспорт і шляхи сполучення» ( Савенко В.Я., Гайдукевич В.А.), «Інженерне ґрунтознавство і механіка грунтів» (Кузло М.Т.), «Штучні споруди на дорогах» (Гайдукевич В.А., Жеребятьєв О.В.), «Основи експлуатації автомобільних доріг» (Альтман В.В., Гайдукевич В.А.), «Транспортні розвязки» (Потійчук О.Б., Піліпака Л.М.).

У період організації і розвитку кафедри її викладацький і допоміжний склад виконував значну суспільну роботу в університеті, місті, області, країні. На високому рівні поставлена і виховна робота серед студентів інституту і університету взагалі.

Станом на вересень 2014 р. викладацький склад кафедри по спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» налічує 8 доцентів, кандидатів технічних наук.

Випускова кафедра викладає такі дисципліни по спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми»:

 • Аеродроми;
 • Безпека руху;
 • Будівництво та експлуатація інженерних мереж;
 • Ґрунтознавство та механіка ґрунтів;
 • Комп’ютерні технології у будівництві та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів;
 • Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища;
 • Новітні наукові розробки в дорожній галузі;
 • Організація дорожнього руху;
 • Організація та планування дорожнього виробництва;
 • Основи експлуатації автомобільних доріг;
 • Основи проектування автомобільних доріг;
 • Основи планування населених пунктів і проектування місцевих шляхів;
 • Основи і фундаменти транспортних споруд;
 • Основи технології будівництва автомобільних доріг;
 • Прикладні задачі проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
 • Технологія ремонтно-відновлювальних робіт;
 • Транспорт і шляхи сполучення;
 • Транспортні розв’язки;
 • Фізико-хімічна механіка дорожньо - будівельних матеріалів;
 • Штучні споруди на дорогах.

Викладачі кафедри виконують госпдоговірні та держбюджетні наукові розробки на замовлення будівельної і дорожньої галузі області та за її межами. Крім того, на кафедрі ведеться наукова робота з проблем: «Наукові основи прогнозу деформацій грунтових масивів при зміні їх гідрогеологічних умов та дії техногенних факторів» (Кузло М.Т.); «Опір деформуванню й руйнуванню бетону та залізобетонних елементів при дії повторних малоциклових навантажень» (Крусь Ю.О.); «Розробка методів оцінки та проектування відповідності дорожніх умов та транспортних потоків» (Піліпака Л.М.); «Забезпечення надійності грунтових споруд у складних умовах будівництва і експлуатації» (Жеребятьєв О.В.); «Оптимізація параметрів підсилення основ і фундаментів аварійних та реконструйованих будівель і споруд» (Фурсович М.О.). Результати роботи відмічені авторськими свідоцтвами на винаходи та грамотами. На рахунку кафедри за час її існування понад 300 наукових праць, 17 авторських свідоцтв на винаходи, 1 монографія, запроваджено у виробництво понад 120 розробок.

Кафедра має тісні зв’язки з дорожніми організаціями Західного регіону України і має відповідно затверджені угоди про співпрацю.

Крім того кафедра підтримує зв’язки та координує свою діяльність з навчальними закладами Національний університет «Львівська політехніка», Національний транспортний університет та Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

З метою забезпечення нормативною літературою та координацією наукових досліджень кафедра спілкується з фахівцями науково-дослідного та проектного інституту «ДерждорНДІ».

Для забезпечення навчального процесу по спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми» на кафедрі функціонують 2 лабораторії та 2 спеціалізовані аудиторії, створений методичний кабінет з достатньою кількістю навчальної та нормативної літератури. Кафедра отримала повний комплект програмного забезпечення «Кредо» для автоматизованого проектування автомобільних доріг в кількості 20 посадочних місць, що дозволяє повністю задіяти наявний комп’ютерний клас інституту будівництва та архітектури.

Базами для проведення технологічних практик є дорожньо-будівельні організації в системі Державної служби автодоріг України в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях, підрозділах ВАТ «Рівнешляхбуд» та асоціації «Украгрошляхбуд».

Переддипломна практика проводиться в виробничих та проектних підрозділах дорожніх організацій західного регіону України.

В 2004 році відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми». Дипломні проекти перед державною екзаменаційною комісією, яку очолював Валерій Чертков – директор ЗАТ «Рівнеавтошляхбуд», захищало 16 пятикурсників, більшість з яких захистили дипломні проекти на «добре» і «відмінно», продемонструвавши міцні теоретичні знання та навики. Майже всі з них зараз працюють в дорожньо-будівельних організаціях Рівненщини.