Кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

000041.jpg

Кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації в Національному університеті водного господарства та природокористування функціонує з травня 2013 року. Рішенням Акредитаційної комісії від 08.11.2013 року, протокол №107 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.11.2013 р. №2630-л) видана ліцензія (серія АЕ №285156) на підготовку бакалаврів 6.010203 «Здоров’я людини» ліцензованим обсягом 50 осіб. Рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 2 березня 2017 р. № 42/1 (протокол № 42/1) видана ліцензія на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої посвіти, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань 22 Охорона здоров’я обсягом 100 осіб (денна і заочна форма).

Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» прийнято рішення про розширення провадження освітньої діяльності, а саме започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яке затверджене наказом МОН України від 27.09.2016 року, № 1436-л, обсягом 50 осіб (денна і заочна форма).

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор І.М. Григус. На кафедрі працюють досвідчені науково-педагогічні працівники: доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент Н.Є. Нестерчук; доктор біологічних наук, професор А.В. Магльований; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент А.О. Ногас, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О.Б. Нагорна; кандидат медичних наук, доцент М.І. Майструк; кандидат медичних наук Є.Ф. Кучерук; кандидат медичних наук В.М. Касянчук; кандидат медичних наук О.В. Бабяк; кандидат педагогічних наук Л.Л. Примачок; кандидат біологічних наук М.В. Каськів; старший викладач Л.Б. Брега; старший викладач А.М. Гірак; старший викладач В.В. Горчак; старший викладач Г.В. Кубай; старший викладач П.В. Фастик; старший викладач О.І. Ніколенко; асистент А.Ю. Карпінський.

Під час навчання студенти оволодівають навичками здійснення прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я; розробки та обґрунтування напрямів залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності; програмування занять з фізичної реабілітації; визначення перспективних шляхів використання засобів фізичної реабілітації; проектування навчального процесу з основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах; використання основних засобів і методів фізичної реабілітації; виконання класичного та спортивного масажу; надання долікарської допомоги в загрозливих для життя станах. Вони також навчаються проводити заняття з фізичного виховання в дошкільних та шкільних закладах освіти, управляти роботою організацій з фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації, здійснювати наукові дослідження з проблематики професійного спрямування.

Основні місця працевлаштування наших випускників: санаторії, профілакторії, дошкільні та шкільні заклади освіти, фітнес-центри, реабілітаційні центри, інваспорт, спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори.

Студенти мають можливість паралельно навчатися у польському профільному вищому навчальному закладі і отримати диплом європейського вишу.

Велике значення при підготовці майбутніх фахівців викладачі кафедри приділяють співробітництву з провідними європейськими навчальними закладами, які готують кадри за спорідненими напрямками. Для НУВГП укладання договорів про співпрацю з відомими європейськими вишами – це ще один крок назустріч до міжнародного визнання нашої освіти.

Зокрема, важливим партнером для університету стала Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі (Польща). Цей навчальний заклад входить до польського міністерського реєстру академічних шкіл, який гарантує, що університетська освіта і дипломи визнаються по всій Європі.

Окрім того, кафедра тісно співпрацює з Краківською Академією імені Анжея Фрича Моджевського, яка посіла перше місце в рейтингу ВНЗ у 2012 і 2014 роках серед недержавних вузів Польщі. Найбільш популярними є бакалаврські програми з фізіотерапії, туризму та рекреації, сестринської справи, служби спасіння, косметології. Академія також організовує підготовчі курси для здачі сертифікованих іспитів TELC з англійської, німецької та російської мов.

У підготовці фахівців кафедра співпрацює також з Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні, Академією виховання фізичного і спорту імені Єджея Снядецкего в Гданську, Університетом імені Казимира Великого в Бидгощі, Університетом економіки в Бидгощі, Бєлгородським державним національним дослідницьким університетом, Вищою школою «Освіта в спорті» у Варшаві, Вроцлаві, Бельсько-Бялій, Сопоті та Семяновичах Слаських, Поліським державним університетом (м. Пінськ, Білорусь).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, присвячених підготовці фахівців з охорони здоров’я та реабілітації. Так, нещодавно вони взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції “Стан, перспективи і розвиток рятівництва, фізичної культури і спорту в XXI столітті”, яка відбулася у м. Бидгощ (Польща).

Викладачі та кращі студенти кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації вже два роки підряд були на двотижневому стажуванні в Академії фізичного виховання і спорту імені Єджея Снядецкего (м. Гданськ, Польща). Студенти малими групами на чолі з одним викладачем у кожній групі освоювали принципи функціонування реабілітаційної допомоги в Польщі. Зокрема, вони працювали у трьох філіях реабілітаційного центру академії «ETER-MED», будинках соціальної допомоги, центрі реабілітації для осіб похилого віку в м. Гдиня, знайомилися з роботою сучасного центру «Wiktormed». Студенти доглядали за пацієнтами та виконували лікувальні процедури, вдосконалювали прийоми масажу та мануальної терапії з польськими колегами та самостійно проводили певні фізіотерапевтичні процедури. Особливо цікавим виявилося навчання процедурі кінезотерапії у невагомості та техніці переміщення осіб з обмеженими руховими можливостями. Важливим було також засвоєння на практиці теоретичних знань, що стосуються реабілітаційного обладнання та вивчення архітектурного безбар’єрного простору.

Науковці кафедри є авторами ряду монографій, підручників, навчальних посібників, за якими навчаються майбутні фахівці з охорони здоров’я та реабілітації. Це, зокрема, підручник І. М. Григуса «Перша медична допомога», навчальний посібник І. М. Григуса "Фізична реабілітація в пульмонології", навчальний посібник авторів І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк, О. В. Цимбалюк «Судова медицина та судово-медичні експертизи», навчальний посібник І. М. Григуса «Нетрадиційні засоби оздоровлення» та ін.

Склад кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації

Галерея