Кафедра спеціальних юридичних дисциплін

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
P 20150414 121248.jpg

Кафедру створено в лютому 2013 року. Першим завідувачем кафедри був канд. юрид.наук, професор В.І. Цимбалюк, з лютого 2015 року кафедру очолює доктор юрид. наук, професор В.І. Кафарський.

На кафедрі працюють 16 осіб, серед них: доктори юрид. наук, професори В.І. Кафарський, Є.Д. Лук’янчиков,  канд. юрид. наук, професор В.І.Цимбалюк,  кандидати наук, доценти І.Г. Галкін, О.В. Батюк, В.Г. Ярощук, Ю.Є. Вовк, старші викладачі І.В. Слободенюк, Т.І. Опанасюк, асистенти В.І. Гришко, А.В. Борейчук, В.Б. Пасічнюк.

При кафедрі діє наукова школа професора В.І. Цимбалюка з відновного правосуддя, науковий пошук якої – різні  форми та види примирних процедур, проблеми та перспективи їх упровадження в українське законодавство.  Функціонує науково-дослідний центр українського конституціоналізму, який очолює професор В.І. Кафарський. У площину наукових пошуків центру входить історія вітчизняного конституціоналізму, його сучасний стан, перспективи розвитку та реформування. Діє науково-дослідний сектор правової інформатики, який досліджує потенційне використання засобів і методів інформатики в боротьбі зі злочинністю та її попередженням.

Студенти Навчально-наукового інституту права постійно залучені до наукової роботи. Широкі та різнорідні наукові інтереси кафедри зумовлюють великий вибір студентам кола наукового пошуку та можливість публікацій у співавторстві з викладачами у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу з теми «Проблеми та перспективи впровадження процедури медіації в українське законодавство» (на період 2015-2018 рр.) За результатами наукової роботи за 2013-2014 роки видано 3 підручники, опубліковано 65 наукових фахових публікацій та 18 тез в збірниках науково-практичних конференцій.

Кафедра спеціальних юридичних дисциплін забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Юридична деонтологія», «Кримінальне право», «Кримінально-процесуальне право», «Сімейне право», «Аграрне право», «Адміністративне право», «Трудове право», «Земельне право», «Кримінологія», «Криміналістика», «Організація судових та  правоохоронних органів», «Нотаріат України», «Відновне правосуддя», «Міжнародне рибогосподарське право та українське рибогосподарське законодавство», «Правова інформатика», «Судова бухгалтерія».

При кафедрі функціонує криміналістична лабораторія. Криміналістична лабораторія – призначена для проведення навчального процесу з дисципліни «Криміналістика» та відпрацювання практичних навичок по виявленню, фіксації, вилучення слідів та речових доказів, проведення слідчих дій та використання судових експертиз в досудовому та досудовому слідстві. Призначення і сфера діяльності: 1) Методологія дослідження засобів вчинення злочинів. 2) Використання криміналістичної техніки під час проведення слідчих дій та їх моделювання. 3) Дослідження речових доказів. 4) Специфіка роботи з програмним забезпеченням: АІС «Дактилоскопія», «Фоторобот», «Зброя». 5) Розробка новітніх технологій вивчення криміналістики, кримінального права та процесу. Новітні технології боротьби зі злочинністю.

Напрями діяльності лабораторії:

1) Особливості проведення огляду місця вчинення злочину, способи дослідження предметів їх вчинення, закономірності проведення дізнання, допиту, очної ставки та інших слідчих дій. 2) Застосування слідчих тактичних прийомів та використання криміналістичної техніки при проведенні слідчих дій. 3) Використання допоміжних технічних засобів при проведенні слідчих дій. 4) Дослідження особливостей доказування в кримінальному процесі, різних видів доказів та їх закономірностей. 5) Вивчення сучасних методів, способів та прийомів боротьби із злочинністю.

За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній та організаційній роботі викладачі кафедри неодноразово були нагороджені грамотами, почесними листами, подяками. Зокрема, В.І. Кафарський нагороджений  орденом «За заслуги» III, II та I ступенів, Почесною грамотою Верховної ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Відзнакою Міністерства освіти і науки України, Відзнакою МВС України, орденом Андрія Первозванного І ступеня, медаллю «За заслуги перед УАПЦ», орденом «За духовний розвиток людини і суспільства», орденом Іова Почаївського. В.І. Цимбалюк нагороджений орденами «Богдана Хмельницького ІІІ ст.», «Нестора Літописця І ст. та ІІ ст.», «Козацький хрест І, ІІ та ІІІ ст.», «За доблесть і честь», відзнаками МВС України «15 років МВС України», «За відданість та честь», «За сприяння органам внутрішніх справ України», «За розвиток науки, техніки та освіти ІІ ст.», «За доблесть та честь ІІ ст.», почесною відзнакою МВС СРСР «50 лет БХСС», медалями й почесними грамотами.