Кафедра комп'ютерних наук

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра є випусковою за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізацією “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”.

 • Адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 11, навчальний корпус №1, каб. 135
 • E-mail: kaf-kn@nuwm.edu.ua
 • Завідувач кафедри: Тулашвілі Юрій Йосипович, професор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук.
 • E-mail: i.j.tulashvili@nuwm.edu.ua

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Математичне моделювання складних систем.
 2. Розробка програмного забезпечення для моніторингу та супроводу соціальних, економічних та екологічних процесів за концепцією Smart City.
 3. Впровадження ІКТ для інформаційно-методичної підтримки навчально-виховного процесу.
 4. Створення допоміжних комп’ютерно-орієнтованих засобів для просторового орієнтування, соціальної реабілітації та професійної підготовки для людей з вадами зору.

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри захищено дисертації:

        докторські 
 1. «Теоретичніі методичні засади професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору» (Тулашвілі Ю. Й.);
        кандидатські 
 1. «Інтенсификація масообміну в пористих тілах при накладенні неоднорідних електричних і магнітних полів» (Карпович І. М.);
 2. «Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень» (Гладка О. М.);
 3. «Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін» (Зубик Л. В.);
 4. «Визначення компонентів, критеріїв та показників готовності до професійної діяльності майбутніх економістів» (Акуленко К. Ю.).

Комплексна комп’ютеризована відкрита навчальна система кафедри

Електронна лабораторія "Комп'ютерного еколого-економічного моніторингу" sites.google.com/site/emonitorlab/, що побудована на базі використання мультимедійних комп'ютерних технологій. Мета функціонування: інформаційно-методична підтримка навчально-виховного процесу професійної підготовки студентів на етапах аудиторного та самостійного навчання.

Історія

Кафедра комп’ютерних наук була утворена наказом № 267 від 1 липня 2013 р. на основі поділу кафедри обчислювальної техніки, що є спадкоємицею кафедри обчислювальної математики, яка веде свою історію з вересня 1966 р. Завідувачами кафедри обчислювальної математики у продовж її існування були: Я. А. Микитин, А. П. Гіроль, А. І. Білецький, С. А. Мельничук, І. М. Карпович, Б. Б. Крулiковський. Нині кафедру очолює Юрій Йосипович Тулашвілі, доктор педагогічних наук, професор. Кафедра є випусковою зі спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізацією “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг” з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» було ліцензовано у 2013 р. Для забезпечення дисциплін навчального процесу науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено і затверджено робочі програми, методичні вказівки до проведення лабораторних та практичних занять, самостійної роботи студентів, курсових та дипломних робіт. Активно проводиться робота із забезпечення навчального процесу посібниками та підручниками, наповненими інноваційним змістом. На даний час співробітниками кафедри видано 11 навчальних посібників та підручників, у тому числі з грифом МОН України, 4 монографії.