Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАФЕДРИ

Кафедра пройшла тривалу історію становлення та розвитку. У 1993 році в НУВГП було створено кафедру управління виробництвом, яку 1999 року перейменовано на кафедру регіонального управління, 2012 року – на кафедру державного управління та місцевого самоврядування, а 2015 року – на кафедру державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

Першим завідувачем кафедри був доктор екон. наук, професор Е.А. Зінь, у 2012-2014 рр. кафедру очолював професор, доктор наук з держ. упр. М.П. Сорока, з 2014 року посаду завідувача кафедри займав доктор наук з держ. упр. Ю.В. Шпак, а з вересня 2015 року завідувач кафедри Сазонець Ігор Леонідович, доктор екон. наук, професор.

На сьогодні на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності працюють: доктор екон. наук, професор Сазонець І.Л., доктор економічних наук, професор Антонюк О.Р., доктор наук з держ.упр., професор Валюх А.М., доктор філол. наук, професор Галич В.М., доктор філол. наук, професор Галич О.А., доктор. екон. наук, професор Якимчук А.Ю., канд. наук з держ. упр., доцент Дробко Е.В., канд. екон. наук, доцент Антонова С.Є., канд. техн. наук, доцент Корбутяк В.І., канд. наук з держ. упр., доцент Фесянов П.О., канд. екон. наук, доцент Маланчук Л.О., канд.пед. наук, доцент Мартинюк Г.Ф., канд. іст. наук, доцент Цецик Я.П., канд.політ. наук, доцент Шинкарук А.Л., канд. філол. наук, доцент Шанюк В.І..

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА

Кафедра здійснює підготовку фахівців за трьома спеціальностями:

 1. 281 "Публічне управління та адміністрування" (Державна служба); Презентація спеціальності
 2. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (Документознавство та інформаційна діяльність) Презентація спеціальності
 3. 061 "Журналістика". Презентація

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

При кафедрі діє наукова школа з державного управління. Найвідоміші застосування результатів фундаментальних і прикладних досліджень наукової школи належать до сфери державного управління та місцевого самоврядування, регіонального, виробничого, економічного та соціального розвитку сучасного суспільства.

Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НУВГП разом із польськими партнерами Вищої школи підприємництва у Варшаві стала співзасновником іноземного журналу «Zeszyty Naykowe», який містить фахові публікації із економічних, соціальних наук та медицини. Член наукової ради журналу – доктор екон. наук, професор кафедри А.Ю. Якимчук.

Викладачі кафедри працюють над темами державної науково-дослідної роботи:

 1. "Документаційно-інформаційне забезпечення органів державної влади" (№ 0112U008288),
 2. "Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі" (№ 0112U008289).  

На сьогодні зареєстровані дві  нові наукові теми (на період 2015-2018 рр.)

 1. "Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку" (№ 0115U005739),
 2. "Документознавство та інформаційно-аналітична діяльність: роль і місце в управлінні" (№ 0115U005740)

За результатами наукової роботи за період роботи кафедри опубліковано 19 підручників, 26 наукових монографій, 58 навчальних посібників, 585 наукових фахових публікацій, понад 700 навчально-методичних розробок. Починаючи з 2000 року, з ініціативи кафедри за участі академічних установ України та місцевих органів державної влади щорічно проводилися міжнародні науково-практичні конференції за такими темами:

 • «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (квітень 2013-2014 рр.),
 • «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (жовтень 2008-2014 рр.),
 • «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» (квітень 2016 рр.),
 • «Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління» (2000-2011 рр.).

У конференціях взяли участь представники понад 100 вищих навчальних закладів та наукових установ усієї України та іноземні учасники з Польщі, Словенії, Болгарії, Чехії, Грузії, Німеччини, Румунії та інших країн.

Пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління, організації підготовки фахівців для органів регіонального управління та місцевого самоврядування в період упровадження адміністративної реформи направлені Міністерству освіти і науки України, органам державної влади та вищим навчальним закладам. Кафедра співпрацює з Академією муніципального управління, Академією економічних наук України щодо підготовки стратегії соціально-економічного розвитку України на період до 2020 року.

Зусиллями викладачів кафедри налагоджено співпрацю з Грузинським технічним університетом, Університетом підприємництва у Варшаві, Жешувською політехнікою, Університетом єврорегіональної економіки у Юзефові (Польща), Університетом ім. Александраса Стульгінскіса (Литва), Гірничо-металургійним інститутом (Таджикистан), Ташкентським інститутом іригації та меліорації (Узбекистан), Таразьким державним університетом (Казахстан), Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина), Поліським державним університетом (Білорусь).

Кафедра активно залучає студентів до науково-дослідної роботи і пишається призерами і переможцями олімпіад, конкурсів, учасниками наукових конференцій тощо. Зокрема, у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт призові місця здобували студенти М.Козар, С.Хомич, І.Єременко, І.Павлюк (керівник – А.Ю. Якимчук), С.Романович, О.Гуменюк (керівник – С.Є. Антонова), І.Іванчук, Н.Коверза, С.Романович (керівник – В.І. Корбутяк).

За вагомі здобутки у науковій, навчально-методичній, організаційній роботі викладачі кафедри неодноразово нагороджувалися грамотами, почесними листами, подяками НУВГП та органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

ФІЛІЯ КАФЕДРИ НА ВИРОБНИЦТВІ

Положення про філію

Договір про організацію філії

Адреса : м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 238

Телефон :

7-52

Електронна адреса : kaf-dudid@nuwm.edu.ua